Announcements

The latest Dhamma updates of Damsara are given in Announcements. Please click on the links to reach the respective web pages at Damsara.

සියල්ලට සිත පෙරටු වන ආකාරය. (26-09-2023) Uploaded on 29 September 2023: සියල්ලට සිත පෙරටු වන ආකාරය පිළිබඳව අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් විකාශනය වූ මෙම ධර්ම දේශනාව සියළු බෞද්ධයන් හට ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවකි. ධම්මපදයේ පළමු ගාථා රත්නයන් දෙක පැහැදිලි කරමින් සිදු කෙරුණු මෙම ධර්ම දේශනාව වැදගත් වන්නේ සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය මූලික කොටගෙන චිත්ත පාරිශුද්ධිය ඇතිකර ගන්නා අයුරුත් සහ එය නොකර ගැනීමේ අනිටු ඵලයනුත් මනා කොට පැහැදිලි කෙරෙන බැවිනි.

අප විසින් සිදුකරන සියළු කුසල් සහ අකුසල් කර්ම වලට මනස මූලික වෙන ආකාරයත්, මනස කිලිටි නොවී පවත්වා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය දන්නා වූ ශ්‍රුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා සිහි නුවනින් යුතුව ඉන්ද්‍රියන් සංවර කරගෙන නිරන්තර චිත්ත භාවනාවකින් පවතින බවත් මෙහි දී පැහැදිලි කෙරේ.

Updates to Magandiya Sutta (September 2023) – Sutta Teachings in English Uploaded on 27 September 2023.

An update to මාගන්දිය සූත්‍රය – Magandiya Sutta (ඉරිදා දහම් වැඩසටහන). Uploaded on 26 September 2023.

Updates to Brief Dhamma Clips (In Sinhala): 357. නිවන දක්වා යන අපගේ ගමන කළමනාකරණය කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. (විනාඩි 04 ක ඉතා වටිනා උපදේශයකි), 358. ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කුසල් කිරීම. (විනාඩි 09 ක ඉතා වටිනා උපදේශයකි) Uploaded on 23 September 2023.

නිවන ඉතා ස්වල්ප දෙනෙකුට පමණක් ලැබෙන හේතූන් (17-09- 2023)  Uploaded on 21 September 2023: නිවන ඉතා ස්වල්ප දෙනෙකුට පමණක් ලැබෙන හේතූන් පිළිබඳව අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් දේශනා කල මෙම ධර්ම දේශනාව ගිහි පැවිදි සෑම දෙනාටම වටිනා දේශනාවකි.  පූජනීය ස්වාමින්වහන්සේගේ ඉතා වටිනා කල්‍යාණමිත්‍ර ගුරු දේවයන් වහන්සේ නමකගේ ගුණසැමරුමක් අරභයා සිදුකෙරුණු මෙම දේශනාව ධම්මපදයේ පණ්ඩිත වග්ගයේ සඳහන් ගාථා පාඨයක් පාදක කරගෙන සිදු කෙරිණි.  අප ගිහි පැවිදි සැවොම නිවන් දැකීම සඳහා පුහුණු කලයුතු මාර්ගය වන්නේ ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වූවත් නිවන ඉතා ස්වල්ප දෙනෙකුට පමණක් සාක්‍ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වන්නක් බව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉහත ගාථා රත්නයෙන් පැහැදිලි කරන සේක. මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාවෙන් එසේ නිවන ඉතා ස්වල්ප දෙනෙකුට පමණක් ලැබෙන්නට හේතු වෙන ප්‍රධාන කරනා තුනක් පිළිබඳව පැහැදිලි කෙරේ.

An update to Magandiya Sutta (September 2023) – Sutta Teachings in English Uploaded on 20 September 2023.

An update to Brief Dhamma Clips (In Sinhala) ඉන්ද්‍රිය අසංවරය නිසා පිරිහෙන ආකාරය. (විනාඩි 06 ක ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීමකි)  Uploaded on 12 September 2023.

Updates to මාගන්දිය සූත්‍රය – Magandiya Sutta (ඉරිදා දහම් වැඩසටහන). Uploaded on 12 September 2023: ගෞරවනීය ස්වාමීන්වහන්සේ මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී ඉන්ද්‍රිය සංවරය නිවන් මග දියුණු කිරීමේ දී අත්‍යවශ්‍ය වෙන ආකාරයත් එය ශීලයේ ක්‍රමික දියුණු අවස්ථා පසුකර සම්මා සමාධිය ඇති කිරීමට හේතු වෙන ආකාරයත් පැහැදිලි කල සේක.

බෝධි පාක්ෂික ධර්ම අංක: 06 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (09-09-2023) Uploaded on 10 September 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ බෝධි පාක්ෂික ධර්ම වලදී සති චෛතසිකය ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක්, බල ධර්මයක්, බොජ්ඣංග ධර්මයක් සහ මාර්ග අංගයක් ලෙස වැඩෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන ලදී. එමෙන්ම එදින සාකච්ඡාවේ දී මතුකළ පැනයන් වලින්ද සතිය පිලිබඳ වටිනා පැහැදිලි කිරීම් මතු කෙරිණි. ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී සතිමත්බව ළමුන්ට ඉගැන්වීම පිලිබඳ ඉතා වටිනා සාකච්ඡාවක් සහ පැහැදිලි කිරීමක් සහභාගී වූ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලා අතර සිදුවිණි.

මාගන්දිය සූත්‍රය – Magandiya Sutta (ඉරිදා දහම් වැඩසටහන) Uploaded on 09 September 2023: මීතිරිගල නිස්සරණ වණසේනාසන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මාගන්දිය සූත්‍රය – Magandiya Sutta ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ නව සූත්‍රය ලෙස වර්ෂ 2023 සැප්තැම්බර් 03වන දින ආරම්භ කරන ලදී.  මෙම සූත්‍රය ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ වටිනාකම සහ අවශ්‍යතාවය මැනවින් පෙන්වාදෙන ඉතා වටිනා සූත්‍ර රත්නයකි.  පෘථග්ජන මිනිසා තම ජීවිත කාලය තුල දී ඇස, කණ, නාසා දී ඉන්ද්‍රියන් ඉහලින්ම පිනවීම “ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය” ලෙස දකිමින් ඒ තුලම නිමග්න වෙමින් ලැබුනා වූ වටිනා මිනිස් දිවිය නිමා කරති.  එම ඉන්ද්‍රියන්ගේ ග්‍රහණය කාම ලෝකයේ බෙහෙවින් බලවත් වෙන නිසා රහත් භාවයෙන් මෙපිට පුහුණු වන්නා වූ ගිහි පැවිදි සෑම දෙනාම සති සම්පජඤ්ඤය සමග වැඩිය යුතු අත්‍යාවශ්‍ය පුහුණුවක් ලෙස ඉන්ද්‍රිය සංවරය බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දී ඇත.  එම කරුණු විශිෂ්ඨ ආකාරයෙන් පුජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ මෙම ධර්ම දේශනා සහ ධර්ම සාකච්ඡාවන් තුලින් පහදා දෙන සේක.

කිංසුකොපම සූත්‍රයෙන් දැක්වෙන වටිනා දහම. (30-08-2023) Uploaded on 07 September 2023: කිංසුකොපම සූත්‍රයෙන් දැක්වෙන වටිනා දහම පිළිබඳව අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් විකාශනය වූ මෙම ධර්ම දේශනාව ගිහි පැවිදි සියළු බෞද්ධයන් හට ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවකි.  අපගේ දැක්ම ඉතාම පිරිසිදු වෙන්නේ කෙසේදැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩසිටි සමයේ සිටි එක් භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකු නොයෙකුත් රහතන් වහන්සේලාගෙන් විමසු පැනයක් හා සම්බන්ධ සිදුවීම් රැසක් තුලින් සෑම කාලයකම වෙසෙනා පැවිදි සහ ගිහි බෞධයන්ට ඉතා වැදගත් වෙන වටිනා දහමක් මෙම දේශනාවෙන් මතු කෙරේ.  අපගේ දැක්ම ඉතාම පිරිසිදු කර ගැනීමට අප බොහෝ දෙනෙකු තුල කැමැත්තක්, ඕනෑකමක් යම් තරමකට හෝ තිබීය හැක. එමෙන්ම ඒ ගැන කරුණු දන්නා අයගෙන් ඉගෙන, විමසා දැනගැනීම ද අප කරනවා විය හැක. එනමුත් අපගේ දැක්ම ඉතා පිරිසිදු කර ගැනීමට එය ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ කුමක් නිසා දැයි මෙහි දී මනා කොට පැහැදිලි කෙරේ.

Magandiya Sutta (Sutta Teachings in English) Uploaded on 06 September 2023: Magandiya Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissarana Vanaya Forest Monastery as the next Sutta for Sutta Teachings in English on 06 September 2023.

උදයවය දැකීමේ නුවණ ඇතිකර ගන්නා අයුරු. (30-08-2023) Uploaded on 04 September 2023: උදයවය දැකීමේ නුවණ ඇතිකර ගන්නා අයුරු පිළිබඳව අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් විකාශනය වූ මෙම ධර්ම දේශනාව බොහෝ වටිනා ධර්ම දේශනාවකි. එහි දී අප වසර සියයක් ජීවත් වූවත් එයට වඩා උදයවය දැකීමේ නුවණ ඇතිකර ගෙන එක් දිනයක් ජීවත් වීම ශ්‍රේෂ්ඨ බව බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කල හේතුව පැහැදිලි කෙරේ. එමෙන්ම උදයවය දැකීමේ නුවණ කුමක් ද, එය ඇති කරගන්නේ කෙසේද සහ එම නුවන ඇතිකර ගැනීම අපට අපහසු වන්නේ මක්නිසා දැයි මෙහි දී පැහැදිලි කෙරේ.

බෝධි පාක්ෂික ධර්ම අංක 05 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (05-09-2023) Uploaded on 03 September 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ ද සති චෛතසිකය පිලිබඳව  වැඩි දුරටත් පැහැදිලි කෙරිණි.  මෙහිදී , චිත්තානුපස්සනාව සහ ධම්මානුපස්සනාව පදනම් කරගෙන සිහිය පුහුණු කිරීම පැහැදිලි කරන ලදී.  එමෙන්ම අද දින සාකච්ඡාවේ දී මතුකළ පැනයන් වලින් ද සතිය පිලිබඳ වටිනා පැහැදිලි කිරීම් මතු කෙරිණි.

සතිපට්ඨාන භාවනාව ප්‍රායෝගිකව වඩන අයුරු (30-08-2023) Uploaded on 02 September 2023: සතිපට්ඨාන භාවනාව ප්‍රායෝගිකව වඩන අයුරු පිලිබඳ පිළිබඳව අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් විකාශනය වූ මෙම ධර්ම දේශනාව සෑම බෞධයෙකුටම ඉතා වටිනා වන්නේ ඒ තුලින් සතිපට්ඨානය එදිනෙදා ජීවිතයේ දී ප්‍රායෝගිකව වඩනා ආකාරය පැහැදිලි කරන නිසාවෙනි. මෙම දේශනාව තුලින් ”සතිපට්ඨානය වැඩීම පසුවට කාලවේලාව ලැබුණු විට කරමි” යන බොහෝ දෙනා තුල පවතින පසුවට කල් තබන ස්වභාවය වෙනුවට එය අපගේ සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිතයේ දී වඩනා, දියුණු කරනා භාවනාවක් ලෙස කරනා අකාරය පැහැදිලි කෙරේ.

Donations to Damsara – August 2023: There were no donations during August 2023. May all the past Donors receive a lot of merits for helping to continue the propagation of Dhamma at Damsara! 

ආනාපානසතියේ චිත්තානුපස්සනාව සහ ධම්මානුපස්සනාව (20-08-2023)  Uploaded on 31 August 2023: අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් කඩුගන්නාවේ පාරමිතා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සිදු කෙරෙන සතිපට්ඨාන භාවනා වැඩ සටහනේ මෙවර දේශනාවේ දී ආනාපානසතියේ චිත්තානුපස්සනාව සහ ධම්මානුපස්සනාව පැහැදිලි කෙරිණි.

විජ්ජාචරණ – අංක: 04 (20-08-2023) Uploaded on 30 August 2023: කඩුගන්නාවේ පාරමිතා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වුණු මෙම විජ්ජාචරණ අංක: 04 වැඩ සටහනේ දී ආනාපානසති භාවනාවේ චිත්තානුපස්සනාව සහ ධම්මානුපස්සනාවට අදාල වටිනා පැනයන් වලට මූලිකව පිළිතුරු ලබා දීම සිදු වුනි.  විජ්ජාචරණ – මග නොමග දැන චරණයට යන්න බෞද්ධයන් හට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දහම් පැන විසඳුම් වැඩ සටහනකි. ”අප දහම තුල යා යුතු මග හොඳින් දැන ගෙන දහම් මග යාම දියුණු කර ගැනීම” මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වේ. 

සුසීම සූත්‍රය – Susima Sutta (ඉරිදා දහම් වැඩසටහන) Uploaded on 30 August 2023: මීතිරිගල නිස්සරණ වණසේනාසන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සුසීම සූත්‍රය – Susima Sutta ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ නව සූත්‍රය ලෙස වර්ෂ 2023 අගෝස්තු 20 වන දින ආරම්භ කරන ලදී.  මෙම සූත්‍රය ප්‍රඥා විමුක්ත භාවයෙන් සසරින් නික්මෙන ආකාරය පිළිබඳව දේශනා කල ඉතාම වටිනා සුත්‍රයකි. එම සුත්‍රය ඉතා වටිනා වන්නේ එහි දී ධම්මට්ඨිති ඤාණය ඇතිකර ගැනීමේ ඇති වටිනාකමත් සහ එය ඇතිකර ගන්නා ආකාරයත් පැහැදිලි කෙරෙන නිසා වෙනි.  පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ විසින් විශිෂ්ඨ ආකාරයෙන් ඉහත සඳහන් කල ධම්මට්ඨිති ඤාණය අප තුල උපදවා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කෙරේ.

An update to Susima Sutta – Sutta Teachings in English (23-08-2023) Uploaded on 30 August 2023: The second Dhamma Talk highlights the value of establishing within the Dhamma during the day to day living.  How to do that is explained excellently in that Dhamma Talk as well as Dhamma Discussion.   Such establishing within the Dhamma during the day to day living is important to those who practice both Samatha and Vipassana (Yugananda Bhavana) and will help even Samatha practitioners not to get deviated from the Path of Nibbana.

බෝධි පාක්ෂික ධර්ම අංක:04 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (26-08-2023) Uploaded on 27 August 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී බෝධි පාක්ෂික ධර්ම වල අවස්ථා අටක දී යෙදෙන සති චෛතසිකය පිලිබඳ පැහැදිලි කෙරිණි.  සතිය පිළිබඳව පෙර යම් දැනුමක් හෝ පුහුණුවක් හෝ ඇති යෝගාවචරයන් හට පවා දැන ගැනීමට අවශ්‍ය සහ වටිනා කරුණු අද දින ධර්ම දේශනාවේ දී පැහැදිලි කෙරිණි.  එමෙන්ම අද දින ධර්ම දේශනාවේ මූලිකව සතර සතිපට්ඨානයේ කායගතාසතිය විස්තර කෙරිණි. ඉදිරි සති වල දී සතිය, බෝධි පාක්ෂික ධර්ම වල යෙදෙන අනෙකුත් ආකාරයන් පැහැදිලි කෙරෙනු ඇත.  එමෙන්ම ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී මතුකළ පැනයන් වලින් සතිය පිලිබඳ ඇතැම් අප්‍රකට වටිනා පැහැදිලි කිරීම් මතු කෙරිණි.

සිත රැකගෙන කටයුතු කිරීම. (20-08-2023) Uploaded on 24 August 2023: සිත රැකගෙන කටයුතු කිරීම පිලිබඳ අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනියෙන් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව මෑත දී අසන්නට ලැබුණු ඉතා විශිෂ්ඨ දේශනාවකි. මෙහි දී අපගේ සිත මෙහෙයවන ඇස්, කන් ආදී ඉන්ද්‍රිය ස්වභාවයෙන්ම බාහිරට යොමුවී පවතින නිසා බාහිරින් ඇතුලතට යොමු කරගැනීමේ කණ්ණාඩියේ උදාහරණයට අනුගතව සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය දියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඉතා ප්‍රයෝගික ආකාරයෙන් පෙන්වා දේ.  එමෙන්ම ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ භාවනාව සම්බන්ධයෙන් නිරතුරුව අවධාරණය කරන කරුණක් වන භාවනා අරමුණත්, එම අරමුණට ප්‍රතිචාරය දක්වන සිත පිළිබඳවත් දැනුවත් වීමේ අවශ්‍යතාවය අපගේ සිත් රැකගැනීමට ඉතා වැදගත් වන්නේ කුමන හේතූන් නිසා දැයි මෙහිදී පැහැදිලි වේ. මෙම ධර්ම දේශනාව හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්නන් හට ඒ තුලින් නිතර පුහුණු කලයුතු භාවනා කමටහනක් මතුකර ගැනීමට හැකි වේ. එසේම මෙම දේශනාවේ දී මතු කෙරෙන කුඩා දරුවන් හට අවවාද දීමේ ක්‍රමවේදය, අපගේ සෑම වයසක දීම සිත රැකගෙන කටයුතු කිරීම පිළිබඳ වටිනා ප්‍රායෝගික උදහාරණයකි.

Susima Sutta – Sutta Teachings in English (23-08-2023) Uploaded on 23 August 2023: Susima Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissarana Vanaya Forest Monastery as the next Sutta for Sutta Teachings in English on 23 August 2023.  Susima Sutta explains that it’s possible to become a fully liberated Arahanth without attaining Jhana. Such Arahanths are described as those who have freed by wisdom or Pañña Vimutta.

