Announcements

The latest Dhamma updates of Damsara are given in Announcements. Please click on the links to reach the respective web pages at Damsara.

මව්පිය උපස්ථානය හා නිර්වාණාවබෝධය. (08-10-2021) Uploaded on 14 October 2021. මව්පිය උපස්ථානය පිළිබඳව අප බොහෝ දෙනා නොදුටු පැතිකඩ දක්වමින් සිදුකෙරෙන මෙම ධර්ම දේශනාව අප සියළු දෙනාට ඉතා වටින වේ.  ඒ මන්ද යත් අප සියළු දෙනාම කුමන වයසක පසුවූවත් මාපියන්ගේ දරුවන් වන බැවිනුත් ටිකෙන් ටික හෝ නිවන කරා උත්සාහ කරන්නන් වන බැවිනුත් වේ.
එමෙන්ම මව්පියන්ගේ ගුණ පිලිබඳ අප නොසිතන සහ නොදන්නා බොහෝ කරුණු මෙම දේශනාවේ ඇතුලත් වේ.  විශ්වයේ බොහෝ සත්වයින් මිනිස් ලොව ඉපදීමට සුදුසු වුවත් මිනිස් මව් කුසක් ලැබෙනා තුරු බලා සිටීම එයින් එක කරුණකි.  එමෙන්ම මව්පිය උපස්ථානයක් සිදුකල පමණින්ම එය නිර්වාණාවබෝධය පිණිස හේතු වන්නාවූ කුසලයක් නොවන බවත් මෙහිදී පැහැදිලි වේ.
සියලුම දූ දරුවන් කිහිපවිටක් ශ්‍රවණය කිරීමට සුදුසු අගනා ධර්ම දේශනාවකි.

An update to Sutta Teachings in English. Uploaded on 13 October 2021.

බුදුරජාණන්වහන්සේ දේශනා කල සතිය සහ වර්ථමානයේ ප්‍රචලිත සතිය/mindfulness අතර ඇති වැදගත් වෙනස්කම්. Uploaded on 13 October 2021.  බුදුරජාණන්වහන්සේ දේශනා කල සතිය පැවැත්වීම සහ වර්ථමානයේ ප්‍රචලිත සතිය/mindfulness අතර වෙනස පිළිබඳ දැනුවත්වීම මේ කාලයේ ඉතා වැදගත් වේ.  විශේෂයෙන්ම භාවනා මගට පිවිසෙන සෑම බෞද්ධයෙක්ටම එය වැදගත් වන්නේ ඒ වෙනස පිළිබඳව පැහැදිලි දැක්මක් හෝ අවබෝධයක් බොහෝ දෙනාට නොමැති බැවිනි.
මෙම කෙටි දහම් විමසුම තුලින් එවැනි අවබෝධයක් ඇති කිරීමට අදහස් කරන්නෙමු.

භාවනාව සඳහා අවශ්‍ය මූලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම. (10-09-2021). Uploaded on 12 October 2021.  අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් Zoom තාක්‍ෂණය ඇසුරින් පර්ත් නුවර 10-09-2021 දින පැවැත්වූ එක් දින සීල ව්‍යාපාරයෙන් උපුටා ගන්න ලදී. මෙහි දී ශීලයේ ඇති වැදගත් කම සහ සම්මා සතිය, සම්මා වායාම සහ ප්‍රඥාව පිලිබඳ සරල සහ වැදගත් පැහැදිලි කිරීමක් ඇතුලත් වේ.

සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාවඅංක: 39 Uploaded on 11 October 2021.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල ව්‍යාපාදය, ක්‍රොධය සහ උපනාහය පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත. එමෙන්ම විශේෂයෙන් වැදගත්වූ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ගැන කෙටි විස්තර ද එහි ඇතුලත් කර ඇත. එමෙන්ම පසුගිය සියළු වැඩසටහන් වලට පිවිසීමට යොමුවක්ද එහි ඇතුලත් කර ඇත.

An update to Sunday Dhamma Sermon in Sinhala. Uploaded on 10 October 2021. මධුපිණ්ඩික සූත්‍රයෙන් ආරම්භ කරන ලද ප්‍රපංච සමනය පිලිබඳ දේශනා මාලාවේ අද දින නව සුත්‍රයක් ලෙස ද්වේධා විතක්ක සූත්‍රය ආරම්භ කරන ලදී.

