මනුෂ්‍යත්වයෙන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කරා – කතරගම

මනුෂ්‍යත්වයෙන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කරා – කතරගම

මේ දිනවල බොහෝ බෞද්ධයන් පිරිත් දේශනා කිරීම් සහ ශ්‍රවණය කිරීම් තුලින් ආධ්‍යාත්මික ශක්තීන්ගේ බලයෙන් රෝග පීඩා දුරුකර ගැනීමට වෙහෙසෙති. බොහෝදෙනා එවැනි කටයුතු කරන්නේ බිය තුලිනි. එනමුදු නිවැරදි ආකාරයට ආධ්‍යාත්මික ශක්තීන් අප තුලින් අවදි කරගන්නට හැකි නම් අපට එවැනි කටයුතු තුලින් අනෙකුත් මිනිස් සහ සත්ව ප්‍රජාවට ශාන්තියක් උදාකර දීමට පුළුවන.

එසේ කිරීමට අප තුල ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් සහ ශක්තියක් ගොඩනගා ගන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිළි කරමින් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් කතරගම කිරිවෙහෙර චෛත්‍ය රාජයාණන් අභියස සිදුකරන ලද වටිනා ධර්ම දේශනාවයි මේ.

මෙම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬපටය මෙතනින් බා ගත කරගන්න: https://bit.ly/3o80R2i

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.