කර්මය ඇතුලු නියාමන ධර්ම මිනිස් ජීවිතයට බලපාන අකාරය. (17-08-2023) Uploaded on 22 August 2023: කර්මය ඇතුලු නියාමන ධර්ම මිනිස් ජීවිතයට බලපාන අකාරය පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව බොහෝ බෞධයන්ට වැදගත් දේශනාවකි. කර්මය නිසා සියල්ල සිදුවේ යැයි වැරදි ලෙස විශ්වාස කිරීම නිසා ඇති වෙන අන්තගාමී තත්වය මෙහි දී පැහැදිලි කෙරෙන්නේ වටිනා ආකාරයෙනි. එමෙන්ම සිත සහ අනෙකුත් නියාමන ධර්ම කෙරෙහිද එසේ ඇතිවෙන වැරදි ආකල්පයන් පිළිබඳව අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනියේ සිදුකල මෙම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කෙරේ.  බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් විශ්වයේ පවතින හේතු ඵල විශ්ව නියාම ධර්මයන් මෙසේ උතු නියාම, බීජ නියාම, කම්ම නියාම, ධම්ම නියාම සහ චිත්ත නියාම වශයෙන් ඒවායේ ක්‍රියාකාරීත්ව ස්වභාවයන් දැන ගැනීම අපට වැදගත් වන්නේ කුමන හේතුන් නිසා දැයි මෙහි දී පැහැදිලි වේ.

බෝධි පාක්ෂික ධර්ම අංක: 03 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (19-08-2023) Uploaded on 20 August 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී බෝධි පාක්ෂික ධර්ම වල වීර්ය යෙදෙන අනෙකුත් අවස්ථා පැහැදිලි කරන ලදී.  එහි දී වීර්ය ඉද්ධිපාදයක් ලෙස, ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් ලෙස, බල ධර්මයක් ලෙස, බොජ්ඣංග ධර්මයක් ලෙස සහ මාර්ග අංගයක් ලෙස යෙදෙන අවස්ථා පැහැදිලි කෙරිණි.  මෙදින ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ වටිනා පැනයන් සාකච්ඡාව තුලින් මතු කෙරිණි. එමෙන්ම මෙදින මතුකළ සියළුම පැනයන් වටිනා පැහැදිලි කිරීම් මතුකළ ඒවා විය.

චිත්තානුපස්සනාවේ ප්‍රායෝගික සහ ආධ්‍යාත්මික වටිනාකම. (16-08-2023)  Uploaded on 18 August 2023: චිත්තානුපස්සනාවේ ප්‍රායෝගික සහ ආධ්‍යාත්මික වටිනාකම පිලිබඳ මෙම ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් පානදුර නල්ලොරුවේ, නිග්‍රෝධාරාමයේ දී සිදු කරන ලදී.  මෙම දේශනාවේ සුවිශේෂී වැදගත්කමක් වන්නේ අප බොහෝ දෙනා විදර්ශනා භාවනාවක් වෙන චිත්තානුපස්සනාව නොදැනුවත්කම තුලින් සමථ භාවනාවක් වශයෙන් එය පුහුණු කිරීමට උත්සහ ගන්නා බව පේනවා දෙන බැවිනි.  මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව සචිත්‌ත සූත්‍රය ඇසුරු කොට තමන්ගේ සිත වැඩ කරන අකාරය මනාකොට තේරුම් ගැනීමේ වටිනාකම ප්‍රායෝගික උදාහරණ තුලින් පෙන්වන ධර්ම දේශනාවකි.

Maha-Malunkya Sutta (Sutta Teachings in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero) Completed.  Final upload on 16 August 2023

නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා හේතු, අහේතු සහ පාරමිතාවන්. (12-08-2023)  Uploaded on 14 August 2023:  නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා හේතු, අහේතු සහ පාරමිතාවන් යන ධර්ම දේශනාව කිහිප වතාවක් ශ්‍රවණය කල යුතු විශිෂ්ට දේශනාවකි. නිවන් සාක්‍ෂාත් කර ගැනීමට බොහෝ බෞධයින් තුල ඕනෑකමක් පවතී. ඇතැමෙකුට මේ උප්පත්තියේ දී ම නිවන් සාක්‍ෂාත් කර ගැනීමට ඕනෑකමක් තිබුනා වුවත් ඒ සඳහා දියුණු කර ගත යුතු කරුණු සහ නිවනට බාධා වෙන කරුණු පිලිබඳ බොහෝ දෙනෙකුට මනා අවබෝධයක් නොමැති බව මෙම ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමේ දී පැහැදිලි වේ. බොහෝ දෙනා තුල මුලික කරුණු වන දානය, ශීලය, නෙක්ඛම්මය පිළිබඳව පවා නිවැරදි වැටහීමක් නොමැති බව මෙහි දී තෙරේ.
අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් විකාශනය වූ මෙම ධර්ම දේශනාවෙන් පාරමිතා සහ බෝධි පාක්ෂික ධර්ම යනාදිය හොඳින් ඉගෙන ගැනීමේ වටිනා කමත් එවා නිවන් අවබෝධය සඳහා හේතු වෙන ආකාරයට ප්‍රගුණ කිරීමේ අත්‍යාවශ්‍ය බවත් පැහැදිලි වේ.

මහා මාලුංක්‍ය සූත්‍රය – Maha-Malunkya Sutta දේශනා මාලාව නිමා විය. Uploaded on 13 August 2023: අද දින අවසාන ධර්ම දේශනාව තුලින් සමථ පුබ්බංගම විපස්සනා මාර්ගයෙන් නිවන් දකිනා ආකාරය පැහැදිලි කෙරිණි.

බෝධි පාක්ෂික ධර්ම අංක: 02 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (12-08-2023) Uploaded on 13 August 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී බෝධි පාක්ෂික ධර්ම වල නව තැනක යෙදෙන වීර්යයේ සතර සම්‍යප්‍රධාන අංග පිළිබඳව සිදු කෙරිණි.  සතර සම්‍යප්‍රධාන වීර්ය ගැන මෙම බෝධි පාක්ෂික ධර්ම වල යෙදෙන සහ යොදවන ආකාරය ඉගෙන ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව තුලින් මතු කෙරිණි.  

අප සතිය තුලින් වටහා ගන්නා තත්වයන් මෙම සම්‍යප්‍රධාන වීර්ය සමග දියුණු කිරීමේ අත්‍යවශ්‍යතාවය සාකච්ඡාව තුලින් මනා ලෙස මතු කෙරිණි.  භාවනා මාර්ගය වඩනා යෝගාවචරයන්ට මෙම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව ඉතා වටිනා වේ.

විදර්ශනා භාවනාව (09-08-2023) Uploaded on 11 August 2023: විදර්ශනා භාවනාව පිළිබඳව අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් විකාශනය වූ මෙම ධර්ම දේශනාව භාවනා මාර්ගය පිලිබඳ ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවකි. මෙහිදී සමථ භාවනාවෙන් විදර්ශනා භාවනාව වෙනස් වෙන ආකාරය, විදර්ශනා භාවනාව වඩනා ආකාරය සහ කෙලෙස් ප්‍රහාණය සඳහා එහි ඇති අත්‍යවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කෙරේ.

An update to Maha-Malunkya Sutta (July 2023), Sutta Teachings in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 09 August 2023.

An update to මහා මාලුංක්‍ය සූත්‍රය – Maha-Malunkya Sutta. Uploaded on 06 August 2023: අද දින ධර්ම දේශනාව සීලබ්බත පරාමාසය, කාමරාගය සහ ව්‍යාපාදය පිළිබඳව සිදු කෙරිණි.

බෝධි පාක්ෂික ධර්ම 01 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (05-08-2023) Uploaded on 06 August 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී බෝධි පාක්ෂික ධර්ම පැහැදිලි කරන ලදී.  එහි දී මුලින්ම බෝධිය යනු කුමක් ද සහ එය ඇති කරලීමට පක්‍ෂ වෙන ධර්ම වශයෙන් පාක්ෂික ධර්ම පැහැදිලි කරන ලදී.  එමෙන්ම සංසාර පාක්‍ෂික ධර්ම බෝධිය ඇති කිරීමට සමත් ධර්ම ලෙසත් එය පැහැදිලි කෙරිණි.  ඉන් පසුව බෝධි පාක්‍ෂික ධර්ම කොටස් වශයෙන් 07 ක් සහ විග්‍රහ කෙරෙන ධර්ම වශයෙන් 37 ආකාරයෙන් පැහැදිලි කෙරිණි.

විජ්ජාචරණ ගුණය. (27-07-2023). Uploaded on 04 August 2023: නවඅරහාදී බුදු ගුණ වල සඳහන් විජ්ජාචරණ ගුණය පිළිබඳව අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් විකාශනය වූ මෙම ධර්ම දේශනාව බෞද්ධ අපට වැදගත් වන්නේ විජ්ජාචරණ ගුණය බුද්ධ ගුණයක් මෙන්ම ශ්‍රාවක ගුණයක් ද වෙන බැවිනි. සියලු ම ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයන්ට යම් යම් ප්‍රමාණයෙන් විජ්ජාචරණ ගුණය ඇත්තේ ය. එම ගුණය නිවන් දැකීමේ දී නිවැරදි මග තෝරා ගනිමින් යම් යම් ප්‍රමාණ වලින් සුවිශේෂීය හැකියාවන් දියුණු කරමින් ඇතිවෙන ගුණයකි. මෙම දේශනාවේ දී එම විජ්ජාචරණ ගුණය යනු කුමක් ද සහ බුදු රජාණන් වහන්සේලාගේ සහ ආර්‍ය්‍ය ශ්‍රාවකයන් ගේ එම ගුණ වල ඇති වෙනස් කම් පහදා දීම සිදු කෙරේ.

අරහත් මාර්ග සංඛ්‍යාත ආර්‍ය්‍ය විද්‍යාව නොලබා, කාමාදි ආශ්‍රවයන් ක්‍ෂය නොකොට, නිවනට නො පැමිණිය හැකිය. නිවනට පූර්වභාග ප්‍රතිපත්තිය වූ චරණ සම්පත්තියෙන් තොරව ඒ විද්‍යාව නො ලැබිය හැකිය. එබැවින් නිවනට පැමිණ දුක් කෙළවර කරනු කැමති සෑම බෞධයන් විසින් ම මෙම විජ්ජාචරණ ගුණය සම්පාදනය කළ යුතුම ය.

විජ්ජාචරණ – අංක: 03 (23-07-2023). Uploaded on 03 August 2023: මෙම විජ්ජාචරණ අංක: 03 වැඩ සටහනේ දී ආනාපානසති භාවනාවේ වේදනානුපස්සනාවට අදාල වටිනා පැනයන් වලට මූලිකව පිළිතුරු ලබා දීම සිදු වුනි.  විජ්ජාචරණ – මග නොමග දැන චරණයට යන්න බෞද්ධයන් හට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වෙන නව දහම් පැන විසඳුම් වැඩ සටහනකි. ”අප දහම තුල යා යුතු මග හොඳින් දැන ගෙන දහම් මග යාම දියුණු කර ගැනීම” මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වේ. එය අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් කඩුගන්නාවේ පාරමිතා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සිදු කෙරෙන සතිපට්ඨාන භාවනා වැඩ සටහනක දී සිදු කෙරිණි. 

Donation to Damsara – July 2023. Uploaded on 02 August 2023.

An update to Maha-Malunkya Sutta (July 2023), Sutta Teachings in English.  Uploaded on 02 August 2023.

ආනාපානසතියේ වේදනානුපස්සනාව (23-07-2023)  Uploaded on 01 August 2023: අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් කඩුගන්නාවේ පාරමිතා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ සිදු කෙරෙන සතිපට්ඨාන භාවනා වැඩ සටහනේ දී මෙවර දේශනාවේ දී ආනාපානසතියේ වේදනානුපස්සනාව පැහැදිලි කෙරිණි.  එමෙන්ම මෙම ධර්ම දේශනාවේ දී පළමුවෙන්ම ආනාපානසති භාවනාව සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ දී යෙදෙන්නේ විපස්සනා භාවනාවක් ලෙස බව යන වැදගත් කරුණ පෙන්වා දීම ක්‍රමිකව සිදු කෙරිණි.

An update to මහා මාලුංක්‍ය සූත්‍රය – Maha-Malunkya Sutta. Uploaded on 30 July 2023

කාලාම සූත්‍රය අංක: 02 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (29-07-2023)  Uploaded on 30 July 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී කරුණු වල සත්‍ය හෝ අසත්‍ය බව තීරණය කිරීමේ දෙවන ක්‍රමය වන අපන්නක ප්‍රතිපදාව පැහැදිලි කරන ලදී.  එමෙන්ම සංදිට්ඨික ක්‍රමය දියුණු වීම තුලින් (අභිජ්ඣා, ව්‍යාපාද අඩු වීමෙන්) මෙත්තාව, කරුණාව, මුදිතාව අවදි කිරීමේ ප්‍රඥා මූලික පසුබිමක් සැකසෙන ආකාරය පැහැදිලි කෙරිණි. කාලාම සූත්‍රය පිලිබඳ දේශනා සහ සාකච්ඡා මෙතැනින් නිමා විනි.  මෙවර ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාවද කාලාම සූත්‍රය පිලිබඳ ඉතා කාලීන, වටිනා වැඩ සටහනක් විය.

ප්‍රථම ප්‍රතිපදා සූත්‍රයෙන් පෙන්වන දහම් මග. (27-07-2023).  Uploaded on 29 July 2023: එදිනෙදා ජීවිතය අප ගත කරන, පුහුණු කරන අකාරය අනුව අප නිවන් දැකීම සඳහා දියුණු කල යුතූ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඩෙන ආකාර හතරක් දැක්වෙන ප්‍රථම ප්‍රතිපදා සූත්‍රයෙන් වටිනා දහමක් පෙනුම් කෙරේ. අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ කුරුණෑගල අරියධම්ම සෙනසුණේ දී සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන තවත් කරුණක් වන්නේ එහි දී ආර්ය මාර්ගයේ සිදුවිය යුතු වර්ධනය බොහෝ දෙනාගේ සිදු නොවන්නේ ජීවිතයේ කුමන හේතුන් නිසාවෙන් දැයි පැහැදිලි කෙරෙන බැවිනි.

An update to Maha-Malunkya Sutta (July 2023), Sutta Teachings in English. Uploaded on 27 July 2023.

කාලාම සූත්‍රය අංක: 01 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (22-07-2023) Uploaded on 23 July 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී දී නව දේශනා මාලාවක් ලෙස කාලාම සූත්‍රය ආරම්භ කරන ලදී.  වර්තමානයේ දී කාලාම සූත්‍රය බොහෝ විට වැරදි ආකාරයෙන් යොදා ගන්නා නිසා එය පැහැදිලි කර ගැනීමේ වැදගත් කම මෙහි දී මතු කරන ලදී.  එමෙන්ම කරුණු වල සත්‍ය හෝ අසත්‍ය බව තීරණය කිරීමට යෝග්‍ය මිමි දහය පිලිබඳ පැහැදිලි කෙරිණි.  ඉන් පසුව බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කල සංදිට්ඨික ක්‍රමය පැහැදිලි කෙරුනේ යම්කිසි දෙයක සත්‍ය තේරුම් ගැනීමේ නිවැරදි ක්‍රමයක් ලෙසිනි.  මෙවර ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව කාලාම සූත්‍රය පිලිබඳ ඉතා කාලීන, වටිනා වැඩ සටහනක් විය.

බෞද්ධයෙකු විසින් අනිවාර්යෙන්ම පිළිපැදිය යුතු ආර්‍ය් අෂ්ඨාංගික මාර්ගය. (18-07-2023)  Uploaded on 20 July 2021: අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදු කෙරුණු බෞද්ධයෙකු විසින් අනිවාර්යෙන්ම පිළිපැදිය යුතු ආර්‍ය් අෂ්ඨාංගික මාර්ගය පිළිබඳව පැහැදිලි කෙරේ. ආර්‍ය් අෂ්ඨාංගික මාර්ගය යනු කුමක් ද සහ එම මාර්ගය දියුණු කලයුත්තේ කෙසේද යන මූලික කරුණු මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ.

සතිය සහ සම්මා සතිය.(16-07-2023)  Uploaded on 18 July 2023: බුදු දහමට අනුව නිවැරදි සිහිය යනු කුමක් ද යන්න පැහැදිලි කෙරුණු සතිය සහ සම්මා සතිය පිලිබඳ ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවක් සහ ධර්ම සාකච්ඡාවක් පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකස්සප ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ වර්ෂ 2023 ජුලි මස 16 වන දින සිදු කරන ලදී. මෙම දේශනයේ ඇති සුවිශේෂී සහ කාලීන වැදගත්කම වන්නේ ඒ තුලින් වර්ථමානයේ බොහෝ දෙනා දන්නා සතිය බටහිරින් පැමිණි මිච්ඡා සතියක් වන බවත් එය බුදු දහමේ දක්වන සම්මා සතියට වෙනස් වන බවත් පැහැදිලි කිරීම වේ.  එමෙන්ම ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී ඇසූ පැනයකට පිළිතුරක් ලෙසින් වර්ථමානයේ දී අධ්‍යාපන දෙපාර්තුමේන්තුවේ අනුග්‍රහයෙන් පාසල් වල සිදු කෙරෙන සතිය පිලිබඳ වැඩසටහන් එසේ බටහිරින් පැමිණි සතියට අනුව යන පාඨමාලාවන් බවත් පැහැදිලි කෙරිණි. 

සුගත පද විවරණ (බුද්ධ නීති සංග්‍රහය 04 – ධනය ගැන පිළිපැදිය යුතු සැටි) 16-07-2023.  Uploaded on 17 July 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ තුලින් පළමුව ඥානවන්තව සහ සීලවන්තව ඉපැයූ ධනය ගැන අප පිළිපැදිය යුතු ආකාරය පැහැදිලි කෙරිණි. දෙවනුව මෙලොව ප්‍රසංශාව සහ එලොව ස්වර්ග සම්පත්තිය ලබා ගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කෙරිණි.

පටිච්චසමුප්පාදය අංක:11 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (15-07-2023). Uploaded on 16 July 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදයේ ප්‍රතිලෝම පටිච්චසමුප්පාදය, වර්තමානයේ දී පටිච්චසමුප්පාදය නොයෙක් ආකාරයෙන් පටලවා ගෙන ඇති ආකාරය සහ දෘෂ්ටි නිවාරණය පැහැදිලි කරන ලදී. මෙවර ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව පටිච්චසමුප්පාදය පිලිබඳ අවසාන වැඩ සටහන විය.

Maha-Malunkya Sutta (Sutta Teachings in English).  Uploaded on 13 July 2023: Maha-Malunkya Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissarana Vanaya Forest Monastery as the next Sutta for Sutta Teachings in English on 12 July 2023.

