Saturday Dhamma Discussion – 10 (06-03-2021)

Saturday Dhamma Discussion – 10 (සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාව – අංක 10)

Saturday Dhamma Discussion – 10 was conducted on 06 March 2021 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. Ven. Anuruddha Thero coordinated the Zoom discussion from another location. The two hour long recording of Saturday Dhamma Discussion – 10, was audio edited to remove unwanted noises and pauses and are presented below as separate questions and answers in order to facilitate better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ දසවන ධර්ම සාකච්චාව වර්ෂ 2021 මාර්තු මස 06 දින සිදුකරන ලදී. පුජ්‍යපද අනුරුද්ධ ස්වාමින්වහන්සේද එම Zoom සාකච්චාව මෙහෙයවීමට දායක වූ සේක. 

මෙවර ධර්ම සකච්චාව “දසවිධ උපාසක ගුණ” පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීය. එය සියළුම බෞධයන් හට වැදගත් වන්නේ බෞධභාවය යනු කුමක්දැයි බුද්ධ දේශනාවට අනුව පැහැදිලි කෙරෙන බැවිනි.  එම දේශනා මාලාවට මෙම යොමුව click කර පිවිසෙන්න.

 • මෙම පැය 2කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු.

 • එමෙන්ම, එසේ වෙන් කර ඉදිරිපත්කර ඇති සෑම හඬ පටයකින්ම මෙම ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසිය හැකි යොමුවක් MP3 ගොනුව තුලට ඇතුලත් කර ඇති බැවින් මෙම ඕනෑම MP3 පටයක් බා ගත කල පසු SMART PHONE එකකින් හෝ පරිගණකයකින් හෝ මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට පුළුවන. ඒ යොමුව සෑම MP3 ගොනුවකම “COMMENTS”  අංශයට ඇතුලත් කර ඇත.

එමෙන්ම ඇතැම් ප්‍රශ්න හා ඒවාට දුන් පිළිතුරු සුවිශේෂී වටිනාකමක් ඇති ඒවා වේ. එම පැනයන් නම් අංක 1, 2, 4, 6, 7, 9. 

To download: You could download the file by right clicking on the link and then selecting “save as” from the drop down menu.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. උපාසක, උපාසිකා භාවයේ පිහිටන්නේ කෙසේද සහ සරනා ගමනය සිද්ධවෙන සහ බිඳෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.♥♥
 2. පලවෙනි සහ දෙවෙනි උපාසක ගුණයන් පිලිබඳ කෙටි විස්තරයක් ලබා දෙන්න.♥♥
 3. දුරාචාරයට යොමුවූ ස්වාමින්වහන්සේ කෙනෙක් පංසලක ඇති විට කුමක් කල යුතුද?
 4. බුද්ධ, ධම්ම සහ සංඝ පිලිබඳ අවේචප්ප්‍රසාදය යනු කීම?♥♥
 5. ආර්ය පුද්ගලයන් නැවත කෙතරම් වාරයක් කාම ලොව උපදීද?
 6. එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඇතිවන කායික වේදනා වලදී අප නිවැරදි මනසිකාරයක් පවත්වන්නේ කෙසේද?
 7. සෝවාන් වීමට භාවනා කල යුතුමද?♥♥
 8. සෝවාන් වීමට සුතමය ඥානය සහ චින්තාමය ඥානය අවශ්‍යද?
 9. ගිහි ජීවිත ගත කරන අය අනිත්‍ය, දුක්ඛ සහ අනාත්ම දකින්නේ කෙසේද?
 10. අවසානය.

එම ධර්ම සාකච්චාවේ වීඩියෝව නැරඹීමට මෙතන click කරන්න.

අනෙකුත් සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චා වල වෙබ් යොමුවන් ඇති ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසීමට මෙතන click කරන්න. 

