Announcements

The latest Dhamma updates of Damsara are given in Announcements. Please click on the links to reach the respective web pages at Damsara.

චූළසුඤ්ඤත සූත්‍රය – 23-01-2022, පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සිදුකල ඉරුදින ධර්ම දේශනාව. Uploaded on 23 January 2022.

කාමච්ඡන්දය දුරු කිරීම – අසුභ නිමිත්ත සහ අසුභ භාවනාව.(දම්සර දහම් පඬුරු අංක:01). Uploaded on 21 January 2022.  කාමච්ඡන්දය දුරු කිරීම සඳහා බොහෝ කාලයක් භාවනාව පුරුදු පුහුණු කල යෝගාවචරයන් හට පවා වැරදෙන, පැටලෙන වටිනා කරුණු රැසක් මෙම දහම් පඬුරෙන් අප ඉදිරිපත් කරනෙමු.  අප මෙම කෙටි දහම් ඛණ්ඩයන් ඉදිරිපත් කරන්නේ අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2013 දී සිදුකල දීර්ඝ දේශනා මාලාවකින් උපුටා ගත් ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවකිනි.  අප යෝගාවචරයන් බොහෝ දෙනා අසුභ භාවනාව ලෙස පිළිකුල් භාවනාව කිරීම එබඳු එක කාරණාවකි.

Updates to Brief Dhamma Clips in Sinhala (From 330-333). Uploaded on 21 January 2022.

Maha-suññata Sutta – January 2022 (Sutta Teachings in English) by Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 20 January 2022. Maha-suññata Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero as the next Sutta for Sutta Teachings in English on 19 January 2022. Maha-suññata Sutta provides many valuable lessons on practical issues surrounding the attempt to develop an internal meditative dwelling of emptiness, to maintain it, and to see it through to Awakening.

පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ ආනාපානසති සූත්‍රය – Anapanasati Sutta ජනවාරි 16 දින අවසාන විය.  අවසාන දේශනාවේදී ධම්මානුපස්සනාව තුලින් විජ‍්ජා විමුත‍්තිය දක්වා දියුණු කිරීම පැහැදිලි කරන ලදී. Final Uploaded on 17 January 2022. 

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 50 (ලද දෙයින් සතුටු වීම – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 03) 15-01-2022. Uploaded on 16 January 2022.: මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී, අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ දෙවන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන ලද දෙයින් සතුටු වීම පිළිබඳව පැහැදිලි කරන ලදී. මෙහිදී සාමිස සතුට මූලික කරගෙන ලද දෙයින් සතුටු වීම පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අණන සූත්‍රය ආදී දේශනා අනුව පැහැදිලි කරන ලදී. නිරාමිස සතුට පිළිබඳව ඊළඟ සතියේදී සාකච්චා කෙරෙනු ඇත.

කල්‍යාණමිත්‍ර සම්පත්තියේ වටිනාකම. (01-01-2022). Uploaded on 13 January 2022: කල්‍යාණමිත්‍ර සම්පත්තියේ වටිනාකම පැහැදිලි කෙරෙන මෙම ධර්ම දේශනාව අපට වැදගත් වන්නේ කුමන හේතුන් නිසාද යන්න පළමුවෙන් පැහැදිලි කිරීම වැදගත් වේ. සමාජයේ ජීවත්වෙන සෑම දෙනෙකුටම වාගේ නිතර ඇසුරු කරන, අදහස් හුවමාරු කරගන්නා මිතුරන් එක්කෙනෙකුන් හෝ කිහිප දෙනෙක් සිටී. ඒ අයගේ ඇසුර නිසා කාලය ගතවීමෙන් අපගේ සිතුම් පැතුම්, ක්‍රියා සහ ආවේග හැඩ ගැසීම හොඳ අතට හෝ නරක අතට හෝ වෙනස් වීම අපට නොදැනීම සිදුවේ.  එම වෙනස්වීම් යාන්ත්‍රණය හඳුනා ගැනීමත්, කල්‍යාණමිත්‍රයා යනු කවරේද, එම ඇසුර සම්පත්තියක් ලෙස දක්වන්නේ මොන හේතුන් නිසාද යන කරනා බුදු දහමට අනුව මනා ලෙස මෙම දේශනාවෙන් පැහැදිළි කෙරේ. මෙම ධර්ම දේශනාව අපට ඉතා වටිනා වන්නේ ඒ නිසා වෙනි.

අනාපානසති සූත්‍රය- පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ. Uploaded on 09 January 2022. මෙවර (09-01-2022) ධර්ම දේශනාවේදී  ධම්මානුපස්සනාව තුලින් සප්ත බොජ්ඣංග වැඩෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන ලදී. අද දින ධර්ම සාකච්චාවේදීද ඉතා වටිනා කරුණු සාකච්චා කෙරිණි.