සුගත පද විවරණ (බුද්ධ නීති සංග්‍රහය 03 – දෙලොවටම යහපත ඇතිවෙන කරුණු අට) 09-07-2023. Uploaded on 10 July 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ තුලින් වැදගත් කරුණු අටක් ඉදිරිපත් කෙරිණි. මෙලොව පරලොව යන දෙලොව දීම යහපත පිණිස බුදු දහමේ දක්වා ඇති මෙම කරුණු අට වර්ථමානයේ දරුවන්, දෙමාපියන් සහ ගුරුවරුන්ට ඉතා වැදගත් වේ.

පටිච්චසමුප්පාදය අංක: 10 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (08-07-2023). Uploaded on 09 July 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදයේ භව පැවැත්ම දැක්වෙන අංග දොළහක්, පටිච්චසමුප්පාදයේ සන්ධි තුනක්, ආකාර විස්සක්, වෘත්ත තුනක් වශයෙන් සම්පිණ්ඩනය කර පැහැදිලි කරන ලදී.  එමෙන්ම මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදී ද ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ වටිනා ප්‍රශ්න ඇසීම සහ ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීම් සිදුවිණි.

සුගත පද විවරණ (බුද්ධ නීති සංග්‍රහය 02 – ප්‍රධාන බුද්ධ අවවාදය සහ පොහොසත් වීම) 02-07-2023  Uploaded on 08 July 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ තුලින් ඉතා වැදගත් කරුණු රැසක් ඉදිරිපත් කෙරිණි. සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ප්‍රධාන බුද්ධ අවවාදය කුමක් ද සහ එය වර්ථමානයේ වැදගත් වන්නේ කුමක් නිසාද යන්න පැහැදිලි කෙරුනේ ලොකු කුඩා සැමට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ආකාරයෙනි. එමෙන්ම පොහොසත් වීම යනු කුමක් ද සහ පොහොසත් වීම පිලිබඳව බුදු දහමේ දක්වා ඇති මූලික කරුණු මෙහි දී පැහැදිලි කෙරුනේ බොහෝ දෙනා නොසිතන කරුණු රැසක් සමගින් වීම මෙහි විශේෂත්වයකි. මෙම කරුණු කිහිප වතාවක් ශ්‍රවණය කර ජීවිතයට එකතු කර ගැනීම අපට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වේ.

Sabhiya Sutta (Sutta Teachings in English) conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero was completed.  Final Upload on 06 July 2023.

විජ්ජාචරණ – මග නොමග දැන චරණයට – අංක: 02 Uploaded on 04 July 2023: මෙම විජ්ජාචරණ අංක: 02 වැඩ සටහනේ දී ආනාපානසති භාවනාවට අදාල වටිනා පැනයන් වලට ඉතා විශිෂ්ට ආකාරයේ පිළිතුරු ලබා දීම සිදු වුනි.  එහිදී ආනාපානසති භාවනාවේ දී හුස්ම ඉතා සියුම් වූ විට කලයුත්තේ කුමක් ද, පිම්බීම හැකිලීම භාවනාව සුදුසු ද සහ ආනාපානසතියේ දී විපස්සනාව ආරම්භ වන්නේ කොතනින් ද යන පැන වලට දුන් පිළිතුරු තුලින් විපස්සනාව යනු කුමක් දැයි එය සමථ භාවනාවට වෙනස් වන්නේ කෙසේ දැයි විශිෂ්ට ආකාරයෙන් පැහැදිලි කෙරිණි.  එමෙන්ම එවැනි තවත් වටිනා පැහැදිලි කිරීම රැසක් මෙහි ඇතුලත් වේ.

ආනාපානසතියේ කායානුපස්සනාව. (03-07-2023) Uploaded on 03 July 2023: අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදු කෙරෙන සතිපට්ඨාන භාවනා වැඩ සටහනේ දී මෙවර දේශනාවේ දී ආනාපානසතියේ කායානුපස්සනා කොටස ප්‍රගුණ කිරීම පිළිබඳ විය. එසේම මෙම දේශනාවේ දී ආනාපානසති භාවනාව ප්‍රගුණ කිරීමේ දී සිදු වෙන වැරදි පෙන්වා දීම සිදුවිණි. එමෙන්ම සමාධිය ඇති වෙන්නේ කෙසේද සහ සමථ සහ විපස්සනා ආකාරයට ආනාපානසතිය ප්‍රගුණ කලයුත්තේ කෙසේද යන්නත් මෙහිදී පැහැදිලි කරන ලදී.

සුගත පද විවරණ (බුද්ධ නීති සංග්‍රහය 01 – හැඳින්වීම සහ නුවණ ඇතිකර ගැනීම.) 25-06-2023 Uploaded on 03 July 2023 : මෙවර සුගත පද විවරණ, අති පූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ තෙරුන් වහන්සේගේ තවත් වටිනා ග්‍රන්ථයක් වන “බුද්ධ නීති සංග්‍රහය” පාදක කරගෙන සිදුකරන පළමු වැඩසටහන විය.  මෙම පළමු වැඩසටහනේ දී ග්‍රන්ථය පිළිබඳව හඳුන්වා දීමත් නුවණ ඇතිකර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයත් විසිතුරු ආකාරයෙන් පැහැදිලි කරන ලදී. බුද්ධ නීති සංග්‍රහය තුලින් නිවණ සාක්‍ෂාත් කරගන්නා තුරු සසර ගමනේ මෙලොව සහ එලොව යහපත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය සහ පිළිපැදිය යුතු කරුණු පැහැදිලි කෙරේ. මෙම ග්‍රන්ථයේ ඇතුලත් කරුණු සුත්‍ර පිටකයෙන් සහ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශිත කරුණු ඇසුරෙන් සකස් කරන ලදී.

ක්‍රෝධය, වෛරය, ඊර්ෂ්‍යාව වංචක ධර්ම ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. (01-07-2023) Uploaded on 02 July 2023: ක්‍රෝධය, වෛරය, ඊර්ෂ්‍යාව වංචක ධර්ම ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව අපට ඉතා වටිනා වේ. අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනියෙන් සිදුකල මෙම දේශනාව තුලින් අරමුණු වල ගැටීම නිසා ඉතා සුක්‍ෂම ආකාරයට වංචක ධර්මයන් ඇතිවෙන ආකාරයත්, එවැනි වංචක ධර්ම ගැන දැන ගැනීම පවා බොහෝ අපහසු විය හැකි ආකාරයත් මෙහි පැහැදිලි කෙරේ.  එමෙන්ම අරමුණු වල ගැටීමෙන් ඇතිවෙන නොයෙකුත් කෙලෙස් වෙන ක්‍රෝධය, වෛරය, ඊර්ෂ්‍යාව, භීතිය, ශෝකය සහ පසුතැවීම වැනි මානසික තත්වයන් මෙහි දී පැහැදිලි කෙරේ.  මෙම දේශනාවේ විශේෂ වටිනා කමක් වන්නේ එසේ අරමුණු වල ගැටීමෙන් ඇතිවෙන මානසික තත්වයන් ක්‍රියාත්මක නොවෙන සහ මනසේ ඇති නොවන ආකාරයට සිත දියුණු කරන ආකාරය පහදා දෙන බැවිනි.

Donations to Damsara – June 2023. Uploaded on 01 July 2023.

මානසික සතුට ඇති කරගැනීම. (29-06-2023) Uploaded on 30 June 2023: මානසික සතුට ඇති කරගැනීම පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව අපට වැදගත් වන්නේ ඒ තුලින් අප බහුල ලෙස විඳිනා තෘෂ්ණා මූලිකව, කෙලෙස් සහිතව ලබනා සතුටේ ඇති දුබලකම් පැහැදිලි කරමින් එයට වඩා වටිනා සතුටක් වන නිරාමිස සතුට ඇති කරගන්නා ආකාරය පිලිබඳව පැහැදිලි කෙරෙන බැවිනි. අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනියෙන් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව එම නිරාමිස සතුට පුහුණු කරන, දියුණු කරන ආකාරය පෙන්වා දෙන බවින් ඉතා වටිනා වේ.

ශ්‍රද්ධාවේ දුර්වල බව නිසා නිවන පමාවීම. (19-08-2022)  Uploaded on 29 June 2023: ශ්‍රද්ධාවේ දුර්වල බව නිසා නිවන පමා වෙන ආකාරය පිලිබඳ අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනියෙන් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතා වටිනා වේ. නිවන් අවබෝධ කිරීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය වන ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ වන්නේ ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියයි. එම නිවන සඳහා එසේ ප්‍රමුකත්වය ගන්නා ධර්ම වල පළමු ධර්මය වන ශ්‍රද්ධාව අනෙකුත් අවශේෂ ධර්ම දියුණු කරන ප්‍රබලතම සාධකය වෙන බව මෙහිදී මානව පැහැදිලි කෙරේ. එමෙන්ම නිවනට මුලික වෙන ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ඇතිකිරීමට සහ දියුණු කිරීමට ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව උපකාර කරන ආකාරය සහ එම ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව ඇතිකර ගැනීමට හේතුවෙන කරුණු පහක් මෙහි දී විස්තර කෙරේ.

මානසික ආතතියේ පීඩාව අවම කරගන්නට බුදුදහම. (24-06-2023)  Uploaded on 26 June 2023: මානසික ආතතියේ පීඩාව අවම කරගන්නට බුදුදහම ඇසුරෙන් කටයුතු කලයුත්තේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කෙරෙන මෙම ධර්ම දේශනාව විශේෂයෙන්ම තරුණ සහ රැකියාවන්, වැඩකටයුතු නිසා මානසික ආතතියට පත් වෙන බෞධයන් සඳහා බෙහෙවින් යෝග්‍ය වේ.  අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාවේ දී මානසික ආතතිය ඇතිවන ආකාරය, මානසික ආතතියේ හේතු සහ ප්‍රත්‍ය හඳුනා ගන්නේ කෙසේද, එය දුරු කරන්නේ කෙසේ ද සහ ඒ සඳහා බුදු දහමෙන් ලැබෙන මාර්ගෝපදේශ මොනවා ද යන කරුණු පැහැදිලි කෙරේ.

බෝසතුන් වහන්සේලාගේ සත්‍ය පාරමිතාව. (24-06-2023)  Uploaded on 25 June 2023: බෝසතුන් වහන්සේලාගේ සත්‍ය පාරමිතාව පිලිබඳව අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් දායක නිවසක දී සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව වර්ථමාන, අනාගත සියලු බෞධයන් සඳහා වැදගත් වේ. සියස රූපවාහිනිය තුලින් විකාශනය වූ මෙම දේශනාව තුලින් මහ බෝසතුන් වහන්සේලාගේ කරුණාව පෙරදැරි කොට ගත් සත්‍ය පාරමිතාව කුමන ගුණාංග වලින් යුතු වේ දැයි පැහැදිලි කෙරේ. 

අවිද්‍යාව ඇතිවීමේ හේතු දැක්වෙන අවිජ්ජා සූත්‍රය. (14-04-2023) Uploaded on 23 June 2023: අවිද්‍යාව ඇතිවීමේ හේතු සහ ප්‍රත්‍ය පටිච්චසමුප්පන්න ආකාරයෙන් පැහැදිලි කෙරෙන ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සිදුකරන ලදී. ත්‍රිපිටකයේ ඇති එක් අවිජ්ජා සූත්‍රයක් පාදක කරගෙන සිදුකල එම ධර්ම දේශනාවෙන් අපට ඉගෙන ගත යුතු වටිනා කරුණු බොහොමයක් ඇතුලත් වේ. අවිද්‍යාවේ මුල් ආරම්භයක් නොපෙනෙන බව, පටිච්චසමුප්පාදය යන්න හේතු ඵල වශයෙන් කරුණු දෙකකින් පැහැදිලි කිරීම, අවිද්‍යාව ඇතිවෙන ආකාරය සහ ප්‍රඥා විමුක්තිය ඇතිවෙන ආකාරය යන කරුණු ඇතුළු තවත් බොහෝ වටිනා කරුණු පැහැදිලි කෙරේ.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 35 – මස් මාංශ අනුභවය.) 18-06-2023  Uploaded on 21 June 2023:  මෙවර සුගත පද විවරණ, ධර්ම විනිශ්චය ග්‍රන්ථය පාදක කර ගෙන සිදු කෙරෙන අවසාන වැඩසටහන විය.  එහි දී මුලින්ම බුදු රජාණන් වහන්සේගේ සත් සතියේ මුචලින්ද නාග රාජ සිද්ධිය පැහැදිලි කිරීමෙන් ආරම්භ විය. බුදු රජාණන් වහන්සේ සඳහා පිළියෙළ කෙරුණු අවසාන දානය වූ සූකර මද්දව සත්ව මාංශයක් ද නැති ද යන්නත් මස් මාංශ අනුභවය පිළිබඳව බුදු දහමේ දැක්වෙන්නේ කවර දැක්මක් ද යන වැදගත් කරුණු ආදිය මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි.

වචනයෙන් සිදුවන අකුසල් ගැඹුරින් පැහැදිලි කිරීම. (17-06-2023) Uploaded on 19 June 2023: වචනයෙන් සිදුවන අකුසල් ගැඹුරින් පැහැදිලි කිරීම පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව ලොකු කුඩා සෑම බෞද්ධයන්ට ම වැදගත් ධර්ම දේශනාවකි. සියැස රූපවාහිනිය තුලින් විකාශනය කල මෙම ධර්ම දේශනාවේ දී අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වචනයෙන් සිදුවන අකුසල් පිලිබඳව අප බොහෝ දෙනා නොදන්නා, එනමුත් අප විසින් දැනගත යුතුම කරුණු බොහොමයක් සරලව පහදා දෙන සේක.

පටිච්චසමුප්පාදය අංක: 09 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (17-06-2023). Uploaded on 18 June 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදයේ දැක්වෙන භවපච්චයා ජාති සහ ජාතිපච්චයා ජරාමරණං යන්න පැහැදිලි කරන ලදී. එමෙන්ම මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදී ද ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ වටිනා ප්‍රශ්න ඇසීම සහ ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීම් සිදුවිණි.

සිත ගැන පැහැදිලි කිරීම. (15-06-2023) Uploaded on 16 June 2023: සිත ගැන පැහැදිලි කිරීම පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව අපට වැදගත් වන්නේ එය බුදුරජාණන් වහන්සේ සිත යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කල ආකාරය විස්තර කෙරෙන ධර්ම දේශනාවක් වෙන බැවිනි.  එමෙන්ම සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාවේ දී අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ සිත පිළිබඳව බුදු දහමේ දැක්වෙන අනෙකුත් මූලික කරුණු රැසක් ගොනු කරන සේක.

Jhana – Absorptions, conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero in English. Uploaded on 15 June 2023

සොතාපත්ති අංග අවධි කිරීම සහ දියුණු කිරීම. (09-06-2023).  Uploaded on 13 June 2023: සොතාපත්ති අංග අවධි කිරීම සහ දියුණු කිරීම පැහැදිලි කෙරෙන මෙම ධර්ම දේශනාව සෝවාන් වීමට උත්සහ කරන සියළු ගිහි සහ පැවිදි බෞධයන් ට ඉතා වැදගත් වේ.  අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාවේ එම සොතාපත්ති අංග හතර අවධි කිරීම සහ දියුණු කිරීම සඳහා අනුගමනය කලයුතු ප්‍රතිපදාවන් ඉතා ප්‍රායෝගිකව මෙන්ම අපට වැරදෙන සියුම් තැන් මතු කරමින් සිදු කිරීම තවත් සුවිශේෂ අංගයක් වේ. උදාහරණයන් ලෙස නිවැරදි කල්‍යාණ මිත්‍රයන් සහ නිවැරදි ශ්‍රී සද්ධර්ම දේශනාවන් හඳුනා ගැනීමට යෝනිසෝමනසිකාරය දියුණු තත්වයක තිබීමේ අවශ්‍යතාවයත්, භාවනාව දියුණු කර ගැනීමට නම් ප්‍රථමයෙන් දියුණු කරගත යුතු එනමුත් වර්ථමානයේ බොහෝ ”යෝගීන්” නොසලකන වැදගත් ප්‍රතිපදාවනුත් දැක්විය හැක.

පටිච්චසමුප්පාදය අංක: 08 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (10-06-2023)Uploaded on 11 June 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදයේ දැක්වෙන උපාදාන පච්චයා භවෝ යන්න ඉතා ප්‍රායෝගික ආකාරයෙන් පැහැදිලි කරන ලදී.  එමෙන්ම මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදී ද ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ බොහෝ වටිනා ප්‍රශ්න ඇසීම සහ ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීම් සිදුවිණි.

පැවිදි සුවය. (08-06-2023). Uploaded on 09 June 2023: පැවිදි සුවය පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේගේ 50 වෙනි ජන්ම දිනය නිමිති කොට සියැස රූපවාහිනිය තුලින් විකාශනය කෙරුනි. මෙම ධර්ම දේශනාව පැවිදි සහ ගිහි සියලු දෙනාටම වටිනා ධර්ම දේශනාවක් වන්නේ ස්වාමින් වහන්සේගේ 35 අවුරුදු පැවිදි දිවියේ ලැබූ අවබෝධය සහ අත්දැකීම් තුලින් අපට පෙන්වා දෙන පහත දැක්වෙන මුලික කරුණු නිසාවෙනි.
01. නෛෂ්ක්‍රම්‍ය සැපය සමග බද්ධ වී ඇති පැවිදි සැපය ගිහි සැපයට වඩා අග්‍ර බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කලේ කුමක් නිසා දැයි මෙහි පැහැදිලි කෙරේ.
02. පැවිදි ජීවිතය එවැනි අග්‍ර සැපයක් ඇති වෙන පරිදි සකසා ගැනීමට අවශ්‍ය දැක්ම, ප්‍රතිපදාව සහ ඒ සඳහා අවශ්‍ය කෞශල්‍යයන් කෙසේ දියුණු කරගත යුතු ද යන වටිනා කරුණු මෙහි ඇතුලත් වේ.
03. පැවිද්ද කියන්නේ කුමක් ද, පැවිද්දේ පරමාර්ථ මොනවා ද, පැවිද්දාට සහාය විය යුත්තේ කෙසේ ද, පැවිද්දාගේ කාර්යභාරය කෙතරම් බැරෑරුම් ද යන කරුණු අවබෝධ කර ගැනීමට මනා හැකියාවක් මේ දේශනාව තුලින් ගිහියන්ට ඇති වේ. ඒ වටිනා දැනුම සම්බුද්ධ සාසනයේ චිර පැවැත්ම සඳහා කටයුතු කිරීමට ගිහියන් හට මහෝපකාරී වේ.

