නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව 01 වන දේශනය (07-05-2024)

නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව 01 වන දේශනය 07 05 2024

නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව 01 වන දේශනය (07-05-2024)

අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදු කරන මෙම නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව පිලිබඳ ධර්ම දේශනාව ගිහි පැවිදි සැමට ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවකි.  මේ දේශනාව හොදින් ශ්‍රවණය කොට වටහා ගැනීමත් සහ ඒ අනුව ජීවන මග ප්‍රගුණ කිරීමත් තුලින් අපගේ නෙක්ඛම්ම පාරමිතාව දියුණු කර ගැනීමට මහත් වූ රුකුලක් ලැබෙනු ඇත. 

මෙහිදී මතු කෙරෙන ඉතා මූලිකව වැදගත්වන කරුණු කිහිපයක් පහතින් දැක වේ.

 1. අපගේ ඉඳුරන්ට පීඩාකාරී දේ ආදීනවයක් ලෙස දැකීම පමණක් තුලින් සසරේ නිසරු බව දැකීමට පුළුවන් වේ ද?
 2. කාමයන් ගෙන් මිදෙන්නට උත්සාහ කරන සත්වයාට එසේ පටිසෝතගාමී වීමට නම් පීඩාකාරී, නීරස දේ ආදීනවයන් ලෙස දැකීම පමණක් සැහේද?
 3. ආර්ය දර්ශනයට අනුව ආදීනව දැකීම, සහ නිස්සාරත්වය දැකීම සහ අත්හැරීම යනු කුමක් ද?
 4. අපගේ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය අවදි කල යුත්තේ මන්ද ? එය කල යුත්තේ කෙසේ ද?
 5. වස්තු කාම සහ ක්ලේෂ කාම පිළිබඳව ගැඹුරු වැටහීමක් අප තුල ඇති කර ගත යුත්තේ ඇයි?
 6. ගිහිගෙය හැර දැමීමෙන් පමණක් නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව දියුණු කල හැකි ද?
 7. ගිහිගෙය තුල වාසය කරමින් නෛෂ්ක්‍ර‍ම්‍ය පාරමිතාව දියුණු කල හැකි ද?

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ මෑතකදී සිදුකල මෙවැනි ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට පහත යොමු මත click කරන්න;

 1. Dayaka Dhamma Talks – 09 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 09
 2. Dayaka Dhamma Talks – 08 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 08
 3. Dayaka Dhamma Talks – 07 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 07
 4. Dayaka Dhamma Talks – 06 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 06
 5. Dayaka Dhamma Talks – 05 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 05
 6. Dayaka Dhamma Talks – 04 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 04
 7. Dayaka Dhamma Talks – 03 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 03
 8. Dayaka Dhamma Talks – 02 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 02
 9. Dayaka Dhamma Talks – 01 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.