සාමිස සතුට සහ එහි ඇති ආදීනව. Uploaded on 07 January 2022: සතුට ජීවිතයේ පරම ධනය ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කලා. එසේ විඳිය හැකි සතුට සාමිස සහ නිරාමිස යනුවෙන් දෙයාකාරයකින් ධර්මයේ දැක්වේ. සාමිස සතුට යනු ඉන්ද්‍රිය පිනවීම තුලින් ලබන්නා වූ සතුටයි. එය තෘෂ්ණාව මුල් කොට ගෙන, තෘෂ්ණාව පදනම් කොට ගෙන පවතී. නිරාමිස සතුට යනු තෘෂ්ණාවෙන් සහ කෙලෙස් වලින් වෙන් වූ විට ඇතිවන මානසික සහ කායික සුවයකි.
සාමිස සතුට අන්‍යයන්ට සහ තමන්ට මෙලොව පරලොව දෙකට අවැඩක් නොවන පරිදි පවත්වා ගැනීම ගිහියන්ට කැප සහ සුදුසු බව ගිහි ප්‍රතිපදාව පැහැදිලි කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල සේක.
එමෙන්ම එසේ සාමිස සතුට විඳීමේ දී එහි ඇති දුබල කම් සහ ආදීනවයන් ගැන මනා වැටහීමක් ඇතිව කටයුතු කිරීම අපට බොහෝ වැදගත් වන්නේ ඇයිද යන්න මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කෙරේ.
මෙම දේශනාව, අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2013 දී අනුරුද්ධ සූත්‍රය ඇසුරෙන් සිදුකල දිගු දේශනා මාලාවකින් උපුටා ගන්න ලදී.
එම දේශනා මාලාවට සම්බන්ධ මෙම වෙබ් පිටුවෙන් මෙයට පෙර සිදුකල දේශනා බාගත කරගත/සවන් දීමට හැක: https://bit.ly/30IGp0M

Anapanasati Sutta in English Taught by Ven. Panadure Chandaratana Thero Completed. Final Upload on 05 January 2022.

Donations to Damsara during December 2021. Uploaded on 01 January 2022.

Updates to Sutta Teaching series in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero – Anapanasati Sutta. Uploaded on 30 December 2021.

අනාපානසති සූත්‍රය- පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ. Uploaded on 27 December 2021. මෙවර (26-12-2021) ධර්ම දේශනාවේදී  වේදනානුපස්සනාව සහ චිත්තානුපස්සනාව තුලින් සප්ත බොජ්ඣංග වැඩෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන ලදී. එදින ධර්ම සාකච්චාවේද වටිනා ප්‍රායෝගික කරුණු ඇතුලත් වේ. 

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 49 (අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 02) 25-12-2021. Uploaded on 26 December 2021: මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී, අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ පළවෙනි මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන අල්පේච්ඡතාවය පිළිබඳව වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කරන ලදී.

Sutta Teaching series in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero – Anapanasati Sutta. Uploaded on 26 December 2021.

සතිපට්ඨාන සූත්‍රය එදිනෙදා ජීවිතයට. (19-12-2021) Uploaded on 25 December 2021: සතිපට්ඨාන සූත්‍රය එදිනෙදා ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්නා ආකාරය ගැන ඉගෙන ගැනීම ඉතා අවශ්‍ය වන්නේ එය බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් නිවන් දැකීම පිණිස ඇති ඒකායන මාර්ගය වන නිසාවෙනි. විපස්සනා භාවනාවට යොමුවූ බෞද්ධයන් සතිපට්ඨානය භාවනාවක් ලෙසට ප්‍රගුණ කලත් ඒ බොහෝ දෙනා හට එය එදිනදා ජීවිතයට ගලපා, සම්බන්ධ කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳව අවබෝධයක් නොමැත.

සතිපට්ඨානය දියුණු කිරීම තුලින් අවසාන අරමුණ වෙන නිවන සාක්ෂාත් කරගැනීමට ප්‍රථම අපගේ ජීවිතයේ දුක් දොම්නස් දුරුකර ගැනීමට සහ ශෝකය පරිදේවය දුරුකර ගැනීමට හැකිවන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර තියෙනවා. එබැවින් මෙම ධර්ම දේශනාව කිහිප විටක් ශ්‍රවණය කර එහි දැක්වෙන ක්‍රමවේදයන් දියුණු කිරීම තුලින් අපගේ ජීවිතයට බෙහෙවින් ප්‍රායෝගික වන හැකියාවන් සහ වටිනාකම් ලබා ගතහැකි වනු ඇත.

එදිනෙදා ජීවිතයට භාවනාව උපයෝගී කර ගැනීම. (17-12-2021) Uploaded on 22 December 2021: එදිනෙදා ජීවිතයට භාවනාව උපයෝගී කර ගැනීම යන මෙම ධර්ම දේශනාව වර්ථමාන කාලයට ඉතා යෝග්‍ය ධර්ම දේශනාවකි. එකම ඉරියව්වක සිට භාවනාව පුහුණු කිරීම යන ක්‍රමවේදය මේ කාලයේ බොහෝ දෙනා භාවනා කරන පිළිවෙලයි. එනමුත් නිවැරදිව භාවනාව යනු සිත දියුණු කිරීමයි.සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ඇතිවන සිදුවීම් තුලදී අපගේ සිත, කය සහ වචනය හසුරුවන ආකාරය භාවනාවේ දියුණුවේ මාපකයක් බව බොහෝ දෙනෙකුට මග හැරෙන කරුණකි.
උදාහරණයක් ලෙස මේ දිනවල නිරන්තරයෙන් වැඩිවන භාණ්ඩ සහ සේවා මිල ගැන අපගේ සිත් තුල ද්වේශයක් සහ දොම්නසක් ඇතිවන්නේ නම් එහි මුල් හේතුන් සොයා දැනගෙන ඒ සඳහා කලයුතු ක්‍රියා මාර්ගය මෙම වටිනා දේශනාවෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ. එවන් අවස්ථා වලදී මෛත්‍රී කිරීමේ නිෂ්ඵලත්වය මෙහි පැහැදිලි කෙරේ. එමෙන්ම විශේෂයෙන් එදිනෙද ජීවිතයේදී භාවනාමය මනසක් ඇතිකර ගැනීම සඳහා අපට පුහුණු කරගත හැකි සරල ක්‍රමවේදයක්ද මෙම දේශනාවෙන් පෙන්වා දේ.