වෛරය, මාන්නය සහ ඊර්ෂියාව. (06-10-2021). Uploaded on 09 October 2021.  වෛරය, මාන්නය සහ ඊර්ෂියාව නිසා ඇතිවිය හැකි, අපගේ සංසාරය පුරා දිවයන අහිතකර ප්‍රතිඵල ගැන දැන ගැනීම වටිනා වේ. එමෙන්ම එම දුබලතා නැතිකර ගැනීමට අප විසින් ප්‍රගුණ කලයුතු කුසලතාවයන් පිළිබඳව දැනගැනීම එයටත් වඩා ඉතා වැදගත් වේ. බොහෝ දෙනා නොදන්නා එම කුසලතාවයන් සිත් කාවදිනා ආකාරයෙන් මෙම ධර්ම දේශනාවේ ඉදිරිපත් කෙරේ.

An update to Sutta Teachings in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 07 Oct 2021.  A new sutta (Dvedhavitakka Sutta) connected to the ongoing series on Papancha was commenced on 06Oct 2021.

ක්‍ෂණ සම්පත්තිය. (24-09-2021) Uploaded on 05 October 2021: ක්‍ෂණ සම්පත්තිය, බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් සෑම උදැසනකම භික්ෂුන් වහන්සේලාහට සිහිකරදුන් වැදගත් කරුණු පහට අයත්වූ ඉමහත් වටිනා ධර්මයකි. මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීම දූ දරු වැඩිහිටි සෑම දෙනා හටම ඉමහත් වැඩදායක වනු ඇත. ක්‍ෂණ විපතියට පත් නොවී ක්‍ෂණ සම්පත්තිය ඇතිකර ගැනීමේ වැදගත් කම සහ එය ලඟා කරගන්නා මාර්ගය පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් මෙම දේශනාවෙන් ලබාගත හැක.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාවඅංක: 38 (චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම 01) Uploaded on 04 October 2021. මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල අභිධ්‍යා සහ විෂමලොභය පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව මෙම වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත. එමෙන්ම පසුගිය සියළු වැඩසටහන් වලට පිවිසීමට යොමුවක් මෙම වෙබ් පිටුවේ ඇතුලත් කර ඇත.

An update to මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය – Madhupindika Sutta. (Sunday Dhamma Sermon in Sinhala). Uploaded on 03 October 2021.

An update to Madhupindika Sutta (Sutta Teachings in English). Uploaded on 01 October 2021. This sutta teaching series is expanding focusing on Papancha (Conceptual Proliferation) using various other supportive suttas as well. SakkaPanha Sutta was taken up for the fourth occasion further expanding on the main subject of Papancha.

Donations to Damsara during September 2021. Uploaded on 01 October 2021.

වර්ථමානය තුළ ජීවත්වීම (04-09-2021): Uploaded on 27 September 2021.
“වර්ථමානය තුළ ජීවත්වීම” පිළිබඳව වර්තමාන ලෝකයේ බොහෝ උනන්දුවක් සහ උද්යෝගයක් පවතී. ලොව පුරා Mindfulness නැතහොත් සතිමත්වීම යනුවෙන් එදිනෙදා ජීවිතයේ වර්ථමානය තුළ ජීවත්වීම පිලිබඳ පුහුණුවීමට බොහෝ දෙනා උනන්දුවක් සහ නැමියාවක් දක්වති.
එනමුදු ඔවුන් අතීතයෙන් හෝ අනාගතයෙන් මනස මුදවාගෙන වර්තමානයේ සිත තබාගෙන සිටිය පමණින්ම බුද්ධ ධර්මයට අනුව සතිය දියුණු කරන අය නොවන බව මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාවෙන් පැහැදිලිවේ.

මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය – Madhupindika Sutta. (Sunday Dhamma Sermon) Uploaded on 27 September 2021.  පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙවර ධර්ම දේශනාවේදී සක්කපඤ්හ සූත්‍රය පිළිබඳව තව දුරටත් වටිනා පැහැදිලි කිරීම් සිදුකරන ලදී.

සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 37 Uploaded on 26 September 2021  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව සතර සතිපටිඨානයේ ධම්මානුපස්සනාවේ චතුරාර්ය සත්ය ධර්මයේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණී පටිපදා ආර්ය සත්ය පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය විසංධිවීම නිසා ස්වාමීන්වහන්සේගේ වීඩියෝ දේශනාවේ ඇතැම් කොටස් විසන්ධි වීම සිදුවිණි.

