Saturday Dhamma Discussion – 14 (සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාව – අංක:14)

මෙවර ධර්ම සකච්චාව “දසවිධ උපාසක ගුණ” පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබූ වැඩසටහන් මාලාවේ අවසාන වැඩසටහනයි. අටවන සහ නවවන උපාසක ගුණ මූලික කොටගෙන මෙම දහම් සාකච්චාව සිදුකෙරිණි. මෙම පැය 2 කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු.

Saturday Dhamma Discussion – 14 (සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාව – අංක:14)

Saturday Dhamma Discussion – 14 was conducted on 10 April 2021 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. The two hour long recording of Saturday Dhamma Discussion – 14, was audio edited to remove unwanted noises and pauses and are presented below as separate questions and answers in order to facilitate better listening. Ven. Anuradhapura Anuruddha Thero also joined to facilitate the discussion.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ දාහතරවන ධර්ම සාකච්චාව වර්ෂ 2021 අප්‍රේල් මස 10 දින සිදුකරන ලදී. පුජ්‍යපාද අනුරාධපුරයේ අනුරුද්ධ ස්වාමින්වහන්සේද එම Zoom සාකච්චාව මෙහෙයවීමට වැඩසටහන දායක වූ සේක. 

මෙවර ධර්ම සකච්චාව “දසවිධ උපාසක ගුණ” පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබූ වැඩසටහන් මාලාවේ අවසාන වැඩසටහනයි. අටවන සහ නවවන උපාසක ගුණ මූලික කොටගෙන මෙම දහම් සාකච්චාව සිදුකෙරිණි. එම දේශනා මාලාවට මෙම යොමුව click කර පිවිසෙන්න.

 1. සමගි සම්පන්න බව පිළිබඳව ඇති අටවන උපාසක ගුණය පැහැදිලි කරන්න.
 2. නවවන උපාසක ගුණය පැහැදිලි කරන්න.
 3. අනුපූරක පුද්ගලයින්ට සමගියෙන් සිටීමට පුලුවන්ද?
 4. ඊර්ෂියාව ඇතිවනවිට ඒ ගැන ධර්මානුකූලව බැලියහැකි නොවේද?
 5. තවකෙනෙකු සමග ඇතිවන ගැටීමක් අපගේ ඕනෑකමින් සමථයකට පත්කිරීමෙන් අපේ ගුණධර්ම දියුණුවෙනවා නේද?
 6. වර්ථමාන සංකීර්ණ සමාජයේ ඇතැම් අවස්ථා වල අටවෙනි උපාසක ගුණය පැවැත්වීම අමරුවෙනවා නේද?
 7. සියුම් ඊර්ෂියාවක් ඇත්දැයි හඳුනාගන්නේ කෙසේද?
 8. සෝවාන් පුද්ගලයෙක් උපදින භවය සහ ජාතිය එකක්ද?
 9. දෙව්දත් තෙරුන් වැනි අය සෑම බුදුවරුන්ට සිටිනවාද?
 10. වැඩිහිටියෙකු නැවත නැවතත් අපගේ දොස් දකිනවිට ඇතිවන ද්වේෂය පාලනය කරගන්නේ කෙසේද?
 11. වෙනත් කෙනෙකු නිසා අපට ද්වේෂය ඇතිවන විට එය විදර්ශනාවට නැංවීම.
 12. අපට පීඩා කරන කෙනා හැමවිටම වැරදී නම් කුමක් කලයුතුද?
 13. දහම විකෘති කරන ස්වාමින්වහන්සේලා කෙසේ ඇමතිය යුතුද?
 14. වැඩිහිටි ස්වාමින්වහන්සේ කෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් මතු වූ විට කුමක් කල යුතුද?
 15. අවසානය.

 

Saturday Dhamma Discussion – 11 (13-03-2021)

Saturday Dhamma Discussion – 11 (සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාව – අංක 11)

Saturday Dhamma Discussion – 11 was conducted on 13 March 2021 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. The two hour long recording of Saturday Dhamma Discussion – 11, was audio edited to remove unwanted noises and pauses and are presented below as separate questions and answers in order to facilitate better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ එකොලොස්වන ධර්ම සාකච්චාව වර්ෂ 2021 මාර්තු මස 13 දින සිදුකරන ලදී.

මෙවර ධර්ම සකච්චාවද “දසවිධ උපාසක ගුණ” පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීය. එය සියළුම බෞධයන් හට වැදගත් වන්නේ බෞධභාවය යනු කුමක්දැයි බුද්ධ දේශනාවට අනුව පැහැදිලි කෙරෙන බැවිනි.  එම දේශනා මාලාවට මෙම යොමුව click කර පිවිසෙන්න.

