නවාංග ශාස්තෘ බුද්ධ ශාසනය. (05-05-2023)

නවාංග ශාස්තෘ බුද්ධ ශාසනය. (වෙසක් පොහොය ධර්ම දේශනාව)

නවාංග ශාස්තෘ බුද්ධ ශාසනය පිළිබඳව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව අපට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ පහත දැක්වෙන කරුණු නිසාවෙනි.

  1. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල මුළු මහත් ධර්මය අංග වශයෙන් කොටස් වලට බෙදා දක්වා ඇත්තේ කෙසේදැයි කෙටියෙන්, මනාව පැහැදිලි කිරීම.  බුදු දහම හදාරන සහ පිළිපදින අයට මෙම සරළ, සංක්‍ෂිප්ත විස්තරය ඉතා වටිනා වේ.
  2. බුදු දහමට අනුව බොහෝ ඇසූ පිරූ ඇති බව එනම් ශ්‍රැතවත් වීම යනු කුමක් ද සහ ඒ අනුව බෙදා දැක්විය හැකි පුද්ගලයන් හතර දෙනා කවරේ දැයි පැහැදිලි කිරීම.

මෙම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ අඞ්‌ගුත්‌තර නිකායේ, චතුක්ක නිපාතයේ, භණ්‌ඩගාම වර්ගයේ එන අප්පස්සුත සූත්‍රයයි.  එම සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතනින් කියවන්න: අප්පස්සුත සූත්‍රය.


අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ මෑතකදී සිදුකල මෙවැනි ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට පහත යොමු මත click කරන්න;

  1. Dayaka Dhamma Talks – 07 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 07
  2. Dayaka Dhamma Talks – 06 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 06
  3. Dayaka Dhamma Talks – 05 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 05
  4. Dayaka Dhamma Talks – 04 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 04
  5. Dayaka Dhamma Talks – 03 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 03
  6. Dayaka Dhamma Talks – 02 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 02
  7. Dayaka Dhamma Talks – 01 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.