එබැවින් ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව මෙම වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත.

භාවනාවේදී ඇතිවන ප්‍රායෝගික ගැටළු – (20-09-2021) Uploaded on 25 September.  බෞද්ධ මග හොඳින් ප්‍රගුණ කරන සෑම දෙනාම වාගේ සිත දියුණු කිරීම සඳහා භාවනා කිරීමට ඕනෑකමක් දක්වති. එනමුත් අප සෑම දෙනාටම භාවනාව කරගෙන යාමේදී නොයෙක් ප්‍රායෝගික ගැටළු මතුවේ. සමථ, විපස්සනා භාවනා ගැන හැඳින්වීම් සහ ලක්ෂණ, ගුරු උපදෙස් ලබන්නේ සහ නොගන්නේ කවර අවස්ථා වලදීද, තමන්ගේ සිත වැඩකරන ආකාරය නිරීක්ෂනය සහ අධ්‍යනය කිරීමේ ඇති වැදගත්කම යනාදී පැහැදිලි කිරීම ඇතුළුව ඉතා වැදගත් ප්‍රායෝගික කරුණු රැසක් මෙම දේශනාවේ අඩංගු වේ.

සියළු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනය. (10-09-2021) Uploaded on 24 September 2021. සියළු බුදුවරුන්ගේ අනුශාසනය පැහැදිලි කෙරෙන මෙම ධර්ම දේශනාව අපට බෙහෙවින් වැදගත් වේ.  එම අනුශාසනය නම් දුක අවම කරගැනීමේ සහ නැති කරගැනීමේ ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපත්තියයි. එමෙන්ම දහම් මග ගමන ආරම්භ කල බොහෝ අය ප්‍රඥාව දියුණු කිරීම සිදු නොකර ගන්නා වැදගත් හේතුවක් මෙහි පැහැදිළි කර තිබීම ඉතා ප්‍රොයෝජනවත් වේ.

An update to Madhupindika Sutta (Sutta Teachings in English) Uploaded on 23 September 2021.

දම්සර ධම්ම News Letter අංක: 134 Mailed on 22 September 2021.

New Updates to මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය – Madhupindika Sutta (Sunday Dhamma Sermon) Uploaded on 19 September 2021. ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ අද දින භාවිතා කල pdf රූ සටහන් ඇතුලත් කර ඇත.

සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 36 (18-09-2021) Uploaded on 19 September 2021. මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව සතර සතිපටිඨානයේ ධම්මානුපස්සනාවේ චතුරාර්‍ය සත්‍ය ධර්මයේ දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් පැවැත්වූ දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය පිලිබඳ දේශනාව ඉතා වැදගත් වේ. මෙම පැය දෙකකට වඩා දිගු දහම් සාකච්ඡාව අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස සියළු ප්‍රශ්න වෙන් කොට, ශබ්ද සංස්කරණය කොට මෙහි ඉදිරිපත් කර තිබේ.

අල්පේච්ඡතාවය හා බැඳුනු මැදුම් පිළිවෙත…(16-09-2021). Uploaded on 18 September 2021: අප සියළු දෙනාම වාගේ සතුටින් සිටීමටත් සහ එම සතුට වැඩිකරගැනීමටත් ඉතා කැමැත්තකින් කටයුතු කරනෙමු. එය එසේ වුවත් එම සතුට ලඟා කරගැනීමට අප බොහෝ දෙනෙකු සිතන සහ කරන දේ වලින් අසතුට, අසහනය වැඩිවෙන බවත් එසේ අසතුට වැඩිවන වන යාන්ත්‍රනයත් නොදැන සිටිනෙමු. යම් භාජනයකට ජලය පිරවීමේදී එය පිරෙන ලෙස අපගේ ආශාවන් අනුව වැඩි වැඩියෙන් දේවල් අත්පත් කරගැනීමෙන් අපගේ මනස පිරවිය නොහැකි බව ඉතා පැහැදිලි ලෙස මෙම අල්පේච්ඡතාවය හා බැඳුණු මැදුම් පිළිවෙත පිලිබඳ ධර්ම දේශනාවෙන් පහදා දේ.