 • මෙම පැය 2කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු.

 • එමෙන්ම, එසේ වෙන් කර ඉදිරිපත්කර ඇති සෑම හඬ පටයකින්ම මෙම ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසිය හැකි යොමුවක් MP3 ගොනුව තුලට ඇතුලත් කර ඇති බැවින් මෙම ඕනෑම MP3 පටයක් බා ගත කල පසු SMART PHONE එකකින් හෝ පරිගණකයකින් හෝ මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට පුළුවන. ඒ යොමුව සෑම MP3 ගොනුවකම “COMMENTS”  අංශයට ඇතුලත් කර ඇත.

එමෙන්ම ඇතැම් ප්‍රශ්න හා ඒවාට දුන් පිළිතුරු සුවිශේෂී වටිනාකමක් ඇති ඒවා වේ. එම පැනයන් නම් අංක 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

To download: You could download the file by right clicking on the link and then selecting “save as” from the drop down menu.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. තුන්වන උපාසක ගුණය පැහැදිලි කරන්න. ♥♥
 2. හතරවන උපාසක ගුණය පැහැදිලි කරන්න. ♥♥
 3. ස්වාමීන්වහන්සේලාට හොඳින් සකසා දනය පිලිගැන්වීමේදී සීමා කෙබඳු විය යුතුද? ♥♥
 4. ගිහි සහ පැවිදි ප්‍රතිපදා වෙනස් වන්නේ කෙසේද?
 5. ගිහි බෞධයන් ගැන සඳහන් වෙන දස උපාසක ගුණ දේශනා කිරීමේ අදහස කුමක්ද? ♥♥
 6. යම්කිසි කෙනෙක් රහත් හෝ මාර්ග ඵලයක් ලැබුවහොත් එය කීම සුදුසුද? ♥♥
 7. යම්කිසි මාර්ග ඵලයක් ලැබූ ගිහියෙක් පෘතග්ජන භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙත කෙසේ පැවතිය යුතු ද? ♥♥
 8. එදිනෙදා ගිහි ජීවිතයේදී වේදනානු පස්සනාව ප්‍රගුණ කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබා දෙන්න.
 9. අවිද්‍යාව ආශ්‍රවයක් ද?
 10. අවසානය.

එම ධර්ම සාකච්චාවේ වීඩියෝව නැරඹීමට මෙතන click කරන්න.

අනෙකුත් සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චා වල වෙබ් යොමුවන් ඇති ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසීමට මෙතන click කරන්න. 

Saturday Dhamma Discussion – 10 (06-03-2021)

Saturday Dhamma Discussion – 10 (සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චාව – අංක 10)

Saturday Dhamma Discussion – 10 was conducted on 06 March 2021 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. Ven. Anuruddha Thero coordinated the Zoom discussion from another location. The two hour long recording of Saturday Dhamma Discussion – 10, was audio edited to remove unwanted noises and pauses and are presented below as separate questions and answers in order to facilitate better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ දසවන ධර්ම සාකච්චාව වර්ෂ 2021 මාර්තු මස 06 දින සිදුකරන ලදී. පුජ්‍යපද අනුරුද්ධ ස්වාමින්වහන්සේද එම Zoom සාකච්චාව මෙහෙයවීමට දායක වූ සේක. 

මෙවර ධර්ම සකච්චාව “දසවිධ උපාසක ගුණ” පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීය. එය සියළුම බෞධයන් හට වැදගත් වන්නේ බෞධභාවය යනු කුමක්දැයි බුද්ධ දේශනාවට අනුව පැහැදිලි කෙරෙන බැවිනි.  එම දේශනා මාලාවට මෙම යොමුව click කර පිවිසෙන්න.

 • මෙම පැය 2කට වඩා දිගු වන ධර්ම සාකච්චාව, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට ඉදිරිපත්කර ඇත්තෙමු.

 • එමෙන්ම, එසේ වෙන් කර ඉදිරිපත්කර ඇති සෑම හඬ පටයකින්ම මෙම ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසිය හැකි යොමුවක් MP3 ගොනුව තුලට ඇතුලත් කර ඇති බැවින් මෙම ඕනෑම MP3 පටයක් බා ගත කල පසු SMART PHONE එකකින් හෝ පරිගණකයකින් හෝ මෙම වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට පුළුවන. ඒ යොමුව සෑම MP3 ගොනුවකම “COMMENTS”  අංශයට ඇතුලත් කර ඇත.

එමෙන්ම ඇතැම් ප්‍රශ්න හා ඒවාට දුන් පිළිතුරු සුවිශේෂී වටිනාකමක් ඇති ඒවා වේ. එම පැනයන් නම් අංක 1, 2, 4, 6, 7, 9. 

