යහපත් සමාජ ජීවිතයක් සඳහා සිඟාලෝවාද සූත්‍රය (17-05-2021)

යහපත් සමාජ ජීවිතයක් ගතකිරීමෙන් එම පුද්ගලයාටත් සමාජයටත් අන්‍යොන්‍ය වශයෙන් කායික, මානසික, ආර්ථික සහ අධ්‍යාත්මික යහපතක් සිදුවේ.

බුදුරජාණන්වහන්සේ දේශනාකළ සිඟාලෝවාද සූත්‍රය අනුව ජීවත්වීමෙන් එවැනි යහපත් සමාජ ජීවිතයක් ගොඩ නගෙන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරමින් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වටිනා ධර්ම දේශනාවක් වර්ෂ 2021 මැයි මස 17 දින සිදුකරන ලදී.

එම ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬ පටය මෙතනින් ලබාගන්න: https://bit.ly/3hLLefG එම සිඟාලෝවාද සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙම යොමුවෙන් කියවන්න: http://www.thripitakaya.org/tipitakaya/Index/80?s=36

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.