සල්ලේඛ සූත්‍රය. (11-09-2021): Uploaded on 17 September 2021.
සල්ලේඛ සූත්‍රය පිලිබඳ දේශිත මෙය ඉතා අපූර්ව සහ සිතට කා වදින ධර්ම දේශනාවක් වන්නේ ඒ තුලින් දැනටමත් දහම් මාර්ගයේ ඇතුල්ව කටයුතු කරන අයටත්, දහම් මගින් පිටත දුසිල්වත්ව ගතකරන අයටත් එකසේ වැදගත්වන බැවිනි.  වැරදි දැකීම් සහ අවබෝධ කරගැනීම් භාවනා කරන අය තුලත් ඇතිවන බවත් සමථ භාවනාව කරමින් විදර්ශනා භාවනාව වඩනවා යයි මුලාවට පත්වන ආකාරයත්, මමත්වය වැඩෙන ආකාරයත් පිලිබඳ කරුණු දැනටමත් දහම් මගට අවතීර්ණ වුවන් අවධි කරන කරුණු ඇතුලත් වටින දේශනාවකි.

An update to Madhupindika Sutta (Sutta Teachings in English). Uploaded on 16 September 2021.

මනස සහ සිතුවිලි (14.09.2021): Uploaded on 15 September 2021. මනස සහ සිතුවිලි වල පිරිසිදු භාවය සහ අපිරිසිදු භාවය ඇතිවන ආකාරය සහ එම ක්‍රියාකාරීත්වය අධ්‍යනය කර අපගේ සිතුවිලි වල පිරිසිදු භාවය ඇතිකර ගැනීම, දියුණු කිරීම සහ පවත්වා ගැනීම පිළිබඳව මෙම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කෙරේ.
මෙම ධර්ම දේශනාව වර්ෂ 2021 සැප්තැම්බර් මස 01 දින අභාවයට පත් වූ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාක විද්‍යා අධ්‍යනංශයේ හිටපු මහාචාර්ය රවී විජේසුන්දර මැතිතුමාට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ අරමුණින් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 සැප්තැම්බර් මස 14 දින සිදුකරන ලදී.

New Video “දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය. (14-04-2021)”  Uploaded on 14 September 2021.  Please click here for the audio. මෙම දේශනාවේ ඇති විශේෂ වැදගත්කම වන්නේ තණ්හාව ටිකෙන් ටික නැතිකරගන්න මගක් සහ ඒ තුලින් අප හට අත්දැකීමට හැකිවන සහනය පැහැදිලි කර තිබීමයි. තුන් වැදෑරුම් වූ තණ්හාව නිරවශේෂ වශයෙන් නැතිකිරීම පිළිබඳව සඳහන් කෙරෙන දුක්ඛ නිරෝධ ආර්ය සත්‍යය පිලිබඳ මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 අප්‍රේල් මස 14 දින සිදුකරන ලදී.

සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක:35 (සතර සතිපටිඨානයේ ධම්මානුපස්සනාවේ චතුරාර්‍ය සත්‍ය ධර්මයේ දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය) Uploaded on 13 September 2021.  “ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන පැවැත්වූ මෙවර සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – Saturday Dhamma Discussion – 35 පහත දැක්වෙන හේතුන් නිසා වැදගත් වේ;

 1.  පළමු පැනයට පිළිතුරු වශයෙන් දේශනා කල දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය විස්තරයහි ඇතුලත් කරුණු බෙහෙවින් වටිනා වේ.
 2. එමෙන්ම ඇතැම් ස්වාමින්වහන්සේලා පවා වැරදි ලෙස වටහා ගෙන ඇති “විභව තණ්හාව” කුමක්දැයි නිවැරදිව වටහා දීම. (පැන අංක: 10)
 3. ඇතැම් පිළිතුරු ගිහි ජීවිත ගතකරන අයට ගැලපෙන පරිදි බුදුරජාණන්වහන්සේ දේශනා කල ”ගිහි ප්‍රතිපදාවට” අනුගතව සපයා ඇති වීම. එමෙන්ම ඇතැම් ප්‍රශ්න ඇසු අය පුද්ගලිකව දැනගැනීම තුල ඒ අයට සුදුසු ප්‍රතිපදාව ඉදිරිපත් කිරීම.  (පැන අංක 03, 04, 05, 08, 13)
 4. ඇතැම් ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු විපස්සනා භාවනාවට ප්‍රායෝගිකව  යොමු කරන බැවිනි. (පැන අංක 09, 12)

An update to මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය – Madhupindika Sutta (Sunday Dhamma Sermon)  Uploaded on 12 September 2021.

