සාරාංශ ගත ධර්ම දේශනාව සහ ප්‍රශ්න විචාරය – Saturday Dhamma Discussion – 90 (31-12-2022)

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 90 (සාරාංශ ගත ධර්ම දේශනාව සහ ප්‍රශ්න විචාරය) 31-12-2022

සාරාංශ ගත ධර්ම දේශනාව සහ ප්‍රශ්න විචාරය – Saturday Dhamma Discussion – 90 was conducted on 31 December 2022 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. Saturday Dhamma Discussion – 90 is audio edited to remove unwanted noises and pauses and is presented below as separate questions and answers to provide better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ අනූ වෙනි ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව වර්ෂ 2022 දෙසැම්බර් මස 31 වන දින සිදුකරන ලදී.

මෙවර ධර්ම දේශනාව මෙතෙක් සාකචිඡා කල සියළු මාතෘකාවන් සාරාංශ ගත කරමින් සිදු කෙරිණි.  එමෙන්ම ධර්ම සාකච්ඡාවේදී එම මාතෘකාවන්ට අනුගත ප්‍රායෝගික ජීවිතයට අදාල බොහෝ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කෙරිණි.

මෙම (සාරාංශ ගත ධර්ම දේශනාව සහ ප්‍රශ්න විචාරය) ධර්ම සාකච්චාවේ වීඩියෝව නැරඹීමට මෙතන click කරන්න.

මෙම සම්පුර්ණ ධර්ම දේශනාව සහ ධර්ම සාකච්ඡාව ශබ්ද සංස්කරණය කොට ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කොට පහතින් ඇතුලත් කර තිබේ.


 1. මෙතෙක් සාකචිඡා කල සියළු මාතෘකාවන්ගේ සාරාංශය අපට දේශනා කරන සේක්වා. *** (සාරාංශ ගත සහ කාලීනව වටිනා දේශනාවකි.)
 2. ද්වේශය හඳුනාගත් පමණින්ම එය නැති කිරීමට අපහසු වේ. ඒ සඳහා ධම්මානුපස්සනා මට්ටමට විපස්සනාව දියුණු වියයුතු නොවේ ද? *** (නිවැරදි විපස්සනා භාවනාවේ වැදගත්කම මෙහිදී තහවුරු කෙරේ.)
 3. මමත්වය හැදෙන හැටි තේරුනත් එය ඇතැම් විට තදින් ඇති වේ. ඒ ගැන කුමක් කල යුතු ද? *** (වටිනා පැනයක් සහ පිළිතුරකි.)
 4. ස්වාමින්වහන්සේගේ මෙම ධර්ම දේශනාවන් සහ සාකච්ඡා ඉතා වටිනා වේ.
 5. වර්ථමාන ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙන විපර්යාස ඔස්සේ අප කුමක් කල යුතු ද? *** (කාලීන වැදගත්කමක් ඇති පැනයකට ආත්ම අර්ථය සහ පර අර්ථය පැහැදිලි කරමින් දුන් ඉතා වටිනා පිළිතුරකි.)
 6. ප්‍රර්ථනා කිරීම පිලිබඳ තව දුරට පැහැදිලි කරන්න. *** (මෙම පිලිතුරේ දී ආශීර්වාද, ප්‍රර්ථනා, අධිෂ්ඨාන සහ සත්‍යක්‍රියා පිලිබඳ ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීමක් මෙම පිළිතුරේ ඇතුලත් වේ.)
 7. අපට දුක ඇති වෙන්නේ බලාපොරොත්තු නිසා නොවේ ද? *** (කුසලච්චන්දය සහ අකුසලච්චන්දය පිළිබඳව ඇති වටිනා පැහැදිලි කිරීමකි.)
 8. විශුද්ධි මාර්ගය පසුව රචනා වුනු ග්‍රන්ථ විශ්වාස කළ හැකි ද? නාමරූප පරිච්චේදය ඇති වූ පසුව පමණක් ඉදිරි ඥාන වලට යා හැකි වේ ද? ***
 9. බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නයට නිග්‍රහ කිරීම පිළිබඳව අප කුමක් කල යුතු ද? *** (ඉහත දැක්වෙන අංක 05 පැනයට මෙම පිළිතුර සම්බන්ධ වේ.)
 10. බුද්ධ ධර්මය විනාශ කිරීමේ උපායයන්ට හසු නොවීම.
 11. අනාත්ම යන්න පැහැදිලි කිරීමේදී ‘තම වසඟයේ පවත්වා ගත නොහැකි’ යන්න පැහැදිලි කරන්න.
 12. පිරිත් සජ්ඣායනය සහ අවසානය. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.