සදහම් සර පොසොන් ධර්ම දේශනාව. (03-06-2023). Uploaded on 09 June 2023: සදහම් සර මෙම පොසොන් ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සිදු කරන ලදී. පොසොන් පොහොය දිනයක දී ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට ලැබුණු සුවිශේෂී දායාදය වන බුදු දහම සහ එයින් දැක්වෙන ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපදාව අපගේ ජීවිත වලට ඇතුලත් කරගන්නේ කෙසේදැයි ඉතාම ප්‍රායෝගික, සරල ආකාරයෙන් මෙහි පහදා දේ.  විශේෂයෙන්ම රැකියාවක් හෝ රාජ්‍ය අංශයේ සේවාවක් කරනා අයෙකුන් බුදු දහමේ මූලික කරුණු ආධ්‍යාත්මික සහ සමාජීය දියුණුව සඳහා යොදා ගන්නා ආකාරය මෙහි පැහැදිලි කෙරේ.

An update to Sabhiya Sutta (Sutta Teachings in English). Uploaded on 08 June 2023

Sabhiya Sutta (Sutta Teachings in English). Uploaded on 05 June 2023: Sabhiya Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissarana Vanaya Forest Monastery as the next Sutta for Sutta Teachings in English on 24 May 2023. Sabhiya, a wanderer disappointed in the teachings he received from other well-known teachers, approaches the young Lord Buddha with his questions.

විජ්ජාචරණ – මග නොමග දැන චරණයට – අංක: 01. Uploaded on 05 June 2023: විජ්ජාචරණ – මග නොමග දැන චරණයට යන්න බෞද්ධයන් හට බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වෙන නව දහම් පැන විසඳුම් වැඩ සටහනකි. ”අප දහම තුල යා යුතු මග හොඳින් දැන ගෙන දහම් මග යාම දියුණු කර ගැනීම” මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වේ. එය අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදු කෙරෙන භාවනා වැඩ සටහනක දී පටිගත කෙරිණි. මෙම පළමු වැඩ සටහනේ පින සහ කුසලය අතර වෙනස, ප්‍රඥාවන්තව කුසල් කිරීමේ වැදගත්කම, ප්‍රඥාවන්තව කුසල් කරනා ආකාරය, මාර සහ මාර සංකල්පය යනු කුමක් ද, අනිත්‍ය යනු කුමක් ද, ප්‍රඥප්තියේ අනිත්‍ය දැකීම සහ නිවැරදි අනිත්‍ය දැකීම අතර වෙනස සහ සම්මුති මරණය යන කරුණු ඇතුළු වටිනා කරුණු රැසක් පැහැදිලි කෙරිණි.

සමථයෙන් විදර්ශනාවට යොමු වන්නේ කෙසේද? (03-06-2023). Uploaded on 04 June 2023: සමථයෙන් විදර්ශනාවට යොමු වන්නේ කෙසේ ද යන මෙම ධර්ම දේශනාව සමථ සහ විදර්ශනා යෝගීන් දෙපාර්ශවයට ම වටිනා කරුණු ඇතුලත් වන දේශනාවකි. අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාවේ දී සමථයත්, විදර්ශනාවත් පිළිබඳව පැහැදිලි විස්තරයක් සහ සමථයෙන් විපස්සනාවට නැංවීම ප්‍රායෝගික ආකාරයෙන් පැහැදිලි කෙරේ. එමෙන්ම වර්ථමාන සමාජයේ විපස්සනා භාවනාව කියා සිදු කරන වැරදි වැටහීම් සහ පුහුණු වීම් පිළිබඳව ද මෙහි පෙන්වා දේ.

කායානුපස්සනාව හැඳින්වීම. (03-06-2023). Uploaded on 03 June 2023: කායානුපස්සනාව හැඳින්වීම පිලිබඳ මෙම දේශනාව සතිපට්ඨාන භාවනාව ප්‍රගුණ කරන යෝගාවචරයන් හට ඉතා වටිනා දේශනා මාලාවක දෙවන දේශනාව වේ. එහි පළමු දේශනය පටිගත වී නොමැත. මෙය අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදු කෙරෙන භාවනා වැඩ සටහනක සතිපට්ඨානය පිලිබඳ දේශනා මාලාවකින් උපුටා ගන්නා ලදී.  මෙම කායානුපස්සනාව පිලිබඳ හැඳින්වීමේ දේශනාවේ, නවක සහ පළපුරුදු යෝගාවචරයන් දෙකොටසටම ඉතා වටිනා උපදේශනයන් ඇතුලත් වේ. එහි ඇති සුවිශේෂ වටිනාකම වන්නේ භාවනාවේ යෙදෙන යෝගාවචරයන් භාවනාව ප්‍රගුණ කිරීමේ දී සිදු වෙන වැරදි ප්‍රායෝගික උදාහරණ භාවිතයෙන් පෙන්වා දීම නිසා වෙනි.

සම්බුදු ගුණ දේශනා අංක: 02 (31-05-2023). Uploaded on 03 June 2023: සම්බුදු ගුණ පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල ධර්ම දේශනා දිත්වයේ දෙවන දේශනාව මෙය වේ. මෙම ධර්ම දේශනාවන් ලොකු කුඩා බෞධයින් හට වැදගත් වන්නේ අප ශාස්තෘ වහන්සේ ගේ ගුණයන් ගැන ඉගෙනීම තුලින් නිවැරදි ශ්‍රද්ධාවක් දියුණු කර ගැනීමට සහ බුදු දහමේ මූලික හරයන් සහ ත්‍රිවිධ රත්නයන් පිලිබඳව ඒ තුලින් ශක්තිමත් පදනමක් ඇති වෙන නිසා වෙනි.  ගරු ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙම දෙවන දේශනාවේ දී ‘සම්මා සම්බුද්ධ’ යනු කුමන තත්වයක් දැයි පහදා දීම සිදු කෙරිණි.

Donation to Damsara in May 2023. Uploaded on 02 June 2023.

සම්බුදු ගුණ දේශනා අංක: 01 (30-05-2023). Uploaded on 02 June 2023:  සම්බුදු ගුණ පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල ධර්ම දේශනා දෙකක පළමු දේශනාව මෙය වේ.  මෙම ධර්ම දේශනාවන් ලොකු කුඩා බෞධයින් හට වැදගත් වන්නේ අප ශාස්තෘ වහන්සේ ගේ ගුණයන් ගැන ඉගෙනීම තුලින් නිවැරදි ශ්‍රද්ධාවක් දියුණු කර ගැනීමට සහ බුදු දහමේ මූලික හරයන් සහ ත්‍රිවිධ රත්නයන් පිලිබඳව ඒ තුලින් ශක්තිමත් පදනමක් ඇති වෙන නිසා වෙනි.  ගරු ස්වාමින් වහන්සේ මෙම පළමු දේශනාවේ දී අරහන් බුදු ගුණය විස්තර කිරීම අරඹන්නේ මෙම දේශනා වල කාලීන අවශ්‍යතාවය එම පදනම මත ස්ථාපිත කරමිනි.

මේ භවයේදීම සෝවාන් වීමට යා යුතු මග. (28-05-2023). Uploaded on 01 June 2023:  මෙම ධර්ම දේශනාව, මේ භවයේදීම හෝ ඉදිරි ආත්මයකදී සෝවාන් වීමට උත්සහ කරන සියල්ලන්ටම ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවකි.  අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතා වටිනා වන්නේ එහි ඇතුලත් වී ඇති ප්‍රායෝගික උපදේශ නිසාවෙනි. උදාහරණයක් ලෙස සෝවාන් වීමේ දී නැති විය යුතු සක්කායදිට්ඨිය ම ප්‍රඥාවේ දුබල කම තුල ප්‍රබල ලෙස මතු වී ”මම කෙසේ හෝ සෝවාන් වෙනවා” යන දෘෂ්ටිය තුලින් යා යුතු මගින් පිට පැනෙන ආකාරය සහ ඒ මග නිවැරදිව ගමන් කිරීමට අනුගමනය කල යුතු ප්‍රතිපදාව මෙහි දී පැහැදිලි කෙරෙන්නේ ඉතා ප්‍රායෝගිකව, වර්ථමාන බොදු සමාජයේ සිදුවන වැරදි පැහැදිලි කෙරෙමිනි.

සසර පැවැත්ම සහ නැවැත්ම. (26-05-2023). Uploaded on 30 May 2023: සසර පැවැත්ම සහ නැවැත්ම පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව බෞද්ධ අප සියළු දෙනාටම ඉතා වටිනා දේශනාවකි.
අස්සජී මහ රහතන් වහන්සේ විසින් උපතිස්ස පරිබ්‍රාජකයාට සමස්ත බුද්ධ ධර්මය කැටි කොට දේශනා කල ගාථාව පාදක කොට සසර පැවැත්ම සිදුවෙන හේතු සහ සසර නැවැත්ම සිදුකරන ආකාරය මෙම වටිනා දේශනාවෙන් පැහැදිලි කෙරිණි. එමෙන්ම භව ගමන එසේ නවත්වන තුරු ඒ සඳහාම සසර ගමන කළමනාකරණය කල යුත්තේ කෙසේ දැයි මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 34 – දුෂ්කරක්‍රියා) 28-05-2023. Uploaded on 29 May 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, සිද්ධාර්ථ කුමරු ගේ දුෂ්කරක්‍රියා පැහැදිලි කිරීමෙන් ආරම්භ විය. බෝසත්වරුන් බුදු වීම සඳහා දුෂ්කරක්‍රියා කල යුතු ද සහ විවිධ බෝසත්වරුන් ගේ දුෂ්කරක්‍රියා කාලයන් වෙනස් වන්නේ මන්ද යන කරුණු මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි.

පටිච්චසමුප්පාදය අංක: 07 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (27-05-2023).  Uploaded on 29 May 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදයේ දැක්වෙන තණ්හා පච්චයා උපාදානං යන්න මැනවින් පැහැදිලි කරන ලදී.  එමෙන්ම මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදී ද ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ බොහෝ වටිනා ප්‍රශ්න ඇසීම සහ ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීම් සිදුවිණි.

දස සංඥා සහ විදර්ශනාව. 10-05-2023.  Uploaded on 25 May 2023: දස සංඥා සහ විදර්ශනාව පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව භාවනාව ප්‍රගුණ කරන බෞද්ධයන් හට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ධර්ම දේශනාවකි.  නිවන සඳහා යන ගමනේ දී සත්ව, පුද්ගල ස්වභාවයෙන් වෙන් කොට එය නම රූප ධර්ම සමූහයක් කියා නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම පහසු නොවේ.  ඒ සඳහා දස සංඥා දියුණු කර ගනිමින් විදර්ශනා මාර්ගයට යොමුවෙන ආකාරය මෙහි පැහැදිලි කෙරේ. 

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 33 – මහා කරුණාව සහ ශික්ෂණය) 21-05-2023.  Uploaded on 22 May 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, සිද්ධාර්ථ කුමරු ගේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය පැහැදිලි කිරීමෙන් ආරම්භ විය. බෝසත්වරුන් තම දරුවන් සහ බිරිඳ හැර දා නික්ම යාම තුල ගැබ් වී ඇති අපට තේරුම් ගැනීමට අපහසු මහා කරුණාව , බෝසතුන් අභිනිෂ්ක්‍රමණයේදී හිස මුඩු කරන්නේ මන්ද යන කරුණු මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි.
විශේෂයෙන්ම මහන වීමේ දී හිස මුඩු කරන්නේ ඇයි දැයි සුවිශේෂ පැහැදිලි කිරීමක් මෙහිදී සිදු විනි. එම ”හිස මුඩු කිරීම” පැහැදිලි කිරීම තුල ගිහි සහ පැවිදි ජීවිතයන් වෙන් කරන්නා වූ විනය ශික්ෂාවේ ඇතැම් මූලික කරුණු පිලිබඳ වටිනා දැක්මක් අසන අප තුල ජනිත වේ. එපමණක් නොව හිස කෙස් සහ රැවුල් සැකසීමට අදාලව ගිහියන් කෙතරම් ඇලීම් සහ බැඳීම් ඇතිකර ගන්නවා ද යන්න පිළිබඳවත් මෙයින් මනාව පැහැදිලි වේ.

පටිච්චසමුප්පාදය අංක: 06 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (20-05-2023). Uploaded on 21 May 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදයේ දැක්වෙන වේදනා පච්චයා තණ්හා යන්න ඉතා මැනවින් පැහැදිලි කරන ලදී. අවිද්‍යාව සහ තණ්හාව, නැවැත්ම එනම් නිවන් දැකීම සඳහා අප වෙත ඇති අංග දෙක බව පැහැදිලි කෙරිණි. විශේෂයෙන්ම අප බොහෝ දෙනා ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියා සිදු කරන්නේ සෝමනස්ස සහගත අත්දැකීම් තුල සිරවී සිටීම බව මෙහි දී හෙළිදරවු වුනි. එමෙන්ම මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදී ද ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ බොහෝ වටිනා ප්‍රශ්න ඇසීම සිදුවිණි.

An update to Yamaka Sutta (Sutta Teachings in English).  Uploaded on 20 May 2023.

යශෝදරාවන්ගේ සංසාරික ගමන් මග. (16-05-2023)  Uploaded on 19 May 2023: යශෝදරාවන්ගේ සංසාරික ගමන් මග පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතා විරල සහ වටිනා දේශනාවකි. එසේ වන්නේ එම දේශනාව තුලින් බෝධිසත්වයෙකු සමග එක්වරට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක ගෙන් නියත විවරණ ලබන සුවිශේෂී කාන්තා චරිතයක සංසාරික ප්‍රගමනය විස්තරාත්මකව ඉදිරිපත් කෙරෙන බැවිනි.

වර්තමානයේ වෙසක් සමරන ආකාරය බුද්ධ දේශනාවට කොතෙක් ගැලපේ ද? (13-05-2023). Uploaded on 18 May 2023: වර්තමානයේ වෙසක් සමරන ආකාරය බුද්ධ දේශනාවට කොතෙක් ගැලපේ ද යන්න පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතා කාලීන දේශනාවකි.  තෙමගුල යනු කුමක් ද යන්න මෙහි දී පළමුවෙන්ම මනා කොට පැහැදිලි කෙරිණි. එමෙන්ම වර්තමානයේ අප බුද්ධ දේශනාවට අනුව එදිනෙදා ජීවිතයේ දී කොතරම් ක්‍රියාකරනවා ද යන කරුණ ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් බවත් ඒ මත අපගේ වෙසක් සමරන ආකාරය රඳා පවතින බවත් මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි.  විශේෂයෙන්ම දානයේ මූලික කරුණු වර්ථමාන දන්සල් වලින් ඉටු වෙනවා ද යන්න ගැඹුරින් විමසුමට ලක් කෙරිණි. එමෙන්ම බුදු දහමේ දැක්වෙන ආමිස සහ ප්‍රතිපත්ති පුජා යන දෙකොටසම බුදු රජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේ දී අනුමත කල ආකාරයත් මෙහි දී වටින අයුරින් උදාහරණ සහිතව මතු කෙරිණි.

පටිච්චසමුප්පාදය අංක: 05 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (13-05-2023).  Uploaded on 16 May 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදයේ දැක්වෙන ‘සලායතන පච්චයා ඵස්සෝ’ සහ ‘ඵස්ස පච්චයා වේදනා’ යන්න පැහැදිලි කරන ලදී. ඵස්සය යනු කුමක් ද සහ ඒ අනුව වේදනාව සකස් වන ආකාරය මෙහිදී පැහැදිලි කරන ලදී. එමෙන්ම ප්‍රපංච ගොඩ නැගෙන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද යන වටිනා කරුණ ද මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි. එසේම මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදී ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ බොහෝ වටිනා ප්‍රශ්න ඇසීම සිදුවිණි.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 32 – මහාමායා දේවියගේ කළුරිය කිරීම) 14-05-2023.  Uploaded on 14 May 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, සිද්ධාර්ථ කුමාර උප්පත්තියෙන් දින හතක දී සිදු වුණු මහාමායා දේවියගේ කළුරිය කිරීම පැහැදිලි කිරීමෙන් ආරම්භ විය. සිදුහත් කුමරු බිලිඳකු ලෙස වප්මගුල් දිනයේ අහසේ වැඩ සිටියා ද?, සිදුහත් කුමරු මහණ වීමට සිටියා නම් යශෝදරාව සමග විවාහ වූයේ ඇයි ද යනාදී බොහෝ කරුණු මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි. වර්ථමානයේ මතභේදයන්ට තුඩු දී ඇති ඇතැම් කරුණු ගැන අප නිවැරදිව දැන ගැනීම වැදගත්වේ. 

දුතීය ආඝාත පටිවිනය සූත්‍රය. (10-05-2023). Uploaded on 13 May 2023: දුතීය ආඝාත පටිවිනය සූත්‍රය පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව අපට එදිනෙදා ජීවිතයේදී බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ එමගින් අපගේ වෛර, ක්‍රෝධ සිතුවිලි නැති කරගන්නා පහසු ක්‍රමවේදයක් පැහැදිලි කෙරෙන බැවිනි. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ විසින් භික්‍ෂුන් වහන්සේලාට දේශනා කරන ලද මෙම සූත්‍රයෙන් යමෙකුගේ උපන්නාවූ ක්‍රෝධය සංසිඳීමේ සමථ මූලික ආකාර පහක් පිළිබඳව දේශනා කෙරේ.  ගරු ස්වාමින්වහන්සේ ධර්ම විසින් දේශනාවේ මුලදීම අපට මැනවින් පහදා දෙන විශේෂ කරුණක් වන්නේ අප තුල කෙනෙක් කෙරේ ගැටීම හෝ ක්‍රෝධය ඇති වන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ හොඳ හෝ නරක හෝ ස්වභාවය මත නොවන බවයි. එය රඳා පවතින්නේ අප තුල ඒ පුද්ගලයා කෙරේ ඇතිවන සිතුවිලි, ආකල්ප මත බවයි. මෙම කරුණ අප විසින් තේරුම් ගත යුතු ඉතා වැදගත් කරුණකි. ඉන් පසුව එම මූලික පදනම මත පිහිටා, සූත්‍ර දේශනාවට අනුගතව විස්තර කෙරෙන ක්‍රෝධ සිතුවිලි නැති කරගන්නා පස් ආකාර ක්‍රමවේදය ද අපට ඉතා ප්‍රායෝගික ආකාරයෙන් පැහැදිලි වේ.  ප්‍රවෘත්ති, ජනමාධ්‍ය සහ කතාබස් කිරීමේ දී ගැටීම නිසා අප තුල ඇතිවෙන ද්වේශ, ක්‍රෝධ සහ වෛරී සිතුවිලි පහසුවෙන් සමනය කර ගැනීමට මෙම සමථ පුර්වංග ක්‍රමය මහත් සේ උපකාරී වේ.