අනාපානසති සූත්‍රය- පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ. Uploaded on 19 December 2021.

දම්සර Dhamma Newsletter – No. 136. Uploaded on 18 December 2021.

Updates to Brief Dhamma Clips in Sinhala (From 324 to 329). Uploaded on 18 December 2021.

Sutta Teaching series in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero – Anapanasati Sutta. Uploaded on 18 December 2021.

අනාපානසති සූත්‍රය- පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ. Uploaded on 13 December 2021. මීතිරිගල නිස්සරණ වනවාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 දෙසැම්බර් 12 වෙනි ඉරු දින අනාපානසති සූත්‍රය අනුව සිදුකරන ලද ධර්ම දේශනාව ඉතා විශිෂ්ට වේ.
එම දේශනාව අනාපාන සතිය වඩන ගිහි පැවිදි සියළු යෝගාවචරයන් හට බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වේ.
එම දේශනාවේ මුල් කොටසින් අනාපාන සති භාවනාව තුලින් කායානුපස්සනාව සහ වේදනානුපස්සනාව වඩන ආකාරය සහ අනාපානසති සූත්‍රයේ දැක්වෙන ඒවායේ නොයෙකුත් අවස්ථා ක්‍රමිකව පසුකරන ආකාරය පැහැදිලිවත්, ප්‍රායෝගිකවත් පහදා දේ.
ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දෙවනුව යෝගාවචරයාට චිත්තානුපස්සනා සහ ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානයන් වැඩීම පිළිබඳව අනාපානසති සූත්‍රයේ සඳහන් එම අවස්ථා ඇසුරුකර ගනිමින් ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකෙරේ.
මෙම දේශනාව තුල අනාපානසතිය වඩන යෝගාවචරයන් හට නැවත නැවතත් ශ්‍රවණය කිරීමට සුදුසු වටිනා කරුණු රැසක් සංක්‍ෂිප්තව ගොනුකොට ඇත.
එමෙන්ම එදින සිදුකල ධර්ම සාකච්චාවේද වටිනා කමටහන් පිරිසිදු කිරීම් බොහොමයක් ඇතුලත් වේ.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 48 (අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 01) 11-12-2021. Uploaded on 12 December 2021: මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව, නව සාකච්ඡා මාලාවක ආරම්භය ලෙස අනුරුද්ධ සූත්‍රය පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. මෙහිදී පළවෙනි මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන අල්පේච්ඡතාවය පැහැදිලි කරන ලදී. ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව ඉහත වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත. එමෙන්ම විශේෂයෙන් වැදගත් වූ ප්‍රශ්න තරු ලකුණු යොදා එහි ඇතුලත් කර ඇත. එමෙන්ම පසුගිය සියළු වැඩසටහන් වලට පිවිසීමට යොමුවක්ද එහි ඇතුලත් කර ඇත.

Sutta Teaching series in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero – Anapanasati Sutta. Uploaded on 09 December 2021.

Distant Meditation Retreat conducted for Houston Buddhist Vihara, USA by Most Ven. Ellawala Vijithananda Thero. Uploaded on 08 December 2021. අති පූජනීය එල්ලාවල විජිතානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ සක්මන් භාවනාව ප්‍රගුණ කිරීමෙන් පමණක් විපස්සනාව වඩන ආකාරය පිළිබඳව පුහුණු කරන්නාවූ විරල ගනයේ කර්මස්ථානාචාර්යයන් වහන්සේ නමකි. සක්මන් භාවනාව, සතිය සහ ප්‍රඥාව වර්ධනය කිරීමට මහෝපකාරී වන කර්මස්ථානයකි. එමෙන්ම ගෞරවනීය ස්වාමින්වන්සේ කාර්ය බහුල ගෘහ ජීවිත ගත කරන අයට නිවෙස් තුලදීම දියුණු කල හැකි ආකාරයට මෙම මග පෙන්වීම සිදුකිරීම විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 47 (චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම – සාරාංශය) 04-12-2021. Uploaded on 06 December 2021.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල මෙතෙක් සිදුකල දේශනා වල සාරාංශයක් ලෙස සිදුකරනු ලැබීනි. එමෙන්ම ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ඇතිවන ප්‍රශ්න සහ ගැටළු බොහෝ ගණනක් මෙම දිනයේදී සාකච්ඡා කරන ලදී.

An update to Sunday Dhamma Sermon conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero. ආනාපානසති සූත්‍රය – Anapanasati Sutta. Uploaded on 05 December 2021. අද දින දේශනාවේදී අනාපාන සතිය තුලින් වේදනානුපස්සනාව වඩන ආකාරය පැහැදිලි කෙරිණි.

New Sutta Teaching series in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero – Anapanasati Sutta. Uploaded on 02 December 2021.