Saturday Dhamma Discussion – 09 (27-02-2021)

Saturday Dhamma Discussion – 09 (සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාවඅංක 09)

Saturday Dhamma Discussion – 09 was conducted on 27 February 2021 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. Ven. Anuruddha Thero coordinated the Zoom discussion from another location. The two hour long recording of Saturday Dhamma Discussion – 09, was audio edited to remove unwanted noises and pauses and are presented below as separate questions and answers in order to facilitate better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ නවවන ධර්ම සාකච්චාව වර්ෂ 2021 පෙබරවාරි මස 27 දින සිදුකරන ලදී. පුජ්‍යපද අනුරුද්ධ ස්වාමින්වහන්සේද එම Zoom සාකච්චාව මෙහෙයවීමට දායක වූ සේක. 

මෙවර ධර්ම සකච්චාවද “ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම” දේශනා මාලාව පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීය. එම දේශනා මාලාවට මෙම යොමුව click කර පිවිසෙන්න.

 • මෙම පැය 2කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු.

 • එමෙන්ම, එසේ වෙන් කර ඉදිරිපත්කර ඇති සෑම හඬ පටයකින්ම මෙම ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසිය හැකි යොමුවක් MP3 ගොනුව තුලට ඇතුලත් කර ඇති බැවින් මෙම ඕනෑම MP3 පටයක් බා ගත කල පසු SMART PHONE එකකින් හෝ පරිගණකයකින් හෝ මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට පුළුවන. ඒ යොමුව සෑම MP3 ගොනුවකම “COMMENTS”  අංශයට ඇතුලත් කර ඇත.

එමෙන්ම ඇතැම් ප්‍රශ්න හා ඒවාට දුන් පිළිතුරු සුවිශේෂී වටිනාකමක් ඇති ඒවා වේ. එම පැනයන් නම් අංක 2,1,3,6,8,10

To download: You could download the file by right clicking on the link and then selecting “save as” from the drop down menu.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. මනසේ ද්වේශය ඇතිවන අරමුණ වෙනස් කිරීමෙන් ද්වේශය දුරු කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
 2. පිනට, දහමට යෙදී ගත කරන අයට කොවිඩ් -19 න් ආරක්‍ෂාව ලැබෙනවද?♥♥
 3. ක්ලේශ, උපක්ලේශ සහ වංචක ධර්ම අතර වෙනස පැහැදිලි කරන්න.♥♥
 4. ජීවිතයට ගලපා ගන්නට ධර්ම දේශනා අසන්න කීවාට එය සිදු නොවන්නේ ඇයි?
 5. සිනාවෙන් සහ ප්‍රීතියෙන් යුතුව තව කෙනෙකුට හිංසා පීඩා කිරීම සිදුවන්නේ කෙසේද?
 6. ද්වේශය පහලවූ පසු එම මනෝභාවයට අවදි වී ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම යොදන ආකාරය පුහුණු වීම සහ ප්‍රයෝජනය පැහැදිලිකරන්න. 
 7. ද්වේශය වැළැක්වීමට සමාධිය පිටිවහලක් වෙනවද?♥♥
 8. සමාධිය, ප්‍රඥාවට පෙර පෙන්වාදී ඇති නිසා එදිනෙදා ජීවිතයේදී ප්‍රශ්න වලින් සහනයක් ලැබීමට සමාධිය පිටිවහලක් වෙනවද?♥♥
 9. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨිය මුලට දක්වා ඇත්තේ ඇයි?
 10. තරහා ඇතිවීමේදී එහි මූලය ආශාවක්, ලෝභයක් හෝ භෞතික ආශාවක් හෝ විය හැකිද? ♥♥
 11. අවසානය.

“ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම” මූලික කරගත් ධර්ම සාකච්චා පෙළ අවසානයි.

එම ධර්ම සාකච්චාවේ වීඩියෝව නැරඹීමට මෙතන click කරන්න.

අනෙකුත් සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චා වල වෙබ් යොමුවන් ඇති ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසීමට මෙතන click කරන්න. 

Saturday Dhamma Discussion – 08 (20-02-2021)

Saturday Dhamma Discussion – 08 (සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාව – අංක 08)

Saturday Dhamma Discussion – 08 was conducted on 20 February 2021 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. Ven. Anuruddha Thero coordinated the Zoom discussion from another location. The two hour long recording of Saturday Dhamma Discussion – 08, was audio edited to remove unwanted noises and pauses and are presented below as separate questions and answers in order to facilitate better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ අටවන ධර්ම සාකච්චාව වර්ෂ 2021 පෙබරවාරි මස 20 දින සිදුකරන ලදී. පුජ්‍යපද අනුරුද්ධ ස්වාමින්වහන්සේද එම Zoom සාකච්චාව මෙහෙයවීමට දායක වූ සේක. 