සිත යෝනිසෝ මනසිකාරය දක්වා පුහුණු කිරීම.(08-05-2023) Uploaded on 11 May 2023: සිත යෝනිසෝ මනසිකාරය දක්වා පුහුණු කිරීම පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතා විශිෂ්ඨ දේශනාවක් වන්නේ එමගින් අපගේ සිත යෝනිසෝ මනසිකාරය දක්වා පුහුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයත් සහ සිත එසේ පුහුණු කරන්නේ කෙසේද යන කාරණා මැනවින් පැහැදිලි කරන බැවිනි. එමෙන්ම මෙම යෝනිසෝ මනසිකාරය, චිත්තානුපස්සනා සහ ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨාන භාවනාවට සම්බන්ධ වෙන ආකාරය මෙම දේශනාව හොඳින් ශ්‍රවණය කිරීමේදී පැහැදිලි වේ.

Yamaka Sutta (Sutta Teachings in English) Uploaded on 10 May 2023:  Yamaka Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissarana Vanaya Forest Monastery as the next Sutta for Sutta Teachings in English on 04 May 2023.  Yamaka Sutta explains that realization of Arahanthood is not about annihilation of a being but rather about the end of delusion and suffering.

සිත විදර්ශනා මාර්ගයට යොමු කල හැකි ආකාරය. (05-05-2023) Uploaded on 10 May 2023: සිත විදර්ශනා මාර්ගයට යොමු කල හැකි ආකාරය පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතා වටිනා දේශනාවක් වන්නේ ඒ තුලින් අපගේ සිත විදර්ශනා මාර්ගයට යොමු කිරීම පිලිබඳ මූලික පියවරයන් සතිපට්ඨාන දේශනාව පාදක කර ගනිමින් ප්‍රායෝගික අයුරින් පැහැදිලි කිරීම නිසාවෙනි.
මෙහිදී ඒ සඳහා සතියේ සහ සම්පජඤ්ඤයේ දියුණුකල යුතු පියවර සහ සංධිස්ථාන ඉතා මැනවින් චිත්තානුපස්සනාව සහ ධම්මානුපස්සනාව ඇසුරු කර ගනිමින් විස්තර කෙරේ. ඒ දියුණු කිරීම තුලින් අප තුල ඇතිවන ශෝක, හඬා වැළපීම් සහ ද්වේෂ මූලික ගැටීම් සමනය කරගන්නා ආකාරය මෙහි දී පැහැදිලි වේ.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 31 – සිදුහත් කුමාර උප්පත්තිය) 07-05-2023.  Uploaded on 08 May 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, සිද්ධාර්ථ කුමාර උප්පත්තියේ දී සිදුවුණු ආශ්චර්යාත්මක සිදුවීම් පැහැදිලි කිරීමෙන් ආරම්භ විය. සිදුහත් කුමරු ඉපදුන විටම නෙළුම් මල් හතක් මත වැඩියා ද?, ඉපදුන විගස කථා කලා ද?, බිලිඳෙක් ව සිටිමින් මම ලොවට අග්‍ර වෙමි සහ ලොවට ජ්‍යෙෂ්ඨ වෙමි යනාදී ප්‍රකාශයන් කලේ කුමන කරුණක් නිසාවෙන් ද යනාදී බොහෝ කරුණු මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි. එමෙන්ම වර්ථමානයේ මතභේදයන්ට තුඩු දී ඇති මෙම කරුණු ගැන අප නිවැරදිව දැන ගැනීම හේතුවෙන් ආකාරවතී ශ්‍රද්ධාව මතු වෙන ආකාරය ද පැහැදිලි කෙරිණි.

නවාංග ශාස්තෘ බුද්ධ ශාසනය – වෙසක් දින ධර්ම දේශනාව.(05-05-2023) Uploaded on 07 May 2023: නවාංග ශාස්තෘ බුද්ධ ශාසනය පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව අපට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ පහත දැක්වෙන කරුණු නිසාවෙනි.  01. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල මුළු මහත් ධර්මය අංග වශයෙන් කොටස් වලට බෙදා දක්වා ඇත්තේ කෙසේදැයි කෙටියෙන්, මනාව පැහැදිලි කිරීම. බුදු දහම හදාරන සහ පිළිපදින අයට මෙම සරළ විස්තරය ඉතා වටිනා වේ. 02. බුදු දහමට අනුව බොහෝ ඇසූ පිරූ ඇති බව එනම් ශ්‍රැතවත් වීම යනු කුමක් ද සහ ඒ අනුව බෙදා දැක්විය හැකි පුද්ගලයන් හතර දෙන කවරෙක් දැයි පැහැදිලි කිරීම.

පටිච්චසමුප්පාදය අංක: 04 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (29-04-2023) Uploaded on 05th May 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදයේ දැක්වෙන “විඤ්ඤාණ පච්චයා නාම රූපං” සහ “නාම රූප පච්චයා සලායතනං” යන සංකීර්ණ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයන් පැහැදිලි කරන ලදී. විශේෂයෙන්ම එක් එක් භවයන්ගේ රූපය සහ ආයතන ඇතිවෙන ආකාරය පිලිබඳ අප නොදැන සිටි බොහෝ කරුණු මෙහි පැහැදිලි කෙරිණි. එමෙන්ම ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී එදින ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ බොහෝ ප්‍රශ්න ඇසීම හේතුවෙන් සාකච්ඡාව වටිනා සහ හරවත් විය.

Donation to Damsara – April 2023.  Uploaded on 02 May 2023.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 30 – සමථ ධ්‍යාන මග ඵල සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය ද?) 30-04-2023.  Uploaded on 02 May 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, බොදු අපට තවත් බෙහෙවින් වැදගත් කරුණක් වන මාර්ග ඵල ලබා ගැනීමට සමථ ධ්‍යාන අත්‍යාවශ්‍ය ද යන වැදගත් කරුණ පැහැදිලි කිරීමෙන් ආරම්භ විය. මෙහිදී ශුෂ්ක විපස්සනාවේ ප්‍රායෝගික වටිනාකම, සම්මා සමාධිය සහ සමථ ධ්‍යාන පැහැදිලි කෙරෙන ඉතා වටිනා දහම් විවරණයක් විය.
එමෙන්ම පාරමිතා සම්පුර්ණ කල බෝසත්වරුන්ට බුදු වීම සඳහා ආරාධනා අවශ්‍ය වන්නේ ද?, බුදුරජාණන් වහන්සේ උප්පත්තිය සඳහා ඉහලම කුලය තෝරා ගන්නේ ඇයි? යනාදී වටිනා කරුණු රැසක් මෙහිදී සාකච්ඡා විය.

සිතෙහි පවතින කම්මනීය ගුණය. (22-03-2023)  Uploaded on 28 April 2023: සිතෙහි පවතින කම්මනීය ගුණය පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ පහත දැක්වෙන කරුණු නිසාවෙනි.
01. නිවන් අවබෝධ කරගැනීම සඳහා අපගේ සසර ගමන කළමනාකරණය කරගත යුතු වන්නේ කෙසේද යන මූලික කරුණ පැහැදිලි කිරීම. 02. නිවන් ප්‍රාර්ථනාව සමග එය සඵල කර ගැනීමේ පැහැදිලි වැඩසටහනක් (ප්‍රතිපදාවක්) තිබීමේ අත්‍යවශ්‍ය භාවය පැහැදිලි කිරීම. 03. නිවන පිළිබඳව ස්ථීර ප්‍රාර්ථනාවක් ඇතිකර ගැනීමේ වැදගත් කම පැහැදිලි කිරීම. 04. නිවන ඉලක්ක කොට සිත පුහුණු කිරීමේ අත්‍යවශ්‍ය භාවය.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 29 – ප්‍රර්ථනා සහ පාරමිතා) 23-04-2023. Uploaded on 25 April 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, බොදු අපට ඉතා වැදගත් කරුණු දෙකක් වන නිවැරදි ප්‍රර්ථනා සහ පාරමිතා (නිවන සඳහා උපකාර වෙන සාධක) පිළිබඳ ගැඹුරු වූද අප්‍රකට වූද කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් විය. එමෙන්ම එහිදී වර්ථමානයේ බොහෝ ගිහි සහ ඇතැම් පැවිදි සමාජයන් වල පවතින වැරදි මතයන් නිවැරදි කර පෙන්වා දෙන අනර්ඝ දහම් විවරණයක් විය.
මාර්ග ඵලයක් ලැබීමට කෙතරම් කාලයක් සසරේ ප්‍රර්ථනා ඇතිකර ගෙන ඒ සඳහා පාරමිතා පිරිය යුතු ද?, නිවන සඳහා විශේෂ ප්‍රර්ථනා ඇතිකර ගැනීම මෝඩ කමක් ද? යනා දී වටිනා කරුණු රැසක් මෙහිදී සාකච්ඡා විය.

පටිච්චසමුප්පාදය අංක: 03 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව. (22-04-2023)  Uploaded on 23 April 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදයේ දැක්වෙන “සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං” යන්න පැහැදිලි කරන ලදී. එමෙන්ම මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී එම මාතෘකාවට අදාල වටිනා ප්‍රශ්නයන් සහ සමාජයේ පවතින වැරදි මතයන් නිවැරදි කිරීම සිදු විනි.  

දහම් අමා ගඟ – අංක: 03 – කර්මය විපාක දෙන ආකාරය. (19-03-2023) Uploaded on 22 April 2023:  දහම් අමා ගඟ ධර්ම දේශනා මාලාවේ මෙදින දේශනාවෙන් කම්ම නියාමය තව දුරටත් පැහැදිලි කරමින් කර්මය විපාක දෙන ආකාරය විස්තර කරන ලදී. මෙහිදී කුසල හා අකුසල කර්ම විපාක දෙන ආකාර තුන, මනස දුබල සහ ශක්තිමත් වන ආකාරය මත කර්ම විපාකයන් අප සකසා ගන්නා ආකාරය යන්න පිළිබඳව ඉතා ප්‍රයෝජනවත් කරුණු පැහැදිලි කෙරිණි. 

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 28 – මාර්ග ඵල ලැබීම) 16-04-2023.  Uploaded on 17 April 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, ධර්ම විනිශ්චය පිලිබඳ 28 වෙනි ධර්ම සාකච්ඡාව විනි. සාකච්ඡාව ආරම්භ වූයේ මාර්ග ඵල ලැබීමට සුදුසු කාල තිබේද සහ මේ කාලයේ මාර්ග ඵල ලැබිය හැකිද යන ඉතා වැදගත් කරුණු පැහැදිලි කිරීමෙනි. දහම අවබෝධ කරගැනීමට අප වර්ථමානයේ දී මාර්ග ඵල ලාභී ස්වාමින් වහන්සේලා සොයා යෑම අවශ්‍ය වන්නේ ද යන කරුණත් මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි. එමෙන්ම මාර්ග ඵල ලාභී ස්වාමින් වහන්සේලා හැඳින ගැනීමේ ඇති දුෂ්කරතා පැහැදිලි කරමින් අති පූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල මහා තෙරුන් වහන්සේ පිලිබඳව සුවිශේෂී අප්‍රකට කරුණු හෙලි දැක්වීමක් ද මෙහිදී සිදුවිණි.

සල්ලේඛ සූත්‍රය. (14-04-2023) Uploaded on 16 April 2023: සල්ලේඛ සූත්‍රය පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව අපට වැදගත් වන්නේ පහත දැක්වෙන කරුණු නිසාවෙනි. 01. සම්මා දිට්ඨිය උපදින ආකාරයක් පැහැදිලි කිරීම.  02. දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය සහ ශාන්ත විහරණය යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කිරීම. 03. කෙලෙස් අනුක්‍රමයෙන් කුඩා කොටස් වලට කපා අහෝසි කරන, පියවර පහකින් යුතු සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාව යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීම. 04. තමාගේ වරද, වරද ආකාරයෙන් දැකීමට ඇති අපහසුවෙන් මිදීමේ අත්‍යාවශ්‍ය තාවය අවධාරණය කරමින් එය සල්ලේඛ ප්‍රතිපදාවට සම්බන්ධ වෙන වැදගත්ම පියවරක් ලෙස පැහැදිලි කිරීම. 05. වරදින් මිදීමේ චිත්ත අධිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගැනීමේ වැදගත් කම පැහැදිලි කිරීම. 06. වරදින් නැගී සිටීමේ වැඩ පිළිවෙල හඳුනා ගැනීම සහ එය පුහුණු වීමේ අත්‍යාවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කිරීම. 07. වරදින් නැගී සිටිමින් තමාගේ දියුණු වීම දැන, දැක ගැනීමේ හැකියාව ඇතිකර ගැනීමේ වැදගත් කම පැහැදිලි කිරීම.

දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාවක් (12-04-2023) Uploaded on 13 April 2023: අති පූජනීය හේනේපොල ගුණරතන මහ තෙරුන් වහන්සේ සමග පූජනීය මාවරලේ භද්දිය ස්වාමින් වහන්සේ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේදී සිදුකල දුර්ලභ ධර්ම සාකච්ඡාවකි. මෙම ධර්ම දුර්ලභ සාකච්ඡාව සිදුකරන විට ස්වාමින් වහන්සේ 95 වෙනි වියේ පසුවිණි.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 27 – සිත නැති කයක් !!) 09-04-2023. Uploaded on 11 April 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, ධර්ම විනිශ්චය පිලිබඳ 27 වෙනි ධර්ම සාකච්ඡාව විනි. සාකච්ඡාව ආරම්භ වූයේ උප්පත්තියෙන් අංග විකෘතිව ඇති අයට දහම අවබෝධ කල හැකිද සහ ඒ අයට පැවිදි බව තහනම් කර ඇත්තේ මන්ද යන කරුණ ගැඹුරට පැහැදිලි කිරීමෙනි. පින් කිරීමට නොහැකි කාල මොනවාදැයි පැහැදිලි කිරීමේ දිගුවක් ලෙසින් අබුද්ධෝපාද කාලයන් වල දී ඉහලම තත්වය ලෙස සැලකෙන සිත නැති කය ඇති බ්‍රහ්ම තලය යනු කුමක් ද සහ ඒ උප්පත්ති තලයට පැමිණීමට ඒ කාල වල දී දක්‍ෂ යෝගාවචරයන් පුහුණු වෙන ආකාරය රසවත් ආකාරයෙන් පැහැදිලි කෙරිණි. 

පටිච්චසමුප්පාදය අංක: 02 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව අංක: 101 (08-04-2023). Uploaded on 09 April 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදය පිළිබඳව තව දුරටත් පැහැදිලි කෙරිණි. මෙහිදී  අවිද්‍යාව සහ අවිජ්ජාපච්චයා සංඛාරා යන්න පිලිබඳ ඉතා වැදගත් කරුණු පැහැදිලි කෙරිණි.  එමෙන්ම මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදය පිළිබඳ ඇතැම් ගැඹුරු ප්‍රශ්නයන් සාකච්ඡා විනි.

Alagaddupama Sutta – February 2023, Sutta Teachings in English completed. Final upload on 06 April 2023.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 26 – ශීලයේ මූලික කරුණු) 02-04-2023. Uploaded on 03 April 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, ශීලයේ මූලික කරුණු පැහැදිලි කිරීමෙන් ආරම්භ කෙරිණි. ශීලය සම්බන්ධ මෙහිදී සඳහන් වෙන සරල ලෙස පෙනෙන කරුණු බොහෝ බෞධයන් නොදන්නා ඒවා පමණක් නොව ඒවා නිවැරදිව දැන ගැනීමෙන් මෙලොව පරලොවට විශේෂ අත්වැලක් සැපයෙන ඉතා වටිනා කරුණු වේ. එබැවින් මෙම සාකච්ඡාව බාල මහළු සෑම දෙනාටම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

පටිච්චසමුප්පාදය අංක: 01 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව (01-04-2023). Uploaded on 02 April 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී පටිච්චසමුප්පාදය පිළිබඳව සූත්‍ර දේශනා ඇසුරින් න්‍යායාත්මක සහ ප්‍රායෝගික කරුණු විග්‍රහයක් ආරම්භ කෙරිණි.  පටිච්චසමුප්පාදය යනු කුමක් ද යන්න කෙටියෙන් පළමු කොට විස්තර කරන ලදී.  එමෙන්ම “අවිජ්ජාපච්චයා සංඛාරා” යනු කුමක්ද සහ එය සිදුවෙන ආකාරයත්, වේදනාව දුක ලෙස වටහා ගැනීමෙන් තණ්හාව තව දුරටත් පෝෂණය කරමින් ඇති වෙන පටලැවිල්ල පිළිබඳවත් මෙහිදී මනා කොට විස්තර කෙරිණි.  එමෙන්ම ආර්යයන් වහන්සේලා වටහා ගන්නා දුක්ඛ ලක්‍ෂණ මොනවාද සහ ඒවා පළමුව මනාකොට සුතමය වශයෙන් දැනගැනීමේ වැදගත්කම ද පැහැදිලි කෙරිණි.