New Video “දුක, ප්‍රඥාව ඉපදීමට හේතුවෙන ආකාරය.(10-09-2021)”  Uploaded on 11 September 2021.  Please click here for the audio.  බිය, ශෝකය, දොම්නස, පසුතැවීම, නොමනාපය, අන්‍යන්ගේ වැරදි දැකීම, කෝපය ආදී ද්වේශ මූලික මානසික තත්වයන් මේ කාලයේ ලෝකයේ බහුල ලෙස මතුවෙන අකුසලයන් වේ. එවැනි තමන් හටත්, අනුන්ටත් මුළුමහත් සමාජයටත් අයහපතට හේතුවෙන මනෝ භාවයන් ඇතිවන විටම හඳුනාගෙන ඒවායින් ඇතිවන අයහපතින් වැලකීමට හැකියාවක් ඇති කරගැනීම ඉතා කාලීන වූ අවශ්‍යතාවයකි. ඒනිසා, එබඳු අයහපත් මානසික තත්වයන් තුල නොවැටී අපගේ ප්‍රඥාව ඇතිකරගන්නේ කෙසේද යන ගිහි, පැවිදි සියළු දෙනාහට මහෝපකාරී වන මෙම ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 සැප්තැම්බර් මස 10 දින සිදුකරන ලදී.

New Video “ව්‍යසනයන් හමුවේ නොසැලී සිටීම. (09-09-2021)”  Uploaded on 10 September 2021. Please click here for the audio. වසංගත රෝග සමයකදී කම්පා නොවී සිටීමට මනස පුරුදු කරන්නේ කෙසේද යන කරණය පැහැදිලි කෙරෙන මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතාම කාලෝචිත දේශනාවක් වේ. මෙම ධර්ම දේශනාව වර්ෂ 2021 සැප්තැම්බර් මස 09 වන දින අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලදී.

New video “දුක්ඛ සමුදය සත්‍යය (24-01-2021)” Uploaded on 09 September 2021. Please click here for the audio.  දුකට හේතුව වශයෙන් කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා යන තෙවැදෑරුම් තණ්හාවන් හේතුවන බව පැහැදිලි කරමින් ආරම්භ වෙන මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව වර්ෂ 2021 ජනවාරි මස 24 දින අති පුජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලදී.

An update to Madhupindika Sutta (Sutta Teachings in English) Uploaded on 08 September 2021.

සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 34 Uploaded on 06 September 2021.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව සතර සතිපටිඨානයේ ධම්මානුපස්සනාවේ චතුරාර්‍ය සත්‍ය ධර්මයේ දුක්ඛ සත්‍ය පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි.  මෙවර සාකච්චඡාවේ එදිනෙදා සාමාන්‍ය ජීවිතයට විශේෂයෙන් වැදගත්වන වටිනා පැනයන් සහ පිළිතුරු ඇතුලත්වේ.

An update to මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය – Madhupindika Sutta (Sunday Dhamma Sermon) Uploaded on 05 September 2021.

New Video “ප්‍රඥාවෙන් තෘප්තිමත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨය. (02-09-2021)”  Uploaded on 03 September 2021. Please click here for the audio.  ප්‍රඥාව පාදක කරගෙන අපගේ ජීවිතය තෘප්තිමත්ව ගතකරන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරමින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 සැප්තැම්බර් මස 02 දින සිදුකරන ලදී. තණ්හාව හේතුකොට කුඩා වයසේ පටන් අප තුල අතෘප්තිමත් බව ගොඩනැගෙන ආකාරය ඉතා විශිෂ්ඨ ආකාරයට පැහැදිලි කෙරෙන මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතාම වටිනා දේශනාවක් වන්නේ එහිදී ප්‍රඥාව තුලින් ජීවිතය තෘප්තිමත්ව ගතකිරීමට හැකිවෙන ආකාරයද පැහැදිලි කරන නිසාවෙනි.

An update to Madhupindika Sutta (Sutta Teachings in English) Uploaded on 03 September 2021.