මෙවර ධර්ම සකච්චාවද “ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම” දේශනා මාලාව පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීය. එම දේශනා මාලාවට මෙම යොමුව click කර පිවිසෙන්න.

 • මෙම පැය 2කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු.

 • එමෙන්ම, එසේ වෙන් කර ඉදිරිපත්කර ඇති සෑම හඬ පටයකින්ම මෙම ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසිය හැකි යොමුවක් MP3 ගොනුව තුලට ඇතුලත් කර ඇති බැවින් මෙම ඕනෑම MP3 පටයක් බා ගත කල පසු SMART PHONE එකකින් හෝ පරිගණකයකින් හෝ මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට පුළුවන. ඒ යොමුව සෑම MP3 ගොනුවකම “COMMENTS”  අංශයට ඇතුලත් කර ඇත.

එමෙන්ම ඇතැම් ප්‍රශ්න හා ඒවාට දුන් පිළිතුරු සුවිශේෂී වටිනාකමක් ඇති ඒවා වේ. එම පැනයන් නම් අංක 1,2,3,4,7,8 සහ 9 වේ.

To download: You could download the file by right clicking on the link and then selecting “save as” from the drop down menu.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. ද්වේශය මතුවෙන කාරනයම ඉවසීම පාරමිතාවක් ලෙස ප්‍රගුණ කිරීමට යොදාගන්නේ කෙසේද?
 2. ද්වේශයේ අදීනව සිතා යටපත් කිරීමෙන් එම ද්වේශය අනාගතයේ මතුවීම නැවතේද?
 3. ක්ලේශයන් අපට විපාක දීමේදී ඇතිවෙන අඩු වැඩි වීම සිදුවන වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
 4. පිංකමක් කිරීමේදී අකුසලයක් සිදුවූ බව දැනගත් විට එය ඉවත් කරන්නේ කෙසේද?
 5. ගෙදර පිරිසුදු කිරීමේ දී සතුන් මැරෙන නිසා කුමක් කල යුතුද?
 6. සම්පජනඥය පුරුදු කිරීම හැම ඉරියව්වකදීම කරන්නේ කරන්නේ කෙසේද?
 7. ද්වේශය දුරු කිරීමට මෛත්‍රිය හෝ සතර බ්‍රහ්ම විහරණ භාවනා කොයි ආකාරයෙන් පුරුදු, ප්‍රගුණ කලයුතුද?♥♥
 8. සිල් ආරක්ෂා කලාට භාවනාවක් කිරීමට හිත එකඟ කිරීමට බරිවන්නේ ඇයි?♥♥
 9. ද්වේශයට අදාල හේතු මෙනෙහි කිරීමේදී අලුත්ම කර්ම පථයක් ඇති වනවාද?
 10. දස සංයෝජන ධර්ම ප්‍රගුණ කර තිබීම අවශ්‍ය වෙලාවට මෛත්‍රිය යොදා ගැනීමට උපකාරී වෙනවා නේද?
 11. අවසානය. 

එම ධර්ම සාකච්චාවේ වීඩියෝව නැරඹීමට මෙතන click කරන්න.

අනෙකුත් සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චා වල වෙබ් යොමුවන් ඇති ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසීමට මෙතන click කරන්න. 

දම්සර දහම් පුවත් අංක: 126

 

දම්සර දහම් පුවත් අංක: 126 වෙත පිවිසීමට මෙම බුද්ධ රූපය මත click කරන්න.ධම‍්මානුපස‍්සනාවේ නීවරණ සහ ස්ඛන්‍ධ වැඩිදුර හඳුනා ගැනීම වැදගත් වේ.

මේ දිනවල සතිපට්ඨාන සූත්‍රය පිළිබඳව භාවනා යෝගීන් හට ඉතාම වටිනා ධර්ම දේශනා මාලාවක් මීතිරිගල නිස්සරණ වන සේනාසන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් Zoom දුරස්ථ තාක්‍ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් සිදුකෙරෙනු ලැබේ.