Donation to Damsara – March 2023. Updated on 02 April 2023

පණ්ඩිත සාමණේර කතා වස්තුව. (31-03-2023). Uploaded on 31 March 2023: පණ්ඩිත සාමණේර කතා වස්තුව පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව අපට වැදගත් වන්නේ පහත දැක්වෙන කරුණු නිසාවෙනි.  01. සිත පහදවා ගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කිරීමට ලැබෙන දානයේ ඉමහත් ඵලය අවසාන භවය දක්වා නරක උපතක් නොමැතිව ලබා ගැනීමට හැකි වූ ආකාරය පිලිබඳ සිත් පහන් කරන කථා පුවතක් පැහැදිලි කිරීම. 02. මෙම පණ්ඩිත සාමණේරයන් වහන්සේගේ අතීත නිධාන කථාව සාවධානව ශ්‍රවණය කරන විට අපට හැඟෙන එක් කරුණක් වන්නේ උන්වහන්සේ රහත් වීමට හේතු වූ කමටහනට සම්බන්ධ මූලික හැකියාවන් දේශනාවේ දැක්වෙන එම අතීත භවයේදීත් පුහුණු වූ බවකි. ”ලී වඩුවෝ සිත් නැති දැව නමන” ආකාරයට, ”හී වඩුවෝ සිත් නැති හී දඬු නමන” ආකාරයට ඔහුට සිත් ඇති මිනිසුන් ගෙන සහ දෙවියන් ගෙන් උපකාර ලබාගැනීමට හැකි වූ බවයි. 03. ධර්ම දේශනාවේ අග භාගයේදී ඒ ආකාරයෙන් අපගේ මිනිස් සිත සකසා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය වන බල ධර්ම පිළිබඳව මනා පැහැදිලි කිරීමක් ඇතුලත් වේ.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 25 – නිවන සැපයක් වන්නේ කෙසේද?) 26-03-2023. Uploaded on 26 March 2023:  මෙවර සුගත පද විවරණ, නිවන සැපයක් වන්නේ කෙසේද? යන වටිනා පැනයෙන් ආරම්භ කෙරිණි. නිවන් දැකීමේදී සත්ව පුද්ගලභාවය නැති වන්නේ නම් එය සැපයක් වන්නේ කෙසේද සහ එම සැපය විඳින්නේ කවරෙක් ද යන කරුණු බොහෝ බෞධයන් හට ඇති වෙන ගැටළු විය හැක. එම සුවිශේෂී ගැටලුව මෙහිදී විශිෂ්ඨ ලෙස පැහැදිලි කෙරිණි.

දහම් අමා ගඟ අංක: 02 – බුදු දහමේ දැක්වෙන පටිච්චසමුප්පාදයේ වැදගත් කම. (19-03-2023)  Uploaded on 24 March 2023: බුදු දහමේ දැක්වෙන පටිච්චසමුප්පාදයේ වැදගත් කම පිළිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව, “බුදු දහම යනු කුමක් ද?” යන පළමු දේශනාවේ දිගුවක් ලෙස සිදු කෙරිණි. මෙහිදී පටිච්චසමුප්පාදය හෙවත් හේතු ඵල වාදය පිළිබඳව ඉතා ප්‍රායෝගික වටිනා කමකින් යුතු දේශනාවක් සිදු කෙරිණි.

An update to Alagaddupama Sutta – February 2023 (Sutta Teachings in English)  Uploaded on 22 March 2023: Alagaddupama Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissarana Vanaya Forest Monastery as the next Sutta for Sutta Teachings in English on 15 February 2023.

දහම් අමා ගඟ අංක: 01 – බුදු දහම යනු කුමක් ද? (18-03-2023). Uploaded on 21 March 2023: දහම් අමා ගඟ, අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින් වහන්සේ විසින් බුද්ධ ධර්මයේ මූලික සිද්ධාන්ත කෙටියෙන් පැහැදිලි කරමින් ක්‍රමයෙන් දහමේ ගැඹුරට පිවිසෙන නව ධර්ම දේශනා මාලාවයි.  බුදු දහම යනු කුමක් ද?, යන්න මූලික තේමාව කොටගෙන ‘දහම් අමා ගඟ’ ධර්ම දේශනා මාලාවේ පළමු දේශනය සිදු කෙරිණි.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 24 – බුදුවරුන්ට කර්ම විපාක දෙනවා ද?) 19-03-2023. Uploaded on 20 March 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, බුදුවරුන්ට කර්ම විපාක දෙනවා ද යන මාතෘකාවෙන් ඇරඹිණි. එමෙන්ම එම මාතෘකාව පිලිබඳව වර්ථමාන ගිහි පැවිදි සමාජයන් තුල පවතින වැරදි වැටහීම මෙහිදී මනා ලෙස පැහැදිලි කරන ලදී.
එමෙන්ම වර්ථමානයේ තවත් මතභේදයට තුඩුදුන් කරුණක් වෙන “දිව්‍ය ලෝක සහ අපාය තියෙන්නේ මිනිස් ලොව තුලම ද?” යන පැනය ද ඉතා හරවත් උදාහරණයක් සහිතව සාකච්ඡා කෙරුනේ පුහුදුන් මිනිස් සංතානයේ ඇති එක්තරා සිතීමේ දුබල තාවයක් ඉතා ප්‍රඥා ගෝචර ලෙස පෙන්වා දෙමිනි. 

නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම අංක: 09 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – 99 (18-03-2023).  Uploaded on 19 March 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී මෙතෙක් සිදුකල දේශනා වල ගොනු කිරීමක් සහ අම්බලට්ඨික රාහුලොවාද සූත්‍රය ඇසුරු කොටගෙන කායික, මානසික සහ වාචසික ක්‍රියා සිදු කිරීමට ප්‍රථම ඒවා ගැන ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා කිරීමේ වැදගත්කම පැහැදිළි කරන ලදී. එමෙන්ම මෙදින ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී දේශනාව සම්බන්ධයෙන් ඉතා වටිනා ප්‍රශ්නයන් මතු කෙරුණු අතර ඒ අනුසාරයෙන් බෙහෙවින් වටිනා පිළිතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් සිදුවිණි.

කර්මය විපාක දෙන බියකරු සහ විශ්මිත ආකාරය. (විනාඩි 06 ක කෙටි වීඩියෝ පණිවිඩයක්).  Uploaded on 14 March 2023: සම්පුර්ණ දේශනාව නැරඹීමට හෝ ඇසීම සඳහා මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසෙන්න: http://bit.ly/3JBX09Z  සත්වයන් විසින් සිදු කරන අකුසල සහ කුසල කර්ම විපාක දීමේ දී ඒවා සංසාරයේ දී අන්‍යයන්ටද බලපාන බියකරු සහ විශ්මිත ආකාරය මෙම විනාඩි 06ක කෙටි වීඩියෝවෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 23 – කර්ම විපාක දීමේ සංකීර්ණ බව) 13-03-2023. Uploaded on 14 March 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, කුසල සහ අකුසල කර්ම විපාක දීමේ සංකීර්ණ සහ විවිධ ආකාරයන් අපට පහදා දෙන වටිනා දහම් සාකච්ඡාවක් විනි. සත්වයාගේ මරණය සිදුවීමට කර්මය බලපානවා ද? කාල මරණ සහ අකාල මරණ සිදුවීමට හේතු මොනවා ද? කර්මය විපාක දෙන බියකරු සහ විශ්මිත ආකාරයන් මොනවා ද යන බෞධයින් හට ඉතා වටිනා කරුණු මෙහි දී පැහැදිලි කෙරේ.

නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම අංක: 08 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – 98 (11-03-2023). Uploaded on 12 March 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී සහ ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී සිඟාලෝවාද සූත්‍රය ඇසුරු කර ගනිමින් ස්වාමි/සේවක සහ ශ්‍රමණ/ගෘහස්ථ සම්බන්ධතා ගුණයෙන් සහ නුවනින් පවත්වා ගන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කෙරිණි. ජීවත් වීම සඳහා සෑම දෙනාගේම සහයෝගයේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගනිමින් මෙම අන්තර් සම්බන්ධ තාවයන් ධාර්මිකව පැවැත්ම ගුණය සහ නුවණ අවධි කරමින් සිදු කිරීමේ වැදගත් කම මෙහි දී අවධාරණය කෙරිණි.

පංචනීවරණ ධර්ම.(03-03-2023) Uploaded on 11 March 2023: පංචනීවරණ ධර්ම පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව වැදගත් වන්නේ පහත දැක්වෙන කරුණු නිසාවෙනි. 01. පංචනීවරණ ධර්ම හඳුනා ගන්නා ආකාරය. 02. පංචනීවරණ ධර්ම ඇතිවීමේ හේතු මොනවා ද? 03. පංචනීවරණ දුරු කරන්නේ කෙසේ ද? 04. පංචනීවරණ ධර්ම දුරු කර ගැනීම ලෞකික ජීවිතය සහ නිවන් මග දියුණු කර ගැනීමට උපකාර වෙන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම.

සෑම මොහොතකම සිතේ ඇතිවන සිතිවිලි අපේ ජීවිතයට බලපාන අයුරු. (06-03-2023)  Uploaded on 08 March 2023: සෑම මොහොතකම සිතේ ඇතිවන සිතිවිලි අපේ ජීවිතයට බලපාන අයුරු පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව සුවිශේෂ වැදගත් කමකින් යුතු වන්නේ පහත දැක්වෙන කරුණු නිසාවෙනි.
01. සිතුවිලි ඇති වෙනවා යන්න කුමක්ද යන්න මුලින්ම බුදු දහමට අනුව පහදා දීම. 02. කුසල සහ අකුසල මූලික සිත් ඇති වෙන සහ වෙනස් වෙන ආකාරය පහදා දීම. 03. අප දකින, ඇසෙන, දැනෙන දේ පිළිබඳව තීරණ ගන්නා ආකාරය. 04. යෝනිසෝමනසිකාරය සහ අයෝනිසෝමනසිකාරය යන්න ගැඹුරින් සහ ප්‍රායෝගිකව පහදා දීම. 05. සංඥා විපල්ලාස, චිත්ත විපල්ලස පිළිබඳව ධ්‍යාන ලාභී වර්ථමාන භිෂුන් වහන්සේ කෙනෙකු ගේ සත්‍ය උදාහරණයක් තුලින් පැහැදිලි කිරීම. 06. “මම” යන ලෝකය අප නිර්මාණය කරගන්නා ආකාරය.  07. සම්මා සතිය සහ යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් අපගේ සිතුවිලි වලින් ඇති වෙන පටලැවිල්ල ලිහෙන ආකාරය.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 22 – ප්‍රඥාවන්ත කුසල ප්‍රාර්ථනා ) 05-03-2023.  Uploaded on 06 March 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ, ප්‍රඥාවන්ත කුසල ප්‍රාර්ථනා වල ඇති වැදගත්කම පෙන්වා දෙමින් ඉතා වටිනා පිවිසුමකින් ආරම්භ කරන ලදී. දාන ආදී පිංකම් සහ කුසලයන් අප කෙසේ කුමන ආකාරයෙන් සිදුකල යුතුද, මියගිය ඥාතීන් සඳහා සිදු කෙරෙන දාන ආදී පිංකම්, පින් ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන කරුණු සහ එසේ පින් ලබාගත හැකි අවස්ථා කවරේද යන ලොකු කුඩා බෞධයින් හට ඉතා වටිනා කරුණු මෙහි දී පැහැදිලි කෙරේ.  විශේෂයෙන්ම කුසලයක් සිදුකරන සෑම අවස්ථාවකම අප ප්‍රඥා සම්පන්න ප්‍රාර්ථනාවක් ඇති කරගත යුත්තේ මන්ද යන කරුණ එතරම් ප්‍රකට නැති එහෙත් ඉතාම වැදගත් වෙන ධර්ම කරුණෙකි. එවන් වටිනා කරුණු රැසක් මෙවර සුගත පද විවරණ ධර්ම සාකච්ඡාවේ ඇතුලත් වේ.

නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම අංක: 07 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – 97 (04-03-2023)  Uploaded on 05 March 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී සහ ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී සිඟාලෝවාද සූත්‍රය ඇසුරු කර ගනිමින් ගුරු ශිෂ්‍ය සහ යහළු මිත්‍රයෝ භූමිකාවන් නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම සිදු කිරීමේ දී පුද්ගල විවිධත්වය, අවස්ථාවන් සහ භූමිකා තේරුම් ගනිමින් එම සම්බන්ධතා සති සම්පජඤ්ඤයෙන් පවත්වා ගන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කෙරිණි.

Kamatahana – කමටහන ධර්ම සාකච්ඡාව 02 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero) Uploaded on 03 March 2023.

Kamatahana – කමටහන ධර්ම සාකච්ඡාව 01 (Ven. Kothmale Kumara Kassapa Thero)  Uploaded on 02 March 2023.

An update to Alagaddupama Sutta (Sutta Teachings in English) Uploaded on 01 March 2023. This is a Sutta Teaching in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Forest Monastery, Sri Lanka.

Donation to Damsara – February 2023. Uploaded on 01 March 2023.

Alagaddupama Sutta (Sutta Teachings in English). Uploaded on 22 February 2023: Alagaddupama Sutta focuses on clinging to Views or Ditthi and on the Skill needed to develop the Right View.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 21 – රැකියා නිසා සිදු වෙන කර්ම?) 19-02-2023. Uploaded on 20 February 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ තුලින් රැකියා නිසා හෝ අණ කිරීම් නිසා හෝ සිදු කරන කර්ම වල විපාක කෙබඳු දැයි පිළිබඳව ඉතා වටිනා විග්‍රහයක් සිදු කෙරේ. එමෙන්ම වර්ථමාන මනෝ විද්‍යාවේ සහ ඇතැම් Mindfulness පාඨමාලා වල සඳහන් වෙන ‘සහකම්පනය’ හෙවත් Empathy පවා බුදු දහමේ පෙන්වා දෙන කරුණාව නොවිය හැකි බව ඉතා ප්‍රඥා ගෝචර ආකාරයකින් මෙහි පැහැදිලි කෙරේ. මෙය බාල මහළු සම දෙනාටම ඉතා වටිනා වැඩසටහනකි.

නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම අංක: 06 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – 96 (18-02-2023). Uploaded on 19 February 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී සහ ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී සිඟාලෝවාද සූත්‍රය ඇසුරු කර ගනිමින් නැවැත්ම සඳහා යන ගමනේ දී අඹු සැමි සම්බන්ධය කෙලෙස් වලට වසඟ නොවී කල්‍යාණ මිත්‍ර සබඳතාවයක් ලෙස පවත්වා ගන්නේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කෙරිණි. එම සරාගී බන්ධනය නිසා දුර්ගුණ බහුල වීමට ඇති හැකියාව පාලනය කරමින් එම සබඳතාවය නිවැරදි කල්‍යාණ මිත්‍ර සබඳතාවයක් ලෙස පවත්වා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ද මෙම සිඟාලෝවාද සූත්‍රයම ඇසුරෙන් පෙන්වා දෙන ලදී.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 20 – නොදැන කරන අකුසලය?) 12-02-2023. Uploaded on 13 February 2023:
මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩසටහනේ දී අප නොදැන කරන අකුසලය දැනගෙන කරන අකුසලයට වඩා බරපතල විපාක දෙන්නක් බව පහදා දෙන්නේ සුවිශේෂී උදාහරණයන් ඇතුලත් කර ගනිමිනි. නොදරුවෙක් සිදු කරනා අකුසල කෙබඳු ආකාරයෙන් විපාක දේ ද? ගොවියන් කුඹුරු කොටන විට අකුසල් සිදු වේ ද? මේ ආකාරයේ අප බොහෝ දෙනා නොදැන සිටි කර්මය සම්බන්ධ වටිනා කරුණු මෙහි ඇතුලත් වේ.  මෙම නවතම සාකච්ඡාව සඳහා අංක: 20 වෙත යන්න.

නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම අංක: 05 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – 95 (12-02-2023) Uploaded on 12 February 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී සිඟාලෝවාද සූත්‍රය ඇසුරු කර ගනිමින් නැවැත්ම සඳහා යන ගමනේ දී මව්පිය දූ දරු සම්බන්ධතාවයන් පැවැත්විය යුත්තේ කෙසේ දැයි පැහැදිලි කෙරිණි. තම තමන්ගේ භූමිකා වල යුතුකම් සහ වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා කල යුත්තේ කුමක්ද සහ ඒවා නැවැත්ම සඳහා දායක වන්නේ කෙසේ දැයි අද දින ධර්ම දේශනාවෙන් සහ ඇතැම් ප්‍රශ්න වලට ලබා දුන් පිළිතුරු සහ සාකච්ඡා තුලින් දහමට අනුව මතු කෙරිණි.

බොහෝ දෙනා අසාර්ථක වෙන්නේ අධික ආශාව නිසා. (03-02-2023). Uploaded on 11 February 2023: පූජනීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමින් වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2023 පෙබරවාරි මස තුන්වන දින ”ලොවක් විනිවිද දකින්න” යන තේමාව යටතේ සිදු කල මෙම ධර්ම දේශනාව වැදගත් වන්නේ පහත සඳහන් කරුණු නිසාවෙනි.  01. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීමට සිදුකල පාරමිතා පිරීම යනු කුමක්ද සහ ඒවා මිනිස් බව ලැබූ අප දියුණු කිරීමෙන් ලැබෙන ප්‍රායෝගික ප්‍රතිඵලයන් ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර වශයෙන් පහදා දීම. 02. කාමච්චන්දය හෙවත් අධික ආශාව, ව්‍යාපාදය හෙවත් ගැටෙන ගතිය, ථීනමිද්ධය හෙවත් සිතේ මැලි ගතිය, උද්දච්ච කුක්කුච්ච හෙවත් සිතේ නොසන්සුන්කම සහ පසුතැවීම, විචිකිච්චාව හෙවත් සැකය යන පංච නීවරණ ප්‍රායෝගික ජීවිත තුලින් පැහැදිලි කරමින් ඒවා අභිභවා යාමට අවශ්‍ය මානසික ශක්තිය, ධර්මතා උපදවා ගන්නා ආකාරය මහා බෝසත් චරිතයේ පාරමිතා ඇසුරින් මනා ලෙස පැහැදිලි කිරීම. 03. දානය, ශීලය, යනාදී පාරමිතා ධර්ම චිත්ත චෛතසික ධර්මයන් ඇසුරෙන් දියුණු වීම නිසා ඇතිවෙන ප්‍රමෝදය තුලින් වර්ධනය වෙන ආකාරය ප්‍රබල ලෙස පැහැදිලි කිරීම. 04. නෙක්ඛම්ම සංකල්පනා විතක්ක චෛතසිකයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇසුරු කරගෙන ඉතා ප්‍රායෝගිකව ලෞකික සහ ලෝකෝත්තර මාර්ගයේ දියුණුව සඳහා යෙදෙන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම. 05. ප්‍රඥාව සහ වීර්ය පාරමිතාවන් ප්‍රායෝගිකව දියුණු කරමින් මානසික ශක්තිය දියුණු කරන ආකාරය මනාලෙස පැහැදිලි කිරීම. 06. ඛන්තී, සත්‍යවාදී බව, අධිෂ්ඨාන, මෛත්‍රිය සහ උපේක්‍ෂාව යන ගුණාංග, ශක්තීන් ලෙස දියුණු කරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම.