To download: You could download the file by right clicking on the link and then selecting “save as” from the drop down menu.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. උපාසක, උපාසිකා භාවයේ පිහිටන්නේ කෙසේද සහ සරනා ගමනය සිද්ධවෙන සහ බිඳෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.♥♥
 2. පලවෙනි සහ දෙවෙනි උපාසක ගුණයන් පිලිබඳ කෙටි විස්තරයක් ලබා දෙන්න.♥♥
 3. දුරාචාරයට යොමුවූ ස්වාමින්වහන්සේ කෙනෙක් පංසලක ඇති විට කුමක් කල යුතුද?
 4. බුද්ධ, ධම්ම සහ සංඝ පිලිබඳ අවේචප්ප්‍රසාදය යනු කීම?♥♥
 5. ආර්ය පුද්ගලයන් නැවත කෙතරම් වාරයක් කාම ලොව උපදීද?
 6. එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඇතිවන කායික වේදනා වලදී අප නිවැරදි මනසිකාරයක් පවත්වන්නේ කෙසේද?
 7. සෝවාන් වීමට භාවනා කල යුතුමද?♥♥
 8. සෝවාන් වීමට සුතමය ඥානය සහ චින්තාමය ඥානය අවශ්‍යද?
 9. ගිහි ජීවිත ගත කරන අය අනිත්‍ය, දුක්ඛ සහ අනාත්ම දකින්නේ කෙසේද?
 10. අවසානය.

එම ධර්ම සාකච්චාවේ වීඩියෝව නැරඹීමට මෙතන click කරන්න.

අනෙකුත් සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චා වල වෙබ් යොමුවන් ඇති ප්‍රධාන පිටුවට පිවිසීමට මෙතන click කරන්න. 

Dasavidha Upasaka Guna – දසවිධ උපාසක ගුණ.

Dasavidha Upasaka Guna – දසවිධ උපාසක ගුණ.

Dasavidha Upasaka Guna (දසවිධ උපාසක ගුණ) is a series of four Dhamma sermons explaining the ten qualities of a Upasaka or Upasika as enumerated by the Lord Buddha in Mahanama Sutta of Sothapatti Samyutta, Samyutta Nikaya.

These discourses are very useful and beneficial to all the Buddhists because it explains the correct meaning of seeking the refuge in Triple Gems and the exact definition of Upasaka or Upasika. Such a knowledge and understanding will prevent lot of misunderstandings prevalent in the Sri Lankan ”Buddhist” society. Highly recommended for both young and old Sri Lankan Buddhists. The next Saturday Dhamma Discussion series of Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero will be based upon these four discourses.

අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ ”දසවිධ උපාසක ගුණ” මැයින් බාල මහළු සියළුම බෞද්ධයන් හට ඉතාම වටිනා ධර්ම දේශනා හතරක් සිදුකරන ලදී. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට පරිදි උපාසක හෝ උපාසිකාවකට හෝ තිබිය යුතු ගුණ දහය කුමක්දැයි මෙම දේශනා මාලාවෙන් පැහැදිලි කෙරේ. එසේම නියම තෙරුවන් සරණ යාම කුමක්ද යන්නත් මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ.

එමෙන්ම, වර්ෂ 2021 මාර්තු මස 06 සෙනසුරාදා සිට ආරම්භ කෙරුණු සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චා මාලාවට මෙම දේශනා පාදක කරගන්න ලදී.

පාදකවූ සූත්‍රය: මහානාම සූත්‍රය. (ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » සංයුත්‌ත නිකාය » මහා වර්ගය » 11. සෝතාපත්ති සංයුක්තය » 4. පුඤ්‌ඤාභිසන්‌ද වර්ගය)

මහානාම සූත්‍රය කියවීමට මෙම යොමුව මත click කරන්න: https://pitaka.lk/main?n=252044

How to Download or Directly Listen to the audio files.

To download: You could download the file by right clicking on the file link and then selecting “save as” from the drop down menu. Save the file into a pre designated folder to listen on multiple occasions. This is the best way to save your internet allocation.

To listen directly: Please left click on the link to listen directly. Once the link is clicked, you will be directed to a separate page containing the talk. Usually the file starts to play in that window. If it doesn’t you could highlight the browser window and click ‘reload this page’. It will start to play.

 1. දසවිධ උපාසක ගුණයන් – 01
 2. දසවිධ උපාසක ගුණයන් – 02
 3. දසවිධ උපාසක ගුණයන් – 03
 4. දසවිධ උපාසක ගුණයන් – 04

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේගේ damsara.org වෙබ් පිටුවට මෙතන click කර පිවිසෙන්න.

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේගේ නව වෙබ් අඩවියට මෙතන click කර පිවිසෙන්න.