එම දේශනාවලියේ ධම්මනුපස්සනාවේ නීවරණ සහ ස්ඛන්‍ධ පබ්බයන් වල ධර්ම දේශනාවන් ගෙන් උපුටා ගන්නා ලද කෙටි දහම් ඛණ්ඩයන් මෙවර ඉදිරිපත් කරනෙමු. 

දම්සර දහම් පුවත් අංක: 126 වෙත පිවිසීමට ඉහත බුදු රුව මත click කරන්න.

චිත්ත පීඩාවන්ට මුහුණ දුන් පසු සිත එකඟ කරගන්නේ කෙසේද?

Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero.

චිත්ත පීඩාවන් අප බොහො දෙනා හට සාධාරණ මානසික තත්වයකි.

ඇතැම්විට භාවනා මාර්ගයේ හෝ අධ්‍යාත්මික මාර්ගයේ දියුණුව තමන් බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට සිදු නොවීම නිසා නිවන් මග ගමන් කරන අයටත්, සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිත ගත කරන අයට අවශ්‍ය අරමුණු සහ බලාපොරොත්තු ඉටු නොවීම නිසාත් එක ලෙසම පොදුවේ චිත්ත පීඩාවන් ඇතිවිය හැක.

ඒ කුමන ආකාරයේ චිත්ත පීඩාවන් වුවද ඒ සෑම පීඩාවන්ම සමාන ප්‍රභවයන්ගෙන් ඇතිවන බවත් සහ සමාන මානසික (විපස්සනා) පුහුණුවකින් සමනය කරගැනීමට හැකිවන බවත් මෙම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

චිත්ත පීඩාවන්ට මුහුණ දුන් පසු සිත එකඟ කරගන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරමින් ඉතාමත් ප්‍රායෝගික වටිනාකමකින් යුතු මෙම ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 මාර්තු මස 01වෙනි දින සිදුකරන ලදී.

මෙම ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬ පටය මෙම යොමුව click කර සවන් දෙන්න/බාගත කරන්න.

මෙම ධර්ම දේශනාවේ වීඩියෝ පටය මෙම යොමුව click කර නරබන්න.

Saturday Dhamma Discussion – 07 (13-02-2021)

Saturday Dhamma Discussion – 07 (සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාව – අංක 07)

Saturday Dhamma Discussion – 07 was conducted on 13 February 2021 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. Ven. Anuruddha Thero coordinated the Zoom discussion from another location. The two hour long recording of Saturday Dhamma Discussion – 07, was audio edited to remove unwanted noises and pauses and are presented below as separate questions and answers in order to facilitate better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ හත්වන ධර්ම සාකච්චාව වර්ෂ 2021 පෙබරවාරි මස 13 දින සිදුකරන ලදී. පුජ්‍යපද අනුරුද්ධ ස්වාමින්වහන්සේද එම Zoom සාකච්චාව මෙහෙයවීමට දායක වූ සේක. 

මෙවර ආරම්භ කල සාකච්චා මාලාව ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2013 දී සිදුකල “ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම” දේශනා මාලාව පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීය. එම දේශනා මාලාවට මෙම යොමුව click කර පිවිසෙන්න.

 • මෙම පැය 2කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු.

 • එමෙන්ම, එසේ වෙන් කර ඉදිරිපත්කර ඇති සෑම හඬ පටයකින්ම මෙම ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසිය හැකි යොමුවක් MP3 ගොනුව තුලට ඇතුලත් කර ඇති බැවින් මෙම ඕනෑම MP3 පටයක් බා ගත කල පසු SMART PHONE එකකින් හෝ පරිගණකයකින් හෝ මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට පුළුවන. ඒ යොමුව සෑම MP3 ගොනුවකම “COMMENTS”  අංශයට ඇතුලත් කර ඇත.