Madhupindika Sutta (In English) Final upload on 02 December 2021: This series conducted in English by Ven. Panadure Chandaratana Thero, the Deputy Abbot of Mitirigala Nissaranavanaya Forest Monastery was completed. This sutta teachings series expanded focusing on Papancha (Conceptual Proliferation) using various other supportive suttas.

Donations to Damsara during November 2021. Uploaded on 01 December 2021.

වයස්ගත වන විට දියුනු කර ගතයුතු ගුණ ධර්ම. (27-11-2021). Uploaded on 30 November 2021: වයස්ගත වන විට දියුනු කර ගතයුතු ගුණ ධර්ම මොනවාද කියා පැහැදිලි කෙරෙන මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතාම වටිනා සහ විරල දේශනාවකි. වයස් ගත වන විට සිදුවන කායික දිරාපත් වීම නිසා ඉන්ද්‍රියන්ගේ දුබලතාවය සිදුවීමත් සමග ඔවුන්ගේ මානසික සහ ගුණ ධර්ම දුබල වීම නියත වශයෙන්ම සිදුවන්නක් නොවිය යුතු බව මෙම ධර්ම දේශනාවෙන් මනා ලෙස පැහැදිලි වේ.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක 46 (ප්‍රමාදය) 27- 11-2021. Uploaded on 29 November 2021.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල දහසයවෙනි චිත්තොපක්ලෙශ ධර්මය වන ප්‍රමාදය පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. ප්‍රමාදී බව සහ අප්‍රමාදී බව, බුද්ධ ශාසනයේ නිරන්තරයෙන් සඳහන් වෙන වැදගත් කරනා දෙකකි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සමස්ථ දේශනාවම අප්‍රමාදී බව මත රඳා පවතින දේශනාවකි.
ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව පහත දැක්වෙන වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත. එමෙන්ම විශේෂයෙන් වැදගත්වූ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ගැන කෙටි විස්තර ද එහි ඇතුලත් කර ඇත. පසුගිය සියළු වැඩසටහන් වලට පිවිසීමට යොමුවක්ද එහි ඇතුලත් කර ඇත.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 45 (චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම 08 : මදය) 20-11-2021. Uploaded on 22 November 2021. මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල පහළොස්වැනි චිත්තොපක්ලෙශ ධර්මය වන මදය (මත්වීම) පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. මානසික ක්ලේශ ධර්මයන් පදනම් කොට ගෙන ඇතිවෙන මත්වීම මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ.  විවිධ කරනා හේතු කොට ගෙන බලවත් වෙන මෝහය සහ මානය නිසා මෙම මානසික මත්වීම සිදු වේ.

An update to Sunday Dhamma Series in Sinhala. ආනාපානසති සූත්‍රය – Anapanasati Sutta. Uploaded on 21 November 2021. 

New Dhamma Talk ප්‍රාණගාතයෙන් වැලකීම සහ අභයදානය. (13-11-2021) Uploaded on 18 November 2021: ප්‍රාණගාතයෙන් වැලකීම සහ අභයදානය යන මෙම ධර්ම දේශනාව වටිනා ධර්ම දේශනාවක් වන්නේ එකිනෙකට සමීප කුසල කර්ම දෙකක් පිළිබඳව කරුණු නොයෙක් පැතිකඩ වලින් පැහැදිලි කරන නිසාවෙනි. එබැවින් මෙම දේශනාව තුලින් අපට හෙළි පෙහෙළි වෙන කරුණු බොහෝ වේ. ප්‍රඥා සම්පන්න ලෙස මෙම කුසලයන් කරන්නට හැකියාව දියුණු කරගැනීම නිසා අපගේ එදිනෙදා චර්යා රටාව තුලින් මෙම කුසලයන් වැඩිදියුණු වෙන ආකාරය අප බොහෝ දෙනා නොදන්නා එබඳූ පැතිකඩක් වේ.

New Sunday Dhamma Series in Sinhala. ආනාපානසති සූත්‍රය – Anapanasati Sutta. Uploaded on 14 November 2021. 

Completed පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ප්‍රපංච සමනය පිලිබඳ සිදුකෙරෙන ඉරිදා දේශනා මාලාව. Uploaded on 14 November 2021. 

An update to Sutta Teachings in English. Uploaded on 11 November 2021. 

සතිය ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් ලෙස පුහුණු කිරීම. (06-11-2021). Uploaded on 10 November 2021. සතිය ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් ලෙස පුහුණු කිරීම යන මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතාම වැදගත් වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල සතිය නිවන් දැකීම පිණිස දියුණු කරන ආකාරය මෙම දේශනාවේ මනාව ඉදිරිපත් කර ඇති නිසා වෙනි.  සතිය පිළිබඳව බොහෝ උනන්දුවක් ඇති මෙම කාලයේ ඒ පිළිබඳව විවිධ විග්‍රහයන් පවතින නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කල සතිය ගැන පැහැදිලි වැටහීමක් ඇතිකර ගැනීම අපට ඉතා වටිනා වේ. මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව අති පුජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 ඔක්තෝබර් මස 06 දින සියස රූපවාහිනියෙන් සිදුකරන ලදී.

