චිත්ත පීඩාවන්ට මුහුණ දුන් පසු සිත එකඟ කරගන්නේ කෙසේද?

Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero.

චිත්ත පීඩාවන් අප බොහො දෙනා හට සාධාරණ මානසික තත්වයකි.

ඇතැම්විට භාවනා මාර්ගයේ හෝ අධ්‍යාත්මික මාර්ගයේ දියුණුව තමන් බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට සිදු නොවීම නිසා නිවන් මග ගමන් කරන අයටත්, සාමාන්‍ය එදිනෙදා ජීවිත ගත කරන අයට අවශ්‍ය අරමුණු සහ බලාපොරොත්තු ඉටු නොවීම නිසාත් එක ලෙසම පොදුවේ චිත්ත පීඩාවන් ඇතිවිය හැක.

ඒ කුමන ආකාරයේ චිත්ත පීඩාවන් වුවද ඒ සෑම පීඩාවන්ම සමාන ප්‍රභවයන්ගෙන් ඇතිවන බවත් සහ සමාන මානසික (විපස්සනා) පුහුණුවකින් සමනය කරගැනීමට හැකිවන බවත් මෙම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

චිත්ත පීඩාවන්ට මුහුණ දුන් පසු සිත එකඟ කරගන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරමින් ඉතාමත් ප්‍රායෝගික වටිනාකමකින් යුතු මෙම ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 මාර්තු මස 01වෙනි දින සිදුකරන ලදී.

මෙම ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬ පටය මෙම යොමුව click කර සවන් දෙන්න/බාගත කරන්න.

මෙම ධර්ම දේශනාවේ වීඩියෝ පටය මෙම යොමුව click කර නරබන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.