එමෙන්ම ඇතැම් ප්‍රශ්න හා ඒවාට දුන් පිළිතුරු සුවිශේෂී වටිනාකමක් ඇති ඒවා වේ. එම පැනයන් නම් අංක 1,3,4,5,8,9,10,12,13

To download: You could download the file by right clicking on the link and then selecting “save as” from the drop down menu.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. මිනිසුන්ගේ වෛරය සහ ද්වේශය ස්වභාවික විපත් වල බලය සහ බලපෑම වැඩි කිරීමට හේතු වෙනවද?
 2. සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වල වීර්යය වෙනස් ආකාරයෙන් යෙදෙන්නේ කෙසේද?
 3. ද්වේශය පුද්ගලයෙක් පිළිබඳව ඇතිවූ විට සාධක පිළිබඳව විමසා බල සිත සකස්කර ගන්නේ කෙසේද?
 4. ක්‍ෂණික කෝපය කුමක්ද සහ එය මැඩපවත්වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
 5. භවය සහ කර්ම භවය පිලිබඳ පැහැදිලි කරන්න.
 6. ගැටීම් ඇතිවූ අවස්ථා සහ හේතු හදාගැනීම සඳහා ගැන නැවත නැවත සිතීමෙන් කර්ම රැස් වේද?
 7. ද්වේශයට හේතුවූ පුද්ගලයා ගැන නැවත නැවත සිතීම නිසා ප්‍රපංච ඇතිවීමෙන් කර්මයන් ඇතිවේද?
 8. අප සමග ගැටීමට එන පුද්ගලයන්ගෙන් ඉවත්වී සිටීමෙන් අකුසල් වලකා ගත හැකිද? ♥♥
 9. ද්වේශය ඇතිවීම පෞරුෂත්ව ගුණයක් ලෙස වරදවා ගැනීම හඳුනා ගන්නේ කෙසේද? ♥♥
 10. ගුරුවරයකු විසින් ශිෂයෙක් වැරදි කරනවිට කෝපවී දඬුවම් කිරීම නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද? ♥♥
 11. යමෙකුගේ වැරදි ඇබ්බැහිවීම නිසා සහ කොප වීමේ ආදීනව සැලකීමෙන් ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?
 12. කොපවීමෙදී කෝපය යොමුවන පුද්ගලයා අනුව කර්මය වෙනස් වේද?
 13. අපට විපාක ගෙනදීමට කර්මය බලපාන ආකාරය අනුව ද්වේශය දුරු කරගැනීම පැහැදිලි කරන්න.
 14. අවසානය.

එම ධර්ම සාකච්චාවේ වීඩියෝව නැරඹීමට මෙතන click කරන්න.

අනෙකුත් සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චා වල වෙබ් යොමුවන් ඇති ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසීමට මෙතන click කරන්න. 

Saturday Dhamma Discussion – 06

Saturday Dhamma Discussion – 06 (සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාව – අංක 06)

The sixth Saturday Dhamma Discussion was conducted on 06 February 2021 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. Ven. Anuruddha Thero coordinated the Zoom discussion from another location. The two hour long recording of Saturday Dhamma Discussion – 06, was audio edited to remove unwanted noises and pauses and are presented below as separate questions and answers in order to facilitate better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ හයවන ධර්ම සාකච්චාව වර්ෂ 2021 පෙබරවාරි මස 06 දින සිදුකරන ලදී. පුජ්‍යපද අනුරුද්ධ ස්වාමින්වහන්සේද එම Zoom සාකච්චාව මෙහෙයවීමට දායක වූ සේක. 

මෙවර ආරම්භ කල සාකච්චා මාලාව ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2013 දී සිදුකල “ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම” දේශනා මාලාව පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීය. එම දේශනා මාලාවට මෙම යොමුව click කර පිවිසෙන්න.

 • මෙම පැය 2කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු.

 • එමෙන්ම, එසේ වෙන් කර ඉදිරිපත්කර ඇති සෑම හඬ පටයකින්ම මෙම ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසිය හැකි යොමුවක් MP3 ගොනුව තුලට ඇතුලත් කර ඇති බැවින් මෙම ඕනෑම MP3 පටයක් බා ගත කල පසු SMART PHONE එකකින් හෝ පරිගණකයකින් හෝ මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට පුළුවන. ඒ යොමුව සෑම MP3 ගොනුවකම “COMMENTS”  අංශයට ඇතුලත් කර ඇත.