An update to පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින්  ප්‍රපංච සමනය පිලිබඳ සිදුකෙරෙන ඉරිදා දේශනා මාලාව. Uploaded on 07 November 2021.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 43 (චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම: 06). Uploaded on 07 November 2021.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල ථම්භය (තදබව) සහ සාරම්භය (එකට වැඩියෙන් එකක් කිරීම) පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි.  ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව මෙම වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත.  එමෙන්ම විශේෂයෙන් වැදගත්වූ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ගැන කෙටි විස්තර ද එහි ඇතුලත් කර ඇත. එමෙන්ම පසුගිය සියළු වැඩසටහන් වලට පිවිසීමට යොමුවක්ද එහි ඇතුලත් කර ඇත.

පටිපදා සුත්‍රයන්ගෙන් හෙළිදැක්වෙන දහම් කරුණු. (11-09-2021) Uploaded on 06 November 2021.: පටිපදා සුත්‍රයන්ගෙන් හෙළිදැක්වෙන දහම් කරුණු පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක් වන්නේය.
මෙම පටිපදා සූත්‍ර තුලින් නිවන් දැකීම සඳහා කටයුතු කරන අයගේ හැකියාවන් සහ දුබල කම් හේතු කොට ගෙන ඔවුන් ගමන් කරන ප්‍රතිපදා හතරක් අපට පැහැදිලි කෙරේ. ඒවා නම්;
1. දුක් සහිත වූ දිගු කලකින් ප්‍රතිපල ලැබෙන ප්‍රතිපදාව.
2. දුක් සහිත වූ කෙටි කලකින් ප්‍රතිපල ලැබෙන ප්‍රතිපදාව.
3. සුඛ සහගත වූ දිගු කලකින් ප්‍රතිපල ලැබෙන ප්‍රතිපදාව.
4. සුඛ සහගත වූ කෙටි කලකින් ප්‍රතිපල ලැබෙන ප්‍රතිපදාව.
මෙම ප්‍රතිපදා වල වෙනස්කම් ඇතිවීමට හේතු වන හැකියාවන් සහ දුබල කම් මෙම ධර්ම දේශනා වෙන මනා කොට පැහැදිලි කෙරෙන බැවින් එය දහම් මග ගමන් කරන යට බොහෝ වටිනා වේ.

ලෝක ධර්මතා අවබෝධය තුළින් මානසික සුවය. (30-10-2021) Uploaded on 02 November 2021.  ලෝක ධර්මතා අවබෝධය තුළින් මානසික සුවය පිළිබඳව වූ මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතාම වටිනා ප්‍රයෝගික වැදගත් කමකින් යුක්ත වන්නේ එම දේශනාව තුලින් බුද්ධ ධර්මයේ ඇති සමථ හරය අපගේ ජීවිත වල පැවැත්ම සහ නැවැත්ම කෙරේ යොදාගන්න ආකාරය ඉතා මැනැවින් ඉදිරිපත්කර ඇති බැවිනි.  එමෙන්ම දැනටමත් ධර්ම මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ට වී ඇති අයට මෙම දේශනාව තුලින් බුදුදහම සහ ජීවිතයේ අන්තර් සම්බන්ධතාවයන් පිළිබඳව මනාව පැහැදිලි වෙනු ඇත.

Donations to Damsara during October 2021. Uploaded on 01 November 2021.

An update to පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ප්‍රපංච සමනය පිලිබඳ සිදුකෙරෙන ඉරිදා දේශනා මාලාව. Uploaded on 31 October 2021. 

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාවඅංක: 42 (චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම: 05) – 30-10-2021. Uploaded on 31 October 2021.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල මායාව සහ කපටිබව පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව පහත දැක්වෙන වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත. එමෙන්ම විශේෂයෙන් වැදගත්වූ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ගැන කෙටි විස්තර ද එහි ඇතුලත් කර ඇත. එමෙන්ම පසුගිය සියළු වැඩසටහන් වලට පිවිසීමට යොමුවක්ද එහි ඇතුලත් කර ඇත.

නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස කුසල් සිත් වැඩි දියුණු කරන ආකාරය. (27-10-2021). Uploaded on 28 October 2021.  මෙය ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක් වන්නේ අප සිදුකරන ඕනෑම කුසලයකින් නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස හේතු නොවන නිසාවෙනි.  එබැවින් සියළුම බෞද්ධයන් නිවනට උපකාර වෙන ලෙසට කුසල් සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව දැනගැනීම බෙහෙවින් වටිනා වේ.
පැහැදිලි ඉලක්කයක් ඇතිව කුසල් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය, නිවන සඳහා උත්සහ කිරීමේදී ඇති අගතිගාමී පිළිවෙත්, නිවන ඉලක්ක කරගෙන භාවනා සහ කුසල් කරන විට ඇතිවිය යුතු අනිවාර්ය ලක්ෂණ තුන, හේතු සහ ප්‍රත්‍ය පැහැදිලිව වටහා ගැනීමේ වැදගත්කම යනාදී වටිනා කරුණු මෙහි පැහැදිලි කෙරේ.
එමෙන්ම නිවන ඉලක්ක කරගෙන සිදුකරන පාරමී කුසල් වල තිබිය යුතු ගුණාංගයන් සහ කෙලෙස් වලින් නිදහස් වූ ස්වභාවය මෙම දේශනාවේ හොඳින් විස්තර කෙරේ.

An update to Sutta Teachings in English. Uploaded on 27 October 2021. 