A novel collection of Dhamma Sermons “Dayaka Dhamma Talks – දායකත්ව ධර්ම දේශනා”  Uploaded on 02 September 2021: මෙම දහම් දේශනා සංචිතය, අති පුජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෑත කාලයේ දේශනා කරන ලද “දායකත්ව ධර්ම දේශනා” වලින් සමන්විත වේ. එමෙන්ම මෙම ධර්ම දේශනා සංචිතයට ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේගේ අළුත් දේශනා නිතිපතා එකතු කෙරෙනු ඇත.  මෙහි පලකෙරෙන ධර්ම දේශනා වල ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬ පටය, වීඩියෝ පටය සමග දේශනාවට පාදක වූ සූත්‍රය කියවීමට අන්තර්ජාල යොමුවන්ද ඉදිරිපත්කර ඇත.  මෙහි ඇති එක් වෙබ් පිටුවකට දේශනා 25ක් අඩංගු කර ඇති අතර සෑම පිටුවකම පහතින් ඇති යොමුවන් භාවිතා කරමින් සංචිතයේ ඉදිරියට සහ පසුපසට යාමට හැකිවේ.

New Video “ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය (25-08-2021)”  Uploaded on 02 September 2021. Please click here for the audio.  බුදුදහමෙහි දැක්වෙන ඉතාම වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක් වන ඉන්ද්‍රිය භාවනා සූත්‍රය පාදක කරගත් මෙම ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 අගෝස්තු මස 25 වන දින සිදුකරන ලදී. ඇස, කණ, නාසය යනාදී ඉන්ද්‍රිය හය සසර ගමන කෙටි කරගැනීමට සංවර කරගන්නේ කෙසේද යන වැදගත් කාරණය පැහැදිලි කරමින් ඇරඹෙන මෙම දේශනාව ඉතා ප්‍රායෝගික වැදගත් කමකින් යුතු වේ. ආර්ය විනයේ අනුත්තර වූ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව කෙසේ පුරුදු පුහුණු කලයුතුද, ඉන්ද්‍රිය භාවනාව සම්බන්ධ සේඛ ප්‍රතිපදාව කෙසේ පුරුදු පුහුණු කලයුතුද සහ ඉන්ද්‍රිය භාවනාව මැනවින් පුරුදු කල රහතන් වහන්සේලාගේ ගති ලක්ෂණ මොනවාද යන කරුණු මෙම වටිනා දේශනාවෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

Donations to Damsara during August 2021. Updated on 01 September 2021.

New Dhamma Video “ගිහි ජීවිතයෙන් නිවන් මගට; භාවනාව සහ අත්හැරීම (06-01-2021)”  Uploaded on 31 August 2021.  Please click here for the audio ගිහි ජීවිත ගතකරමින් නිවන් මග දියුණු කිරීම සඳහා අත්හැරීම සහ භාවනාව ගිහි ජීවිතයන් තුල ප්‍රගුණ කරන්නේ කෙසේද යන්න පිලිබඳ වූ මෙම ධර්ම දේශනාව වර්ෂ 2021 ජනවාරි මස 06 දින අති පුජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලදී.  ගිහියන් ලෙස ලෝකය පවත්වමින් කෙලෙස් ධර්ම විනාශ කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි කරමින් ආරම්භ කෙරෙන මෙම දේශනාව ඉතා ප්‍රයෝගික වටිනා කමකින් යුතු වේ. එම නිවන් මාර්ගය දියුණු කිරීමේදී අත්හල යුත්තේ මොනවාද යන්න අප බොහෝ දෙනෙක් පටලවාගෙන සිටින බවත් අප විසින් බැහැර කල යුත්තේ කෙලෙස් ධර්ම සමූහය බවත් පුද්ගලයින් සහ ද්‍රව්‍ය නොවන බවත් මෙම දේශනාවෙන් මානාව පැහැදිලි කෙරේ.

සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාවඅංක: 33 (28-08-2021). Uploaded on 30 August 2021.  මෙවර ධර්ම සාකච්චඡාව සතර සතිපටිඨානයේ ධම්මානුපස්සනාවේ බොජ්ඣංග ඛාණ්ඩයේ පස්සද්ධි, සමාධි සහ උපෙක්ඛා බොජ්ඣංගයන් පාදක කරගෙන වැඩිදුරට සිදුකරනු ලැබීනි.

An update to Madhupindika Sutta, Sunday Dhamma Sermon.  Uploaded on 29 August 2021. ගෞරවනීය ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙම සූත්‍ර දේශනාව තවත් වටිනා ගැඹුරකට  රැගෙන ගියේ ඉන්ද්‍රිය භාවනා සුත්‍රයෙන් ලබාගත් වටිනා විවරණයන් ඇතුලත් කරමිනි.