එමෙන්ම ඇතැම් ප්‍රශ්න හා ඒවාට දුන් පිළිතුරු සුවිශේෂී වටිනාකමක් ඇති ඒවා වේ. එම පැනයන් නම් අංක 1,2,3,4,9,12

To download: You could download the file by right clicking on the link and then selecting “save as” from the drop down menu.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. ද්වේශය නමැති මනෝභාවය හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?
 2. ද්වේශය වැනි මානසික ආවේගයක් ඇතිවූ විට එය වෙනස් කිරීම සඳහා යොදා ගතහැකි මනෝභාවයන් පහදා දෙන්න.
 3. හිත රිදීම ඇතිවන්නේත් ද්වේශය නිසාද?
 4. ද්වේශය තුලින් සිදුකරන ක්‍රියාවක් නිසා ඇතිවන විපාක සිදුවන්නේ කුමන අයුරින්ද?♥♥
 5. ආයතන ප්‍රධානියෙක් ඇතැම්විට රළු ස්වභාවයෙන් සේවකයන් ඇමතීමෙන් අකුසල සිදුවේද?
 6. ජීවිතයේ තරහා ඇවිස්සෙන අවස්ථාවක අවභෝදය තුලින් ඉවසීමෙන් සිටියොත් සිතේ ඇති ද්වේශය දුරු වේද?
 7. යම් සිද්ධියකින් ද්වේශය මතුවූ විට එම සිද්ධියේ හොඳ පැත්ත සැලකීමෙන් ද්වේශය අඩුකරගත හැකිද?
 8. විදර්ශනාවෙන් ද්වේශය නැතිකිරීම උදාහරණයකින් පැහැදිලිකරන්න.
 9. මරණාසන්න රෝගීයෙකුට අපට කළහැකි හොඳම දේ කුමක්ද?
 10. ද්වේශය මුලික වෙන අවස්ථාවක හේතුපල සහ ත්‍රිලක්‍ෂණය දකින්නේ කෙසේද?
 11. ද්වේශය ඇතිවීම ඇතැම් විට අමනුෂ්‍ය බලපෑම් නිසා සිදුවිය හැකිද?
 12. ද්වේශය නොමැති අවස්ථා වලදී ද්වේශය සිත තුළ ඇතිවීම පහකර ගැනීමට ක්‍රමයක් තියෙනවද?
 13. ද්වේශය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීමේදී එය නැවත මතුකරගත යුතුද?
 14. අවසානය.

එම ධර්ම සාකච්චාවේ වීඩියෝව නැරඹීමට මෙතන click කරන්න.

අනෙකුත් සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චා වල වෙබ් යොමුවන් ඇති ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසීමට මෙතන click කරන්න. 

Dweshaya Durukarana Krama – ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම.

Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම.

Dweshaya Durukarana Krama (Methods for eliminating hatred) was a very valuable set of six Dhamma sermons conducted by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero during 2013. These Dhamma sermons were used as a reference by the Thero in many occasions. A series of discussions were also initiated based on these Dhamma Talks on 06 February 2021 under Saturday Dhamma Discussions.

අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ වර්ෂ 2013 දී ”ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම” යන මාතෘකාව යටතේ ඉතා ප්‍රයෝගික වටිනාකමකින් යුතු ධර්ම දේශනා 06 ක් සිදුකල සේක.  ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ නොයෙක් අවස්ථාවලදී එම දේශනා වල සඳහන් කරුණු මතුකොට දක්වන සේක. “ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන සෙනසුරාදා දිනවල පවත්වන සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙළට මෙම දේශනා පාදක කරගනිමින් නව සාකච්ඡා පෙළක් වර්ෂ 2021 පෙබරවාරි මස 06 දින ආරම්භ කෙරිණි.

How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම – 01
 2. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම – 02
 3. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම – 03
 4. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම – 04
 5. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම – 05
 6. ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම – 06

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේගේ damsara.org වෙබ් පිටුවට මෙතන click කර පිවිසෙන්න.

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේගේ නව වෙබ් අඩවියට මෙතන click කර පිවිසෙන්න.

