ප්‍රපංච වලින් මිදෙන අයුරු – Saturday Dhamma Discussion – 69 (02-07-2022)

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 69 (ප්‍රපංච වලින් මිදෙන අයුරු – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 22)

ප්‍රපංච වලින් මිදෙන අයුරු – Saturday Dhamma Discussion – 69 was conducted on 02 July 2022 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. Saturday Dhamma Discussion – 69 is audio edited to remove unwanted noises and pauses and is presented below as separate questions and answers to provide better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ හැට නවවන ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව වර්ෂ 2022 ජූලි මස 02 වන දින සිදුකරන ලදී.

ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මෙවර ධර්ම දේශනාවේදී අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ අටවන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන මේ ධර්මය අවබෝධ කළ හැක්කේ ප්‍රපඤ්ච එනමි තන්හා, දිටිඨි, මාන දුරු කල අයට පමණි යන කරුණ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන ලදී.  එමෙන්ම අනුරුද්ධ සූත්‍රය පිලිබඳ වූ දේශනා මාලාව මෙදින අවසන් කරන ලදී.

ත්‍රිපිටකයේ එම අනුරුද්ධ සූත්‍රය මෙතනින් කියවන්න: අනුරුද්‌ධ සූත්‍රය.


 1. මේ ධර්මය අවබෝධ කළ හැක්කේ ප්‍රපඤ්ච එනමි තන්හා, දිටිඨි, මාන දුරු කල අයට පමණි යන කරුණ පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්න. ***  ප්‍රපඤ්ච යනු කුමක්ද සහ ඒවා ඇතිවන ආකාරය සහ මිදෙන ආකාරය ගැඹුරින් පැහැදිලි කෙරෙන විශිෂ්ට ධර්ම දේශනාවකි.)
 2. ප්‍රපඤ්ච දුරු කිරීමට චිත්තානුපස්සනාව උපකාර වෙන ආකාරය. *** (මෙහිදී මොහොතින් මොහොත පවතින අනායාස සතිය සහ සම්පජඤ්ඤය තුලින් තමන්ගේ සිත පිරිසිදුකර ගැනීම නිසා ඒ ඇතිවන සුවතාවය ජීවිතයේ අනෙක් අවස්ථා වලට විහිදී යමින් ප්‍රපඤ්ච වල පහළ වීම නවතා දමන ආකාරය ප්‍රායෝගික උදාහරණ සහිතව පැහැදිලි කෙරේ.)
 3. ජීවිතයේ සිදුවීම් වලට ගැටීම/ඇලීම වෙනුවට ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීමේ වටිනාකම. ***
 4. ඇසේ ස්පර්ශය ඇතිවූ විට සබ්බ චිත්ත සාධාරණ චෛතසික සහ ජවන සිත් ඇතිවෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
 5. ප්‍රපඤ්ච ගොඩනැගෙන්නේ කෙලෙස් මට්ටමේදී ද? ***
 6. මහියංගනයේ, කිරිවෙහෙරේ පින්කම් සහ දුෂ්කර පළාත්වල පන්සල් වලට වස් තුන්මාසයෙදී සිදුකරන කථින පින්කම් පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම. ***
 7. පාරමිතා වල වීර්ය පාරමිතාව සහ අධිෂ්ඨාන පාරමිතාව අතර ඇති වෙනස පැහැදිලි කරන්න.  ***
 8. ප්‍රපඤ්ච දුරු කිරීමට ඒ දෙස විදර්ශනා නුවනින් බැලිය යුතු බැවින් අදහස් කලේ කුමක්ද? *** (ප්‍රපඤ්ච පිළිබඳ තවදුරටත් සිදුකෙරෙන පිළිතුරකි.)
 9. කුසලයක් සිදුකිරීම තුලින් සංසාරයේ ගමන් කරන්නේ අවිද්‍යාව සහ අයෝනිසෝමනසිකාරය නිසාද? ***
 10. වයෝවෘද්ධ අය තරුණ කාලයේ දේවල් නැවත නැවතත් කියන්නේ ඇයි?
 11. අවසානය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.