පුද්ගල චරිත සහ ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය. (08-10-2021). Uploaded on 27 October 2021.  පුද්ගල චරිත සහ ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව අපට කරුණු කිහිපයක් නිසා වැදගත් වේ.
01. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවත්වන සමයේදී ශ්‍රාවකයන්ගේ චරිත සුවිශේෂ ඥානයකින් දැක ඒ අනුව ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපත්තියට යොමුකිරීම සිදුකල සේක.  එම චරිත විශ්ලේෂණය අනුව යමින් අන්‍ය සිත් දක්නා ඥානයන් සහිත රහතන් වහන්සේලාට යම් ප්‍රමාණයකට ශ්‍රාවකයන්ගේ චරිත අනුව ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියහි යොමු කිරීමට අතීතයේදී හැකිවුවා.  වර්තමානයේ එවන් හැකියාවන් ඇති ගුරුවරුන් සොයා ගැනීම දුෂ්කර නිසා එම පුද්ගල චරිත විශ්ලේෂණය ඉගෙනීම සහ පැහැදිලි කරගැනීම, ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තිය දියුණු කරගන්න අප සැමට ඉතා වැදගත් වේ.
02. එම හැකියාව හොඳින් පරිශීලනය කරමින් අපගේ මනස වඩාත් හැසිරෙන්නේ කුමන අරමුණු වලද යන්න පැහැදිලි වෙන විට එම දක්‍ෂතාවය අපගේ භාවනාමය හැකියාව සහ අපගේ සාමාජීය අන්තර් සම්බන්ධතා දියුණු කරගැනීමටත් උදවුවේ.
03. එමෙන්ම එම හැකියාව ඉහත #1 සහ #2 අනුව අපට ඉතා හොඳින් දියුණු කල හැකි වූවොත්, අප ළඟින් ඇසුරු කරන අය හට කල්‍යාණ මිත්‍ර භාවයෙන් පිහිට වීමේ හැකියාවද අප තුල වැඩි දියුණු වේ.

කුසල විපාක අවභාවිතය – (02-10-2021) Uploaded on 26 October 2021. කුසල විපාක අවභාවිතය නොකොට සුභාවිතය සඳහා යොදවන්නේ කෙසේද යන මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතාම වටිනා මාතෘකාවකි.  කුසල විපාකයකින් ලබා ගන්න ලද අපගේ ඉතා විරල මනුෂ්‍ය ජීවිතය නුසුදුසු වැරදි ආකාරයෙන් තමන්ටත් අනුන්ටත් හානිදායක ආකාරයෙන් ගතකිරීම නොකොට සුභාවිතය සඳහා යෙදවීම මෙහිදී පැහැදිලිව දේශනා කෙරේ.  එමෙන්ම කුසල විපාක අවභාවිතය සඳහා යොමුවෙන්නේ ඥාණ සම්ප්‍රයුක්ත කුසල බලයකින් ඉපදෙන්නේ නැති අය බවත්, ඕනෑම කුසලයක් සිදුකල පමණින්ම එය අපගේ සහ අන්‍යයන්ගේ සංසාරික යහපත පිණිස නොවනවා විය හැකි බව මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ.  එසේම, කුසල විපාක සුභාවිතය සඳහා අපගේ ජීවිතය තුල දියුණු කරගත යුතු ගුණයන් හතර පිළිබඳවද මෙම ධර්ම දේශනාවෙන් ගැඹුරින් විස්තර කෙරේ.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 41 (චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම 04) Uploaded on 25 October 2021.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල ඊර්ෂ්‍යාව සහ මසුරුකම පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව මෙම වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත. එමෙන්ම විශේෂයෙන් වැදගත්වූ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ගැන කෙටි විස්තර ද එහි ඇතුලත් කර ඇත. පසුගිය සියළු වැඩසටහන් වලට පිවිසීමට යොමුවක්ද එහි ඇතුලත් කර ඇත.

An update to පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින්  ප්‍රපංච සමනය පිලිබඳ සිදුකෙරෙන ඉරිදා දේශනා මාලාව. Uploaded on 24 October 2021. 

New Video Clip “හොඳට හෝ නරකට හෝ යොදන වාසනා ගුණය” Uploaded on 23 October 2021.: “හොඳ වැඩ කරන අයටමයි වරදින්නේ” යන කියමන අද සමාජයේ බහුල ලෙස ඇසෙන කථාවකි. මේ පිලිබඳ මෙම විනාඩි 16 ක කෙටි වීඩියෝ ඛණ්ඩයෙන් බුදු දහමේ සඳහන් කෙරෙන වාසනා ගුණය පිලිබඳ ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීමක් අති පුජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සිදු කෙරේ.
එම වටිනා සම්පුර්ණ ධර්ම දේශනාව ඇතුලත් වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට මෙම යොමුව click කරන්න: https://bit.ly/3jsbkEN

New Dhamma Talk “ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරීUploaded on 22 October 2021.  “ධර්මයේ හැසිරෙන්නා දහම විසින් ආරක්ෂා කරයි” යන බුද්ධ වචනය පිලිබඳ වර්තමානයේ බොහෝ දෙනා සැක පහල කරති. එයට හේතුවන්නේ දහම් න්‍යාය පිලිබඳ දැනුම අඩු බව සහ ධම්මානු ධම්ම ප්‍රතිපදාව පුහුණු කිරීමේ ඇති දුබල තාවයන් වේ. ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපත්තියේ ඉදිරියට දියුණු වීමට නම් එම මාර්ගය පිලිබඳ පැහැදිලි වැටහීමක් ඇතිකරගත යුතුවේ. දහමින් ලැබෙන ආරක්ෂාව කුමක්ද සහ එම ආරක්ෂාව ලබන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කෙරෙන මෙම දේශනාව ඉතා කාලෝචිත වේ. මෙම ධර්ම දේශනාව බණ්ඩාරවෙල ශ්‍රී පුෂ්පාරාම මහා විහාරයේදී වස්සාන දේශනාවක් ලෙස අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් කෝවිඩ් වසංගතයේ ආරම්භක සමයේදී සිදු කරන ලදී.