 

 

Saturday Dhamma Discussion – 05

The Saturday Dhamma Discussion – 05 (සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාව – අංක 05)

මෙහි ඇතැම් ප්‍රශ්න හා ඒවාට දුන් පිළිතුරු සුවිශේෂී වටිනාකමක් ඇති ඒවා වේ. එම පැනයන් නම් අංක 1, 2, 3, 5, 16, 13 සහ 17 වේ.

The fifth Saturday Dhamma Discussion was conducted on 30 January 2021 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. The two hour long recording of Saturday Dhamma Discussion – 05, was audio edited to remove unwanted noises and pauses and are presented below as separate questions and answers in order to facilitate better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ පස්වන ධර්ම සාකච්චාව වර්ෂ 2021 ජනවාරි මස 30 දින සිදුකරන ලදී.

 • මෙම පැය 2කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු.

 • එමෙන්ම, එසේ වෙන් කර ඉදිරිපත්කර ඇති සෑම හඬ පටයකින්ම මෙම ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසිය හැකි යොමුවක් MP3 ගොනුව තුලට ඇතුලත් කර ඇති බැවින් මෙම ඕනෑම MP3 පටයක් බා ගත කල පසු SMART PHONE එකකින් හෝ පරිගණකයකින් හෝ මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට පුළුවන. ඒ යොමුව සෑම MP3 ගොනුවකම “COMMENTS”  අංශයට ඇතුලත් කර ඇත.

එමෙන්ම ඇතැම් ප්‍රශ්න හා ඒවාට දුන් පිළිතුරු සුවිශේෂී වටිනාකමක් ඇති ඒවා වේ. එම පැනයන් නම් අංක 1, 2, 3, 5, 16, 13 සහ 17 වේ.

To download: You could download the file by right clicking on the link and then selecting “save as” from the drop down menu.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. පිංකමක් සිදුකරන විට ඇති කරගන්නා ප්‍රර්ථනාවන් ඉටුවීමට අවශ්‍ය පංච ධර්ම විස්තර කරන්න.
 2. පිංකම් සිදුකර දිව්‍ය තලවල උප්පතිය ප්‍රර්ථනා කිරීම හොඳද?
 3. බෞද්ධ ලංකාවේ මිනිසුන්ට වඩා පිටරට මිනිසුන් හොඳ ඇයි?
 4. දිව්‍ය ලෝක වල සත්ව ස්වරූපයෙන් සිටින දිව්‍ය සත්වයන් පහල වන්නේ කෙසේද?
 5. පිංකම් කිරීම නිවනට බාධාවක්ද?
 6. නිවසේදී දහම් ඇසීමේදී සුදුසු ඇඳුමින් සහ සුදුසු ඉරියව්වෙන් නොසිටීම නිසා අකුසල් සිදුවනවාද?
 7. ”අවිජ්ජා පච්චයා සංකාරා” හි ඇති සංකාරා වචනය පැහැදිලි කරන්න.
 8. පිංතුරයක ආහාරයක් දුටු විට කැමැත්තක් ඇතිවීමේදී චක්කු විඥානය හා මනෝ විඥානය ක්‍රියා කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
 9. අටසිල්, අෂ්ටාංග උපොසත ශීලය සහ ආජීව අට්ටමක ශීලය එකක්ද නැතිනම් වෙනස් ශීලයන් ද?
 10. අනාපාන සති භාවනාව කරන විට සිත අරමුණින් පිට යාම ගැන කුමක් කල යුතුද?
 11. ආජීව අට්ටමක ශීලයේ පරුෂා වාචා පැහැදිලි කරන්න.
 12. භාවනා කරන විට බෙල්ලේ පිටුපස වේදනාවට කුමක් කල යුතුද?
 13. ශාරීරික වේදනාවක් ඇති විටෙක වේදනානුපස්සනාව වඩන්නේ කෙසේද?
 14. ආජීව අට්ටමක ශීලයේ මිච්චා ආජීව ශීලය, පෘතග්ජනයකුට රැකීමට අපහසු මන්ද?
 15. ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව ඇති පුද්ගලයාගේ විශේෂ ලක්‍ෂණ මොනවාද?
 16. භාවනාව නිසා කයේ ඇතිවන ඇදවීම වැනි වෙනස්කම් නැති කරගන්නේ කෙසේද?
 17. මරණාසන්න අවස්ථාවේ සිත සකසා ගැනීම කරන්නේ කෙසේද?
 18. අවසානය.