New Dhamma Video “අවිද්‍යාව, මිථ්‍යාදෘෂ්ටිය සහ සසර පැවැත්ම (24-08-2021)” Uploaded on 27 August 2021. Please click here for the audio. අවිද්‍යාවත් මිථ්‍යාදෘෂ්ටියත් අපගේ සංසාරය දිගු කිරීමට හේතුවෙන ආකාරය පැහැදිලි කරමින් සිදුකල මෙම වටින ධර්ම දේශනාව වර්ෂ 2021අගෝස්තු මස 24 දින අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලදී. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අවිද්‍යාවත් මිථ්‍යාදෘෂ්ටියත් පිළිබඳව දේශිත ඉතා ප්‍රබල පැහැදිලි කිරීමකින් ඇරඹෙන මෙම දේශනාව සත්වයාගේ සසර පැවැත්ම පිළිබඳව සිදුකර ඇති ඉතා වටිනා දේශනාවකි.

New Dhamma Video “පොදු ව්‍යසනයකදී අවධි කරගතයුතු මනුෂ්‍ය ධර්ම (20-08-2021)”  Uploaded on 27 August 2021. Please click here for the audio. මෙම ඉතාම කාලෝචිත සහ වටිනා ධර්ම දේශනාව වර්ෂ 2021 අගෝස්තු මස 20 වෙනි දින අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලදී. “යම්කිසි කෙනෙකුට තමන් රැකගන්නට පුළුවන් වූවොත් අනුන් රැකගත්තා වෙනවා මෙන්ම අනුන් රැකගත්තානම් තමා රැකගත්තා වෙනවා” යන සතිපට්ඨානය පිලිබඳ ඉතා වැදගත් දහම් විවරණයක් පාදක කරගෙන මෙම දේශනාව ආරම්භ වේ. අප සමූහයක් ලෙස සමාජයක ජීවත් වෙනවිට අපගේ සිහිය හොඳින් පුහුණු කිරීම තුලින් අනුන් සහ තමන් රැකෙන ආකාරය මෙම දේශනාවෙන් මනාව පැහැදිලි කෙරේ.

An update to Madhupindika Sutta (Sutta Teachings in English)  Uploaded on 25 August 2021.

New Dhamma Video “ධාර්මික පුද්ගලයෙකුගේ ගති ලක්ෂණ 17-08-2021″  Uploaded on 25 August 2021.  Please click here for the audio.  ධාර්මික පුද්ගලයා තමා හෙතුකොට ගෙණද, පව් නොකරන්නේය. අනුන් හෙතුකොට ගෙණද පව් නොකරන්නේය.  එම පිවිසුමෙන් ආරම්භ කෙරෙන මෙම සිල්වතෙකුගේ, ප්‍රඥාවන්තයෙකුගේ හෙවත් ධාර්මික පුද්ගලයෙකුගේ ගතිලක්‍ෂණ මොනවාදැයි පැහැදිලි කෙරෙන මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 අගෝස්තු මස 17 වෙනි දින සිදුකරන ලදී.

සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චඡාව – අංක: 32  Uploaded on 23 August 2021.  මෙවර සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්චඡාවද සතර සතිපටිඨානයේ ධම්මානුපස්සනාවේ බොජ්ඣංග ඛාණ්ඩය පාදක කරගෙන වැඩිදුරට සිදුකරනු ලැබීනි. මෙවර සාකච්චඡාවේද වටිනා පැනයන් සහ ප්‍රයෝගික උපදේශ සහිත පිළිතුරු ඇතුලත්වේ.

An update to Madhupindika Sutta, (Sutta Teachings in English) Uploaded on 19 August 2021.

A new Sutta Teaching in English – Madhupindika Sutta. Uploaded on 17 August 2021.

An update to මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය – Madhupindika Sutta. (Sunday Dhamma Sermon) Uploaded on 17 August 2021.

Saturday Dhamma Discussion – 31 (14-08-2021) සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාව – අංක: 31 Uploaded on 16 August 2021.සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡා අංක: 31, සතර සතිපටිඨානයේ ධම්මානුපස්සනාවේ බොජ්ඣංග ඛාණ්ඩය පාදක කරගෙන වැඩිදුරට සිදුකරනු ලැබීය. මෙවර සාකච්චාවට යොමුවුන ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු මෙතෙක් මෙම වැඩසටහනේ මතුකළ හොඳම ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ලෙස ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ අවසානයේදී සඳහන් කල සේක.