Haliddikani Sutta (Sutta Teachings in English). Uploaded on 10 February 2023: We are pleased to provide an update to the currently ongoing Haliddikani Sutta conducted in English via Zoom by Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissarana Forest Monastery. The original recordings were audio edited to remove spaces, unwanted parts and to improve the sound quality.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 19 – කර්ම ඵල, ආනිශංස සහ විපාක) 05-02-2023. Uploaded on 06 February 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩසටහනේ දී කර්ම ඵල, ආනිශංස සහ විපාක පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ඉතා වටිනා කරුණු පැහැදිලි කෙරිණි. 01. සැමියා කරන කුසල් හෝ අකුසල් හෝ බිරිඳටත් ලැබෙනවාද සහ විපාක දෙනවාද යන සමාජයේ පටලවා ගෙන ඇති කරුණ පැහැදිලි කිරීම. 02. සත්වයන් එකිනෙකාගෙන් වෙනස් වන්නේ කර්මය හේතු කොට ගෙන ද නැතහොත් ග්‍රහ බල පෑම් හේතු කොට ගෙන ද යන්න හේතු ඵල අනුව කර්ම, ඉර්තු, බීජ, ධර්ම, චිත්ත යනාදී නියාම පහකින් ගැඹුරින් පැහැදිලි කරමින් එවැනි වෙනස්කම් කර්මය මත පමණක් නොවන බව පැහැදිලි කිරීම. 03. ජෝතිර් විද්‍යාව, කර්මය සහ ධර්මය පිළිබඳව ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීම. 04. විඥාන වාදය, පුබ්බේ කත හේතු වාදය, නියති වාදය යනාදී නොයෙක් වාද තුල අප හසු වෙන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම.
වෙබ් පිටුවට මෙතැනින් පිවිසෙන්න. මෙම නවතම සාකච්ඡාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල MP3 හඬ පටය සහ වීඩියෝව සඳහා අංක: 19 වෙත යන්න : https://bit.ly/3f2A07d

Haliddikani Sutta, a New Sutta Teaching in English by Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 02 February 2023.

A Donation to Damsara – January 2023. Uploaded on 01 February 2023.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය. 18 – කර්මය, සැප සහ දුක.) 29-01-2023.  Uploaded on 30 January 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩසටහන අපට ඇතිවන සියළු සැප සහ දුක සිදුවන්නේ කර්මය නිසාවෙන් යයි අප සමාජයේ පවතින වැරදි විශ්වාසයක් නිවැරදි කරමින් සිදු කෙරේ. සැප සහ දුක ඇතිවෙන වෙනත් බොහෝ කරුණු මෙහිදී හෙළි කෙරේ. එමෙන්ම කර්මයෙන් ඇතිවන රෝග ආදිය සුව කරන ක්‍රමය මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ.

මහාසළායතනික සූත්‍රය – Maha Salayatanika Sutta (ඉරු දින ධර්ම දේශනාව) Completed. Uploaded on 30 January 2023: මීතිරිගල නිස්සරණ වණසේනාසන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදු කල මහාසළායතනික සූත්‍රය ජනවාරි 29 දින අවසන් විය. එදින සිදුකල අවසාන ධර්ම දේශනාවේ දී පහත දැක්වෙන සුවිශේෂී කරුණු පැහැදිලි කෙරිණි. 01. නිවැරදි ලෙසින් ඇස, කණ යනාදී ආයතන පරිහරණය කරන යෝගාවචරයා තුල ආයතන ඇසුරෙන් ඇතිවෙන කෙලෙස් ක්‍රමයෙන් අඩුවෙන ආකාරය. 02. එලෙස විපස්සනාව වඩන යෝගාවචරයා තුල සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වායාම, සම්මා සතිය, සම්මා සමාධිය, වැඩෙන නිවැරදි ආකාරය සහ ඒවායේ ස්වභාවයන් විස්තර කිරීම. 03. සම්මා දිට්ඨියේ, සම්මා සතියේ සහ සම්මා වායාමයේ ඇති අන්තර් සම්බන්ධය සහ වැදගත් කම. 04. සම්මා සමාධිය දියුණු වීම සඳහා සමථ සහ විපස්සනා භාවනා යුගනන්ද ආකාරයෙන් වැඩෙන ආකාරය සහ එහි ක්‍රියාකාරීත්වය. 05. මේ සියල්ල සඳහා ශීල සික්ෂාවෙන් ලබා දෙන පිටුවහල. 06. බෝධි පාක්ෂීය ධර්ම, සතර ඉර්ධිපාද, ඉන්ද්‍රිය ධර්ම, බල ධර්ම, බොජ්ඣංග ධර්ම එකිනෙකට සම්බන්ධ වී වැඩෙන ආකාරය. 

නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම අංක: 04 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – 94 (28-01-2023) Uploaded on 28 January 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී සිඟාලෝවාද සූත්‍රය ඇසුරු කරගනිමින් නිවන් මගට අතිශයින් වැදගත් වෙන හැඟීම් වලට වහල් නොවී තමන්ගේ යුතුකම් සහ වගකීම් ඉටුකරමින් තමාගේ භූමිකාව පැවැත්වීමේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. වර්ථමාන ගිහි සහ ඇතැම් පැවිදි සමාජ වල පවා වැරදි ආකල්පයක් ලෙස මුල්බැස ගෙන පවතින ‘අන් අයට කුමක් වූවත් මම මගේ නිවන් ගමන කරනවා’ යන දැඩි ආකල්පයෙන් කටයුතු කිරීම නිසාම සෝවාන් ආදී මාර්ගයන් වැළකෙන ආකාරය මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි.  එමෙන්ම මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දීද මතුකළ සියළුම පැනයන් වාගේ මෙම මාතෘකාවට අදාල වටිනා කරුණු මතුකළ  ප්‍රශ්නයන් විය.

New update to මහාසළායතනික සූත්‍රය – Maha Salayatanika Sutta (ඉරු දින ධර්ම දේශනාව) Uploaded on 24 January 2023:  ගරු ස්වාමින්වහන්සේ ජනවාරි 22 දින සිදුකල ධර්ම දේශනාවේ දී අධිමුත්ත රහතන් වහන්සේගේ කථා පුවත මතුකරමින් රහතන් වහන්සේගේ පැවැත්ම පිළිබඳව සුවිශේෂී ආකාරයෙන් දේශනා කළහ. එමන්ම එහිදී සෝවාන් තත්වයේ සිට ආර්යන් වහන්සේලාගේ මනසේ සිදුවන ක්‍රමික වෙනස විචිත්‍රවත් ලෙස මෙහිදී දේශනා කෙරේ. එදින සිදුකල ධර්ම සාකච්ඡාවේද වටිනා දහම් පැන ඇතුලත් වී තිබේ.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 17 – කර්මය අපට බලපාන ආකාරය.) 22-01-2023. Uploaded on 23 January 2023:
මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩසටහන තුලින් කර්මය සත්වයන්ට බලපාන ආකාරය පිලිබඳ අප බොහෝ දෙනා නොදැන සිටි කරුණු සරල ආකාරයෙන් පැහැදිලි කෙරේ. මෙය බෞද්ධයන් හට විශේෂයෙන්ම වැදගත් වන්නේ වර්ථමාන සමාජයේ හොඳ හෝ නරක හෝ අයුරින් කර්මය විපාක දෙන ආකාරය සම්බන්ධ ඇතැම් කරුණු පිළිබඳව ඇති නොවැටහීමයි. උදාහරණයක් ලෙස ඇතැමුන් කෙතරම් කුසලයන් වර්තමානයේ දී කලත් ඔවුනට අකුසල කර්ම බොහෝ සේ විපාකත්වයට පැමිණෙන ආකාරය සහ ඇතැම් අකුසල කර්ම බොහෝ කරනා අයට ධනය සහ බලය ලැබෙන ආකාරය යන කරුණු දැක්විය හැක. එමෙන්ම ප්‍රායෝගිකව අපට මේ ජීවිතයේ දීම ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට උදව් වෙන තවත් බොහෝ කරුණු මෙම සාකච්ඡාවේ ඇතුලත් වේ.

නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම අංක: 03 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – 93 (21-01-2023) Uploaded on 22 January 2023:
මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී අරියවංශ සූත්‍ර දේශනාව තවදුරටත් පැහැදිලි කරමින්, භෞතික සම්පත් කෙරේ අප හැඟීම් වලට වහල් නොවී අවශ්‍යතා මත පැවැත්විය යුතු ආකාරයත් එම සම්පත් ගුණ දහම් වැඩෙන ආකාරයට රැස් කිරීම සහ භාවිතා කිරීම පුහුණු කරන ආකාරයත් පැහැදිලි කරන ලදී. එමෙන්ම මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදී ද මතු කළ සියළුම පැනයන් වාගේ මෙම මාතෘකාවට අදාල වටිනා කරුණු මතු කළ ප්‍රශ්නයන් විය.

දුක, මම, ලෝකය සහ අතරමං වීම. (16-01-2023) Uploaded on 20 January 2023: දුක, මම, ලෝකය සහ අතරමං වීම යන මාතෘකාව ඇසුරු කර ගනිමින් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව සුවිශේෂ වැදගත් කමකින් යුතු වන්නේ පහත දැක්වෙන කරුණු නිසාවෙනි. 01. එකිනෙකට සම්බන්ධයක් නොමැති සේ මතුපිටින් පෙනෙන මෙම කරුණු එනම් දුක, මම, ලෝකය සහ අතරමං වීම යන ඒවායේ ඇති අන්තර් සම්බන්ධතාවය සහ බැඳීම තේරුම් ගැනීම දුක නැති කරන ගමනේ යෙදී සිටින සැමට ඉතා වැදගත් කරුණු වේ. 02. සියලු සංස්කාරයන්ගේ ඇති දුක්ඛ ලක්‍ෂණය වේදනාව තුලින් නොමැතිව ආර්ය දේශනාවේ දක්වා ඇති නිවැරදි ආකාරයෙන් පැහැදිලි කිරීම. 03. දුකේ පැතිකඩ තුනක් වශයෙන් දුක්ඛ ලක්‍ෂණය, දුක්ඛ වේදනාව සහ දෝමනස්සය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම. 04. අනිත්‍ය නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම සඳහා ප්‍රඥප්තියේ (පීරිසිය, අග්ගලා ගෙඩිය සහ මිනිසා වැනි ඝන සංඥා) අනිත්‍ය දැකීම පසුකර, නම රූප ධර්ම වල අනිත්‍ය දැකීමට විපස්සනා නුවණ දියුණු කර ගැනීමේ අවශ්‍ය තාවය. 05. නිබ්බින්‍දති යන වචනයේ තේරුම නිවීමට සම්බන්ධ වෙන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම. 06. ආර්ය දුක්ඛ ලක්‍ෂණය නොපෙනීම නිසා මම සහ ලෝකය යන සම්මුති තුල සත්වයා අතරමන් වෙන ආකාරය.

Maha Salayatanika Sutta (Sutta Teachings in English – Ven. Panadure Chandaratana Thero) Uploaded on 18 January 2023:  Maha Salayatanika Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissarana Vanaya Forest Monastery as the next Sutta for Sutta Teachings in English on 11 January 2023.  Lord Buddha teach us through Maha Salayatanika Sutta that developing insight into arising and working of the six senses is connected to the Noble Eightfold Path and leads to the final Liberation.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 16 – කර්මය යනු කුමක් ද?) 15-01-2023. Uploaded on 16 January 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩසටහන තුලින් කර්මය ගැන බුද්ධ ධර්මයේ සඳහන් ඉතා වැදගත් කරුණු සාකච්ඡාවට යොමු විනි. එමෙන්ම කර්මය ගැන දැනගැනීමේ අවශ්‍යතාවය මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි.

මහාසළායතනික සූත්‍රය (ඉරු දින ධර්ම දේශනා සහ සාකච්ඡා)Uploaded on 16 January 2023: මීතිරිගල නිස්සරණ වණසේනාසන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ 24 වන සූත්‍රය ලෙස වර්ෂ 2023 ජනවාරි මස 15 වන ඉරු දින ආරම්භ කරන ලදී.
මෙම සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයතනය හය පිළිබඳව දේශනා කල වැදගත් කරුණු ඇතුලත්වෙන සූත්‍රයකි. සත්වයා ලෝකය සමඟ සම්බන්ධ වන ඇස ආදි ආයතන හයෙහි ස්වභාවය පැහැදිලි කරමින් ඒවා මැනැවින්‌ පිරිසිඳ නොදැකීමෙන් දුක්‌ පැමිණෙන ආකාරයත් සහ එම ආයතන මැනැවින්‌ වටහා ගැනීමෙන්‌ දුකින්‌ නිදහස් විය හැකි ආකාරයත්‌ මෙම වටිනා සූත්‍රයේ විස්තර කර තිබේ.

Nagaropama Sutta teaching series in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero was completed. Final Upload on 16 January 2023.

නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම අංක: 02 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව – 92 (14-01-2023) Uploaded on 15 January 2023:
මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී අරියවංශ සූත්‍ර දේශනාව විග්‍රහ කරමින් ඒ තුලින් නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම සිදු කරන්නේ කෙසේ දැයි ගැඹුරින් විස්තර කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. එමෙන්ම ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී මතු කළ සියළුම පැනයන් වාගේ මෙම මාතෘකාවට අදාල වටිනා දහම් විවරණ වලට මග හෙළි කල වටිනා පැනයන් විනි.

මග්ගාමග්ග ඥාණ දස්සන විශුද්ධිය. (08-01-2023)  Uploaded on 14 January 2023: මග්ගාමග්ග ඥාණ දස්සන විශුද්ධිය පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව නිවන් සාක්‍ෂාත් කර ගැනීම පිණිස පුහුණු වෙන යෝගාවචරයන් හට ඉතා වටිනා දේශනාවක් වන්නේ එමගින් පහත දැක්වෙන මූලික කරුණු පැහැදිලි කෙරෙන නිසාවෙනි.  01. විපස්සනා ඥාන වල පස් වන ඥානය වන මෙය පිළිබඳව එනම් ‘ නිවන් ලබා ගැනීමේ නිවැරදි මග සහ වැරදි මග’ කුමක්දැයි තේරුම් ගන්නා මෙම කඩඉම ගැන මනා පැහැදිලි කිරීමක් ඇතුලත් වී තිබීම.  02.විපස්සනා යෝගාවචරයාගේ දියුණුව නිසාම ඇතිවන තත්වයන් කෙරේ පහල වන ‘නිකන්තිය’ ඇතිවන සහ එයට හසු වෙන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම.  03. එම නිකන්තියට හසු නොවන්නට සහ එම විශුද්ධිය ලැබීම සඳහා වැඩි දියුණු කල යුතු කර්මස්ථානය වන ඝන සංඥාව නැති කරමින් අනිත්‍ය සංඥාව දියුණු කරගන්නා ආකරය සවිස්තරව, ප්‍රායෝගික උදාහරණ තුලින් පැහැදිලි කිරීම.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 15 – දුස්සීලයින්ට දන් දීම) 08-01-2023.  Uploaded on 10 January 2023: මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩසටහන තුලින් වර්ථමානයේ ඇතැම් බෞධයන්ගේ කතා බහට නිතර යොමු වෙන මාතෘකාවක් වෙන දුස්සීලයින්ට දන් දීම පිළිබඳ ඉතා ප්‍රයෝජනවත් සහ කාලීන පැහැදිලි කිරීමක් ඇතුලත් වේ.

An update to නගරූපම සූත්‍රය – Nagaropama Sutta (ඉරු දින ධර්ම දේශනාව) පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ. Updated on 08 January 2023.

Ven. Kukulpane Sudassi Thero – නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම 01 – සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡාව අංක: 91 (07-01-2023) Uploaded on 08 January 2023: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම යන මාතෘකාවේ මූලික වැදගත්කම පැහැදිලි කෙරිණි. එමෙන්ම නැවැත්ම සඳහා යන ගමනේ පැවිදි සහ ගිහි ප්‍රතිපදාවන් අරියවංශ සූත්‍ර දේශනාවේ ඇතැම් කරුණු ඇසුරු කර ගෙන නැවැත්ම සඳහා පැවැත්ම කෙසේ සිදුකල යුතු ද යන්න පැහැදිලි කරන ලදී. එමෙන්ම ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී ඒ පිලිබඳ වැදගත් ප්‍රායෝගික කරුණු මතු කෙරිණි.

දමනය කළ පිරිසිදු සිතක් පවත්වා ගැනීම. (01-01-2023) Uploaded on 05th January 2023: දමනය කළ සිතක් පවත්වා ගැනීම පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතා ප්‍රයෝජනවත් දේශනාවක් වන්නේ එමගින් පහත දැක්වෙන කරුණු පැහැදිලි කෙරෙන නිසාවෙනි. 01. සිතේ ස්වභාවය විස්තර කරමින් සිත දමනය සහ පිරිසිදු කරනවා යන්න කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීම. 02. දුකට හේතු වෙන නාම රූප ධර්ම පාලනය කරනවා කියන්නේ කුමක් ද යන්න පැහැදිලි කිරීම. 03. හික්මීම සහ සංවරයේ ඇති වෙනස සහ ඒ තත්වයන් ඇති කරගන්නා ආකාරයන් පැහැදිලි කිරීම. 04. සති සම්පජඤ්ඤය සහ ප්‍රඥාව දියුණු කිරීමේ වැදගත් කම පැහැදිලි කිරීම. 05. විශේෂ කෞශල්‍යයන් වන අභිඥා පිලිබඳ පැහැදිලි කිරීම. 06. සිහිය, ප්‍රඥාව සහ වීර්යයේ ඇති වටිනාකම පැහැදිලි කිරීම. 