දම්සර ධම්ම News Letter අංක: 135 (වර්ථමානයේ සිත පැවැත්වූ පමණින්ම එය බුදු දහමේ සතිය නොවේ.) E mailed on 19 October 2021.

සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 40 (චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම – 03). Uploaded on 18 October 2021.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල මක්ඛය (ගුණ මකු බව) සහ පළාසය (යුගග්‍රාහය) පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව පහත දැක්වෙන වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත. එමෙන්ම විශේෂයෙන් වැදගත්වූ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ගැන කෙටි විස්තර ද එහි ඇතුලත් කර ඇත. එමෙන්ම පසුගිය සියළු වැඩසටහන් වලට පිවිසීමට යොමුවක්ද එහි ඇතුලත් කර ඇත.

An update to ප්‍රපඤ්ච සමනය පිලිබඳ දේශනා මාලාව Uploaded on 17 October 2021.

සම්මා සතියේ සිත පිහිටවා ගැනීම. (17.01.2021) Uploaded on 16 October 2021. සම්මා සතියේ සිත පිහිටවා ගැනීම යන මෙම ධර්ම දේශනාව ගිහි පැවිදි සියළු දෙනාටම ඉතා ප්‍රයෝගික වටිනා කමකින් පරිපුර්ණ වූ දේශනාවකි.  සතිය යන්න කුමක්ද කියා අද සමාජයේ නොයෙකුත් අදහස් සහ මතිමතාන්තර පවතී. මෙම දේශනාවේ සම්මා සතිය යනු කුමක්ද යයි පැහැදිලිව තේරුම් කර තිබේ. 

එමෙන්ම කාර්ය බහුල ජීවිත ගත කරන බොහෝ දෙනා හට සම්මා සතිය දියුණු කරගැනීමට ඕනෑකමක් තිබුනත් ඒ සඳහා භාවනාවක් කිරීමට කාලයක් සපයා ගැනීම අපහසු වේ. එවන් අය සඳහා චින්තාමය ඥානය යොදවා සිත දියුණු කිරීමට සිදුකල හැකි පහසු සහ වටිනා ක්‍රම වේදයක් මෙම දේශනාවේ අන්තර්ගත වේ.

මව්පිය උපස්ථානය හා නිර්වාණාවබෝධය. (08-10-2021) Uploaded on 14 October 2021. මව්පිය උපස්ථානය පිළිබඳව අප බොහෝ දෙනා නොදුටු පැතිකඩ දක්වමින් සිදුකෙරෙන මෙම ධර්ම දේශනාව අප සියළු දෙනාට ඉතා වටින වේ.  ඒ මන්ද යත් අප සියළු දෙනාම කුමන වයසක පසුවූවත් මාපියන්ගේ දරුවන් වන බැවිනුත් ටිකෙන් ටික හෝ නිවන කරා උත්සාහ කරන්නන් වන බැවිනුත් වේ.
එමෙන්ම මව්පියන්ගේ ගුණ පිලිබඳ අප නොසිතන සහ නොදන්නා බොහෝ කරුණු මෙම දේශනාවේ ඇතුලත් වේ.  විශ්වයේ බොහෝ සත්වයින් මිනිස් ලොව ඉපදීමට සුදුසු වුවත් මිනිස් මව් කුසක් ලැබෙනා තුරු බලා සිටීම එයින් එක කරුණකි.  එමෙන්ම මව්පිය උපස්ථානයක් සිදුකල පමණින්ම එය නිර්වාණාවබෝධය පිණිස හේතු වන්නාවූ කුසලයක් නොවන බවත් මෙහිදී පැහැදිලි වේ.
සියලුම දූ දරුවන් කිහිපවිටක් ශ්‍රවණය කිරීමට සුදුසු අගනා ධර්ම දේශනාවකි.

An update to Sutta Teachings in English. Uploaded on 13 October 2021.

බුදුරජාණන්වහන්සේ දේශනා කල සතිය සහ වර්ථමානයේ ප්‍රචලිත සතිය/mindfulness අතර ඇති වැදගත් වෙනස්කම්. Uploaded on 13 October 2021.  බුදුරජාණන්වහන්සේ දේශනා කල සතිය පැවැත්වීම සහ වර්ථමානයේ ප්‍රචලිත සතිය/mindfulness අතර වෙනස පිළිබඳ දැනුවත්වීම මේ කාලයේ ඉතා වැදගත් වේ.  විශේෂයෙන්ම භාවනා මගට පිවිසෙන සෑම බෞද්ධයෙක්ටම එය වැදගත් වන්නේ ඒ වෙනස පිළිබඳව පැහැදිලි දැක්මක් හෝ අවබෝධයක් බොහෝ දෙනාට නොමැති බැවිනි.
මෙම කෙටි දහම් විමසුම තුලින් එවැනි අවබෝධයක් ඇති කිරීමට අදහස් කරන්නෙමු.