දම්සර දහම් පුවත් අංක: 133 (බොජ්ඣංග යනු මොනවාද?) Uploaded on 13 August 2021. 

New additions to Brief Dhamma Clips in Sinhala (From 313 to 318) Uploaded on 13 August 2021.

Saturday Dhamma Discussion – 30 (07-08-2021) සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාව – අංක: 30 Uploaded on 10 August 2021.  සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡා අංක: 30, සතර සතිපටිඨානයේ ධම්මානුපස්සනාවේ බොජ්ඣංග ඛාණ්ඩය පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීය. බොජ්ඣංග ඛාණ්ඩය ඉතා විශිෂ්ඨ ආකාරයෙන් පැහැදිළි කිරීමක් සමග ප්‍රායෝගික වැදගත්කමක් ඇති ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු රැසක් මෙහි ඇතුලත් වේ.

මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය – Madhupindika Sutta (A new Sunday Dhamma Sermon Series in Sinhala) Uploaded on 08 August 2021.

New Dhamma Video ” බුදුදහම ඇසුරින් ජීවිතයේ යථාර්තය වටහා ගැනීම. (05-08-2021)” Uploaded on 07 August 2021.  Please click here for the audio. මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව අති පුජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 අගෝස්තු මස 05 දින සිදුකරන ලදී.  දුක්ඛ ලක්‍ෂණයේ සමස්ත තේරුම පැහැදිලි කරමින් ආරම්භ කෙරෙන මෙම දේශනාව කිහිප වරක් ශ්‍රවණය කලයුතු ඉතා වටිනා සහ ප්‍රායෝගික දේශනාවකි. දුක්ඛ වේදනාවේ එක් කොටසක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් තමන් කැමතිවෙන සුඛ වේදනාව ලඟා කරගැනීම සඳහා අරගලයක යෙදෙන පෘතග්ජන සත්වයා දුකෙහිම ගැලෙන ආකාරය මෙහි මනාව පැහැදිලි කෙරේ.

Saturday Dhamma Discussion – 29 (31-07-2021) Uploaded on 06 August 2021.මෙවර ධර්ම සකච්චාව සතර සතිපටිඨානයේ ධම්මානුපස්සනාවේ ආයතන පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීය. ඉතා ප්‍රායෝගික වැදගත්කමක් ඇති ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු මෙහි ඇතුලත් වේ. 

Saturday Dhamma Discussion – 28 (24-07-2021) Uploaded on 03 August 2021. මෙවර ධර්ම සකච්චාව සතර සතිපටිඨානයේ ධම්මානුපස්සනාවේ ස්කන්ධ පාදක කරගෙන වැඩිදුරට සිදුකරනු ලැබීය. ඉතා කාලෝචිත වැදගත්කමක් ඇති ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු මෙහි ඇතුලත් වේ.

Brahmana Sutta (Sutta Teachings in English) Completed. Final upload on 04 August 2021.

Brahmana Sutta – බ්‍රාහ්මණ සූත්‍රය, Sunday Dhamma Series Completed. Final Upload on 02 August 2021.

Dear Dhamma Friends of Damsara, I was away at the hospital for 11 days due to Covid 19. As such usual updates at Damsara couldn’t be updated on time. Normal work will resume in a day or two. With Metta (Aruna Manathunge) 01 August 2021.

Donations to Damsara – July 2021 Uploaded on 01 August 2021.

Share this with others as a gift of Dhamma!

6 thoughts on “Announcements

  • Dear Christie,
   They made this request based on a legal request originated from ‘Katukurunde Gnanananda Sadaham Senasun Bharaya’.
   You can listen to the ongoing series at nissarana.lk

   With Metta,

   Aruna

 1. For the first time i went to Mithirigala Nissarana Forest Monastery on 4th Feb 2017. Well organized one day retreat and really loved the silent surrounding and the trees ans breeze that catch anybody’s heart, surely. Ideal place to meditate and the Kindhearted Ven. Theros and other gentlemen are really helpful at newcomers. Everyone should go there at least once in a lifetime. Hope to continue with one day program and other Retreats..

  THERUWAN SARANAYI !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.