එම ධර්ම සාකච්චාවේ වීඩියෝව නැරඹීමට මෙතන click කරන්න.

අනෙකුත් සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චා වල වෙබ් යොමුවන් ඇති ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසීමට මෙතන click කරන්න. 

Saturday Dhamma Discussion – 04 (සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක 04)

Saturday Dhamma Discussion - 04

Saturday Dhamma Discussion – 04

The fourth Saturday Dhamma Discussion was conducted on 23 January 2021 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. The two hour long recording was audio edited to remove unwanted noises and pauses and are presented below as separate questions and answers in order to facilitate better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ සිව්වන ධර්ම සාකච්චාව වර්ෂ 2021 ජනවාරි මස 23 දින සිදුකරන ලදී.

 • මෙම පැය 2කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු.

 • එමෙන්ම, එසේ වෙන් කර ඉදිරිපත්කර ඇති සෑම හඬ පටයකින්ම මෙම ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසිය හැකි යොමුවක් MP3 ගොනුව තුලට ඇතුලත් කර ඇති බැවින් මෙම ඕනෑම MP3 පටයක් බා ගත කල පසු SMART PHONE එකකින් හෝ පරිගණකයකින් හෝ මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට පුළුවන. ඒ යොමුව සෑම MP3 ගොනුවකම “COMMENTS”  අංශයට ඇතුලත් කර ඇත.

To download: You could download the file by right clicking on the link and then selecting “save as” from the drop down menu.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. කර්ම විපාක දෙන ක්‍රම තුන පිළිබඳවපැහැදිලි කරන්න.
 2. චේතනාව කර්මයට මුල්වනවා නම් කර්මය සිත, කය, වචනය යන තුන් දොරින් සිදුවන බවට බෙදන්නේ ඇයි?
 3. සිතත් සමග කය හෝ වචනය හෝ සමබන්ධ වීමේදී ඇතිවන විපාකයේ වෙනසක් තිබේද?
 4. ලෞකික සම්මා දිට්ඨියෙන් තොරව ලෝකෝත්තර සම්මා දිට්ඨියක් දැකිය හැකිද?
 5. සත්වයකුගේ ජීවිතය ගලවාගැනීමට නොහැකිවූ විට අපට ඇතිවන දුක නිසා අකුසලයක් වේද?
 6. සත්වයකුගේ ගොදුරක් වීමට යන සතෙක් බේරාගැනීම කුසලයක් වේද?
 7. පින්කම් කිරීමේදී ප්‍රතිඵල බලාගෙන කිරීමෙන් සිදුවන යහපත සහ අයහපත කුමක්ද?
 8. පින සහ කුසලය යනු දෙකක්ද?
 9. වැඩ කටයුතු කිරීමේදී කෘමීන් වැනි කුඩා සතුන් මිය යාම නිසා සිදුවන අකුසල වළක්වන්නේ කෙසේද?
 10. පාපී දිවියක් ගත කරන රටවල් වල/ඇතැමුන්ගේ ධන සම්පත්, සැප ආදිය ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපදාවේ යෙදෙන අපට වඩා වැඩිවන්නේ ඇයි?
 11. සංස්කාර යනු කුමක්ද?
 12. පාපී දේවදත්ත තෙරුන් ඉදිරියේදී පසේ බුදුබව ලබන්නේ කෙසේද?
 13. වැරදි නොකර සිටීමට පසුව ඇතිවන පසුතැවීම සහ කෙලෙස් මාර යුද්ධය.
 14. දහම් මග ප්‍රයෝගිකව දියුණු කරන විට ඇතිවන උදාසීන බව දුරු කරගන්නේ කෙසේද?
 15. භාවනාව හොඳින් නොවැඩෙන අපහසු අවස්ථාවලදී භාවනා කරන්නේ කෙසේද?
 16. ආරම්භක යෝගාවචරකුට වඩා සුදුසු භාවනාවක් තිබේද?
 17. අවසානය.