භාවනාව සඳහා අවශ්‍ය මූලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම. (10-09-2021). Uploaded on 12 October 2021.  අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් Zoom තාක්‍ෂණය ඇසුරින් පර්ත් නුවර 10-09-2021 දින පැවැත්වූ එක් දින සීල ව්‍යාපාරයෙන් උපුටා ගන්න ලදී. මෙහි දී ශීලයේ ඇති වැදගත් කම සහ සම්මා සතිය, සම්මා වායාම සහ ප්‍රඥාව පිලිබඳ සරල සහ වැදගත් පැහැදිලි කිරීමක් ඇතුලත් වේ.

සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාවඅංක: 39 Uploaded on 11 October 2021.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල ව්‍යාපාදය, ක්‍රොධය සහ උපනාහය පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත. එමෙන්ම විශේෂයෙන් වැදගත්වූ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු ගැන කෙටි විස්තර ද එහි ඇතුලත් කර ඇත. එමෙන්ම පසුගිය සියළු වැඩසටහන් වලට පිවිසීමට යොමුවක්ද එහි ඇතුලත් කර ඇත.

An update to Sunday Dhamma Sermon in Sinhala. Uploaded on 10 October 2021. මධුපිණ්ඩික සූත්‍රයෙන් ආරම්භ කරන ලද ප්‍රපංච සමනය පිලිබඳ දේශනා මාලාවේ අද දින නව සුත්‍රයක් ලෙස ද්වේධා විතක්ක සූත්‍රය ආරම්භ කරන ලදී.

වෛරය, මාන්නය සහ ඊර්ෂියාව. (06-10-2021). Uploaded on 09 October 2021.  වෛරය, මාන්නය සහ ඊර්ෂියාව නිසා ඇතිවිය හැකි, අපගේ සංසාරය පුරා දිවයන අහිතකර ප්‍රතිඵල ගැන දැන ගැනීම වටිනා වේ. එමෙන්ම එම දුබලතා නැතිකර ගැනීමට අප විසින් ප්‍රගුණ කලයුතු කුසලතාවයන් පිළිබඳව දැනගැනීම එයටත් වඩා ඉතා වැදගත් වේ. බොහෝ දෙනා නොදන්නා එම කුසලතාවයන් සිත් කාවදිනා ආකාරයෙන් මෙම ධර්ම දේශනාවේ ඉදිරිපත් කෙරේ.

An update to Sutta Teachings in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 07 Oct 2021.  A new sutta (Dvedhavitakka Sutta) connected to the ongoing series on Papancha was commenced on 06Oct 2021.

ක්‍ෂණ සම්පත්තිය. (24-09-2021) Uploaded on 05 October 2021: ක්‍ෂණ සම්පත්තිය, බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් සෑම උදැසනකම භික්ෂුන් වහන්සේලාහට සිහිකරදුන් වැදගත් කරුණු පහට අයත්වූ ඉමහත් වටිනා ධර්මයකි. මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීම දූ දරු වැඩිහිටි සෑම දෙනා හටම ඉමහත් වැඩදායක වනු ඇත. ක්‍ෂණ විපතියට පත් නොවී ක්‍ෂණ සම්පත්තිය ඇතිකර ගැනීමේ වැදගත් කම සහ එය ලඟා කරගන්නා මාර්ගය පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් මෙම දේශනාවෙන් ලබාගත හැක.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාවඅංක: 38 (චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම 01) Uploaded on 04 October 2021. මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල අභිධ්‍යා සහ විෂමලොභය පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව මෙම වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත. එමෙන්ම පසුගිය සියළු වැඩසටහන් වලට පිවිසීමට යොමුවක් මෙම වෙබ් පිටුවේ ඇතුලත් කර ඇත.

An update to මධුපිණ්ඩික සූත්‍රය – Madhupindika Sutta. (Sunday Dhamma Sermon in Sinhala). Uploaded on 03 October 2021.

An update to Madhupindika Sutta (Sutta Teachings in English). Uploaded on 01 October 2021. This sutta teaching series is expanding focusing on Papancha (Conceptual Proliferation) using various other supportive suttas as well. SakkaPanha Sutta was taken up for the fourth occasion further expanding on the main subject of Papancha.

Donations to Damsara during September 2021. Uploaded on 01 October 2021.

Share this with others as a gift of Dhamma!

6 thoughts on “Announcements

  • Dear Christie,
   They made this request based on a legal request originated from ‘Katukurunde Gnanananda Sadaham Senasun Bharaya’.
   You can listen to the ongoing series at nissarana.lk

   With Metta,

   Aruna

 1. For the first time i went to Mithirigala Nissarana Forest Monastery on 4th Feb 2017. Well organized one day retreat and really loved the silent surrounding and the trees ans breeze that catch anybody’s heart, surely. Ideal place to meditate and the Kindhearted Ven. Theros and other gentlemen are really helpful at newcomers. Everyone should go there at least once in a lifetime. Hope to continue with one day program and other Retreats..

  THERUWAN SARANAYI !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.