Donations to Damsara (December 2022). Uploaded on 01 January 2023.

An update to සුගත පද විවරණ – ධර්ම විනිශ්චය.  Uploaded on 26 December 2022: මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩසටහන තුලින් කාලීන මාතෘකාවක් වන භික්ෂුන් වහන්සේ සහ සික්ෂා පද පිළිබඳව ගැඹුරින් සාකච්ඡා කෙරේ. මෙම වැඩසටහන පැවිදි සහ ගිහි යන දෙපාර්ශවයටම වැදගත් වේ.

නගරූපම සූත්‍රය – Nagaropama Sutta (Sunday Dhamma Sermon by Ven. Panadure Chandaratana Thero.  Uploaded on 25 December 2022.

Nagaropama Sutta (Sutta Teaching in English)  Uploaded on 24 December 2022: A new Sutta Teaching series in English based on Nagaropama Sutta was started by Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissarana Vanaya Forest Monastery on 21 December 2022.

Vatthupama Sutta, Sutta Teaching in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero was completed. Uploaded on 23 December 2022.

මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය. (19-12-2022) Uploaded on 21 December 2022: මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය එදිනෙදා ජීවිතයට සහ සම්මා දිට්ඨිය දියුණු කර ගැනීමට උපයෝගී වන ආකාරය පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතා විශිෂ්ට දේශනාවක් වන්නේ පහත සඳහන් මූලික හේතුන් නිසාවෙනි. 01. සම්මා දිට්ඨිය පුර්ව කොට, සම්මා වායාම සහ සම්මා සතිය පරිවාර කොට සම්මා සමාධිය දියුණු කරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම. 02. එමෙන්ම එම සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා වායාම සහ සම්මා සතිය එදිනෙදා ජීවිතයට යොදා ගන්න ආකාරය පැහැදිලි කිරීම. 03. කෙලෙස් ප්‍රහාණය වන ගුණ ධර්ම වැඩීම සිදුවන්නේ අවශේෂ ගුණ ධර්ම දියුණු වීමට සමගාමී වීම බව පැහැදිලි කිරීම. 04. පරතෝ ඝෝෂය සහ යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් සම්මා දිට්ඨිය ඇතිවෙන ආකාරය. 05. සම්මා වායාමය දියුණු කරගන්නා ආකාරය පැහැදිලි කිරීම. 06. බොහෝ පෘථග්ජන සිත් තුල ‘සම්මා වායාම’ කියා ‘මිච්ඡා වායාම’ ඇතිවන ආකාරය පෙන්වා දීම. 07. සම්මා සතිය කුමක්ද සහ එය සම්මා සමාධියට හේතු වෙන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම යන කරුණු නිසාවෙනි.

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 12 – සිල්වතුන් සහ දුසිල්වතුන් ) 18-12-2022.  Uploaded on 19 December 2022:  මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩසටහන තුලින් සිල්වතුන් සහ දුසිල්වතුන් යන්නෝ කවරහුදැයි පැහැදිලි කෙරිණි. මෙහිදී ගිහි සහ පැවිදි සිල්වතුන් සහ දුසිල්වතුන් වන්නේ කෙසේදැයි ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කෙරේ. මෙම වැඩ සටහන බාල මහළු සියළු දෙනා හට ඉතා වටිනා වේ. විශේෂයෙන්ම වර්තමානයේ දී ‘චේතනාව’, ‘මත් ද්‍රව්‍ය’, ‘නීතිය’, ‘වෛශ්‍යා වෘත්තිය’, ‘භික්ෂුවගේ සීලය’ යන කරුණු පිළිබඳව ජනතාව තුල ඇති වැරදි නිර්නායකයන් පිළිබඳව ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීමක් මෙහි ඇතුලත් වේ.

වත්ථුපම සූත්‍රය – Vatthupama Sutta, (ඉරුදින ධර්ම දේශනාව – පුජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ) Completed. Uploaded on 18 December 2022.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 89 (භාවනා පහාතබ්බා 02 – සබ්බාසව සූත්‍රය 09) 17-12-2022. Uploaded on 18 December 2022:  මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී සබ්බාසව සූත්‍රයේ දැක්වෙන භාවනා පහාතබ්බා යන්න කුමක්දැයි පැහැදිලි කර අවසාන කරන ලදී. මෙහිදී සප්ත බොජ්ඣංග ධර්මයන් තුලින් භාවනාව එදිනෙදා ජීවිතයේදී දියුණු වෙන ආකාරය දහම් ග්‍රන්ථ සහ සූත්‍ර දේශනා අනුසාරයෙන් සිදු කරන ලදී. එමෙන්ම ඉතා ප්‍රයෝගික වටිනාකමක් ඇති කරුණු ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී විමසීමට ලක් කෙරිණි.

සම්මා සංකප්ප (01-11-2022). Uploaded on 17 December 2022:
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ දෙවන අංගය වන සම්මා සංකප්ප පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව දහම් මග පුහුණු කරන ශ්‍රාවකයන්ට බොහෝ වැදගත් වන්නේ පහත සඳහන් මූලික හේතුන් නිසාවෙනි.  එනම් සම්මා සංකප්ප වන නෙක්ඛම්ම සංකප්ප, අව්‍යාපාද සංකප්ප සහ අවිහිංසා සංකප්ප යනු කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීම, ඒවා වර්ධනය කර ගන්නා ආකාරය සහ අනුගමනය කල යුතු මාර්ගයන් සහ මිත්‍යා සංකල්පනාවන් ගෙන් ඒවා වර්ධනයේ දී බාධා පැමිණෙන ආකාරය මනා කොට පැහැදිලි කෙරෙන නිසාවෙනි.

An update to වත්ථුපම සූත්‍රය – Vatthupama Sutta (ඉරු දින ධර්ම දේශනාව, පුජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ) 04-12-2022.  Uploaded on 05 December 2022.

සුගත පද විවරණ – (ධර්ම විනිශ්චය 11 – සංඝික දානය) 04-12-2022. Uploaded on 05 December 2022: මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩසටහන තුලින් සංඝික දානය පිළිබඳව අප බොහෝ දෙනා නොදන්නා කරුණු හෙළි කෙරේ. සංඝික දානයක් වීමට උපසපන් භික්ෂුන් හතර නමක් සිටිය යුතු යන වැරදි විශ්වාසය ඇතුළු ගිහි පැවිදි සමාජයේ පවතින වැරදි විශ්වාසයන් සහ සංඝික දානයක වටිනාකම උපරිම කරගන්නා ලෙස එය සිදුකරන ආකාරයත් ඇතුළු වටිනා කරුණු බොහොමයක් මෙහි ඇතුලත් වේ.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 88 (භාවනා පහාතබ්බා 01 – සබ්බාසව සූත්‍රය 08) 03-12-2022. Uploaded on 04 December 2022මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී සබ්බාසව සූත්‍රයේ දැක්වෙන භාවනා පහාතබ්බා යන්න කුමක්දැයි පැහැදිලි කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. එමෙන්ම මෙහිදී විශේෂයෙන් සති සම්බොජ්ඣංගය සහ එම සති සම්බොජ්ඣංගය විවේක නිස්සිත, විරාග නිස්සිත, නිරෝධ නිස්සිත වොස්සග්ග පරිණාම නිස්සිතව දියුණු කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන ලදී.
එමෙන්ම මෙදින ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ වටිනා ප්‍රායෝගික පැන බොහොමයක් ද ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී ඉදිරිපත් කෙරිණි.

An Update to Vatthupama Sutta (Sutta Teachings in English). Uploaded on 01 December 2022.

Donations to Damsara during November 2022.  Uploaded on 01 December 2022.

සුගත පද විවරණ – (ධර්ම විනිශ්චය 10 – තෙරුවන් සරණ යාම) 27-11-2022. Uploaded on 28 November 2022: තෙරුවන් සරණ යාම යන්න කුමක්දැයි යන ඉතාම මුලික, එනමුත් වර්තමානයේ බොහෝ බෞද්ධයන් වරදවා වටහා ගෙන ඇති මෙම කරුණ පිළිබඳව කෙරෙන මෙවර සුගත පද වැඩසටහන විශේෂයෙන් බල මහළු සියළු බෞද්ධයන් විසින් ශ්‍රවණය කල යුතු වටිනා වැඩ සටහනකි.

An update to වත්ථුපම සූත්‍රය – Vatthupama Sutta (ඉරු දින ධර්ම දේශනාව) 27-11-2022.  Uploaded on 27 November 2022.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 87 (විනෝදනා පහාතබ්බා – සබ්බාසව සූත්‍රය 07) 26-11-2022. Uploaded on 27 November 2022: මෙවර ධර්ම දේශනාවේ දී සබ්බාසව සූත්‍රයේ දැක්වෙන විනෝදනා පහාතබ්බා යන්න කුමක්දැයි පැහැදිලි කරන ලදී. මෙහිදී දෝෂ දැකීම් සහිතව වීර්යයෙන් පහ කල යුතු ආශ්‍රවයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කෙරේ. උපදිනා කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක සහ විහිංසා විතර්ක නුවනින් සලකා දුරු කිරීම සහ නැවත නුපදින තත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කිරීම මෙහිදී දැක්වේ. එමෙන්ම මෙදින ධර්ම දේශනාවට සම්බන්ධ වටිනා ප්‍රායෝගික පැන බොහොමයක් ද ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී ඉදිරිපත් කෙරිණි.  එසේම මෙවර වෙබ් පිටුවේ අසන්නන් ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී විමසූ බොහෝ අමතර කරුණු ඇතුලත් කර තිබේ.

සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම. (24-11-2022) Uploaded on 25 November 2022: සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව, බොජ්ඣංග ධර්ම පිලිබඳව මෑත කාලයේදී සිදුකල විශිෂ්ඨතම ධර්ම දේශනාවක් වන්නේ පහත සඳහන් හේතුන් නිසාවෙනි. 01. දේශකයාණන් වහන්සේ බොජ්ඣංග ධර්ම මොනවාද සහ එම ධර්ම වලට බොජ්ඣංග කියා කියන්නේ කුමන හේතුවක් නිසාවෙන් දැයි පැහැදිලි කිරීම පළමු බොජ්ඣංග ධර්මය වන සති සම්බොජ්ඣංගයෙන් ආරම්භ කරති. වර්තමාන සමාජයේ සතිය පිළිබඳව ඇති ජනප්‍රිය අර්ථ දැක්වීම් විග්‍රහ කරමින් සහ සතිමත් බව පුහුණු කරනා ක්‍රම වේදයන් තුලින් අනායාස සතිමත් බවක් ඇති කරගන්නේ කෙසේදැයි ඉතා අපූර්ව උදාහරණයක් ඇසුරු කරගනිමින් පැහැදිලි කෙරේ. එමෙන්ම බුදුදහමේ දක්වන සතිය කුසල චෛතසිකයක් වන්නේ මන්ද සහ සති චෛතසිකය අකුසලයෙන් තොර වීමේ වැදගත්කම දහම් මග වැඩීමට අත්‍යවශ්‍ය වෙන ආකාරය මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ. 02. දෙවනුව, නිවන් ලබා ගැනීම සඳහා එනම් බොජ්ඣංග ධර්මයක් වීම සඳහා එම අනායාස සතිමත් බව තව දුරටත් දියුණු කල යුත්තේ කෙසේදැයි යන්න දේශකයාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්නේ විවේක නිස්සිත, විරාග නිස්සිත, නිරෝධ නිස්සිත වොස්සග්ග පරිණාම නිස්සිතව එම සතිය දියුණු කරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීම තුලින් වේ. 03. එම ආකාරයන් හතර පදනම් කර ගනිමින් අවශේෂ බොජ්ඣංග ධර්මයන් වන ධම්මවිචය, වීරිය, ප්‍රීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපෙක්ඛා සම්බොජ්ඣංගයන් මනා කොට විස්තර කෙරේ.

වත්ථුපම සූත්‍රය – Vatthupama Sutta (ඉරුදින ධර්ම දේශනාව – පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ) Uploaded on 22 November 2022.

සුගත පද විවරණ – (ධර්ම විනිශ්චය 09 – දුගියන්ට දන් දීම.) 20-11-2022. Uploaded on 21 November 2022: “අප දිය යුත්තේ කා හට ද” යන්න ඇසුරු කොට ඉදිරිපත් කෙරෙන මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩ සටහන, අප බාල මහළු සියළු බෞද්ධයන් විසින් ශ්‍රවණය කලයුතු වන්නේ ඒ තුලින් බුදු දහමේ ඇති ගැඹුරු අර්ථයන්, සරළ සුගම සහ ප්‍රයෝගික එකතුවක් ලෙස අපට ඉදිරිපත් කෙරෙන නිසා වෙනි.  දුගියන් හට දැන් දීම සහ දහම් මග දියුණු කිරීම පිලිබඳ සමාජීය දැක්ම සහ බුදු දහමේ පැහැදිලි කිරීම, හේතුඵල දැක්ම ආකාර පහක් තුලින් සමබරව ලෝකය දෙස බැලීමට යොදා ගන්නා ආකාරය, ආකාර තුනක් ඇසුරු කොට ගනිමින් බුද්ධ පූජා තුලින් තමන්ගේ ගුණයන් අවධි කර ගන්නා ආකාරය, බුද්ධ පූජාවක් අවසන් කල පසු ඒවා පරිහරණය කල යුතු ආකාරයන් යනාදී ඉතා වටිනා කරුණු බොහොමයක් මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ. 

Vatthupama Sutta – Sutta Teachings in English – 16-11-2022.  Uploaded on 18 November 2022: Vatthupama Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero of Mitirigala Nissarana Vanaya Forest Monastery as the next Sutta for Sutta Teachings in English on 16 November 2022.

සුගත පද විවරණ – (ධර්ම විනිශ්චය 08 – ප්‍රඥාවන්ත වන්දනාව)13-11-2022. Uploaded on 17 November 2022: මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩසටහනේ දී බුද්ධ පූජාවන් සහ බුද්ධ වන්දනාවන් ප්‍රඥාවන්තව කිරීම සහ නොකිරීම යන හේතුවෙන් දහම් මග දියුණු වීම හෝ වැඩෙන දහම් මග දුබල වීම සිදු වෙන ආකාරය පැහැදිලි කෙරේ. විශේෂයෙන් මල් පූජාවක් කමටහනක් වෙන ආකාරයෙන් කිරීම සහ පහන් පුජාවන් ගුණ නුවන දියුණු වෙන ආකාරයෙන් සිදු කරනා ආකාරය විචිත්‍ර සහ නුවණැති ලෙස මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ.

උපක්කිලේස සූත්‍රය – Upakkilesa Sutta, Sunday Dhamma Sermon in Sinhala completed.  Final upload on 14 November 2022.

Upakkilesa Sutta, (the Sutta Teaching in English) conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero completed. Final upload on 09 November 2022.

සුගත පද විවරණ – (ධර්ම විනිශ්චය 07 – බුද්ධ පූජාවේ කුසලය) 06-11-2022. Uploaded on 07 November 2022: මෙවර සුගත පද විවරණ වැඩසටහනේ දහම් මග දියුණු කිරීමට ඉතා වටිනා ප්‍රායෝගික වටිනාකමක් ඇති කරුණු බොහොමයක් ඇතුලත් වේ. මෙහිදී බුද්ධ පූජාවේ කුසලය පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරමින් ඒ පිළිබඳව වර්තමාන සමාජයේ ඇති වැරදි අවබෝධයන් මොනවා දැයි පහත දැක්වෙන මුලික කරුණු අනුව පැහැදිලි කරන ලදී. 01. චේතනාවෙන් පමණක් කුසලයක් ඇතිවේ ද?
02. කුසලයේ ඇති ප්‍රතිසන්ධි විපාකය සහ ප්‍රවෘත්ති විපාකයන් බුද්ධ පූජාවේ දී ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. 03. ජීවී ප්‍රතිග්‍රාහකයකුට කරන පූජාවකින් පසු අපර සිත සකසා ගැනීමට පූජාවන් අර්ථ සම්පන්නව කිරීමේ වැදගත් කම (විමසා බලා දැන් දීමේ වැදගත් කම). 04. කුසල චේතනාව යනු කුමක් ද? 05. චාරිත්‍ර සහ වාරිත්‍ර ශීලය වශයෙන් ශීලය පූර්ණව දියුණු කිරීම වැදගත් වන්නේ කුමන හේතු නිසා ද? 06. ”අපි හොඳට හිටියොත් ඇති” යන ජීවන පැවැත්ම ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපදාව අනුව නිවැරදි ද?

Updates to උපක්කිලේස සූත්‍රය – Upakkilesa Sutta, Sunday Dhamma Sermon in Sinhala.  Uploaded on 06 November 2022. අද දින ධර්ම දේශනාව සහ ධර්ම සාකච්ඡාවේ භාවනා යෝගීන් හට ඉතා වටිනා ප්‍රායෝගික කරුණු ඇතුලත් වේ.

දම්සර Dhamma Newsletter No.143 (මෛත්‍රිය,කරුණාව සහ මුදිතාවේ අවශ්‍යතාවය) E Mailed on 06 November 2022.

Updates to Brief Dhamma Clips in Sinhala. Uploaded on 06 November 2022.

Updates to Upakkilesa Sutta (Sutta Teachings in English).  Uploaded on 02 November 2022.

Donations to Damsara – October 2022. Uploaded on 01 November 2022.

 

6 thoughts on “Announcements

  • Dear Christie,
   They made this request based on a legal request originated from ‘Katukurunde Gnanananda Sadaham Senasun Bharaya’.
   You can listen to the ongoing series at nissarana.lk

   With Metta,

   Aruna

 1. For the first time i went to Mithirigala Nissarana Forest Monastery on 4th Feb 2017. Well organized one day retreat and really loved the silent surrounding and the trees ans breeze that catch anybody’s heart, surely. Ideal place to meditate and the Kindhearted Ven. Theros and other gentlemen are really helpful at newcomers. Everyone should go there at least once in a lifetime. Hope to continue with one day program and other Retreats..

  THERUWAN SARANAYI !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.