Video Tag

Video Dhamma of Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. Zoom තාක්ෂණය අකල් මරණ අකුසල ධර්ම අකුසලය අකුසල විතර්ක අකුසල සමාපත්ති අකුසල සිත් අකුසල සිතුවිලි අඞ්ගුත්තරනිකායේ අඞ්‌ගුත්‌තර නිකාය. අඞ්‌ගුත්‌තර නිකායේ අත්හැරීම අති පුජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ අධ්‍යාත්මික දියුණුව අන්තර් සම්බන්ධතාවය අනාගාමී අනාපානසති සූත්‍රය. අනිත්‍ය ධර්මය අනුරුද්ධ සූත්‍රය අප්‍රමාදය. අපේ ජීවිත කාලය තීරණය කරන සාධක. අභිණ්හපච්චවෙක්ඛන සූත්‍රය අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අරගලය අර්ථ චර්යාව අවසන් සාකච්චාවයි අවසාන අනුශාසනාව අවසාන ධර්ම සාකච්චාවයි ආකල්ප ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ. ආතතිය ආදරය ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය. ආධ්‍යාත්මික ශක්තීන්ගේ බලයෙන් ආධ්‍යාත්මික සත්‍යක්‍රියාව ආමිස පූජාවෙන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ආවේග පාලනය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. ඉන්ද්‍රිය සංවරයේ වැදගත්කම උද්‍යෝගමත් උදාහරණ උපකාර උපන් දිනය උපේක්ඛා පාරමිතාව එදිනෙදා ජීවිත එදිනෙදා ජීවිතයේ උදාහරණ එයම අපේක්ෂා කරන්නේ එළබෙන කාර්යයට කතරගම කතරගම කිරිවෙහෙර චෛත්‍ය රාජයාණන් කම්පා නොවී සිටින්නේ කයනුපස්සනාවේ කලකිරීම කල්‍යාණ මිත්‍ර සම්පන්තියෙහි කාමයන්ගේ ආදීනව දකිමින් කාර්ය බහුල ජීවිතයට කාර්යභාරය කාලීන වැදගත්කමක් කාලෝචිත කුල සූත්‍රය කුසල භාවනාවට ප්‍රවේශයක් කෙලෙස් නැසීම කොරෝනා වසංගතය දුරුකිරීම ගාථාව ගාථාවක්. ගැඹුරු කාරණා ගිරිමානන්ද සූත්‍රය ගිහි ජීවිතය ගිහි ජීවිතයක සකසුරුවන්කම ගිහි පැවිදි ගිහි පැවිදි සෑම දෙනා හටම ගිහියෙකුට ගිහි සහ පැවිදි ගුණදහම් ගුණ දහම් ගුරුවරයා ගෘහ ජීවිතයක් චතුක්ක නිපාතය. චිත්ත පීඩාවන්ට මුහුණ දුන් පසු චිත්ත සමාධියක් චිත්තානුපස්සනාව චින්තනය ජීවත් වන්නේ ඥාතියෙකුට ඥාති වරයෙකුට ඥානාලෝකය. තණ්හාව තමන්ට තමා ප්‍රිය නුවණැත්තා අකුසලින් මිදී සුරැකෙයි. තම සේවය අවංකව ත්‍රිපිටකයෙන් ත්‍රිපිටකයේ තේමාව ථේර ගාථාව දසවිධ උපාසක ගුණ දහම් පණිවිඩය දහම් මනසිකාරය දහම් මාවතේදී ද්වේශය ද්වේෂය දුරුකරන ක්‍රම දායකත්ව ධර්ම දේශනාව දායක ධර්ම දේශනාව දිට්ඨි විශුද්ධිය දියුණු කිරීම දියුණුවීම දුක ශෝකය දුක්ඛ වේදනාව දුක්ඛ සත්‍යය දුගති උප්පත්තිවලට දෙවි බඹුන් දෙවියන්ගේ ධම්මපදපාළියේ ධම්ම පදයේ ධම්මපදයේ. ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරිං ධර්ම දේශනාව ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය ධර්ම දේශනාවේ ධර්මයේ ධර්ම සාකච්චාව නැවැත්ම නික්මීම නිබ්බිදාව නියම බෞද්ධයා නිරාමිස සතුට නිවන නිවන් අවභෝදය. නිවන් ගමනට නිවන් දැකීම නිවන් මග නිවන් මගට නිවන් මාර්ගයක් පච්‌චය සූත්‍රය. පටිඝය පණ්ඩිතයන් පරෝපකරයේ වටිනාකම පස්වන උපාසක ගුණය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය ප්‍රගුණ කිරීම ප්‍රඥා ගෝචර ප්‍රඥාව ප්‍රඥාවන්තව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා ප්‍රතිඋපකාරය ප්‍රතිපත්ති පූජාව ප්‍රතිපත්තියට ප්‍රතිපදාව ප්‍රතිපදාවන් ප්‍රායෝගික ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ ප්‍රියයන්ගෙන් ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම ප්‍රියයන්ගේ මරණය ප්‍රේමතෝ ජායතී සෝකෝ ප්‍රේමය පාලනය පැවැත්ම පැහැදිලි කිරීම පින් අනුමෝදනාව පින් අනුමෝදම් පිරිත් පිරිත් දේශනා පිරිත් සඡ්ඡායනය පිරිසිදුබව පිළිවෙල පුජ්‍යපාද අනුරාධපුරයේ අනුරුද්ධ ස්වාමින්වහන්සේද පුට්ඨස්ස ලෝකධම්මේහි පුද්ගලයාටත් සමාජයටත් පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ. පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ පෘතග්ජන භාවයෙන් මිදීමට පෘතග්ජන මනුෂ්‍යන්ට පෞද්ගලික බලාපොරොත්තු බ්‍රහ්මයන් බුද්ධානුස්සතිය සහ අනාපානසති භාවනාව. බුදුරජාණන් බුදුරජාණන්වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බොජ‍්ඣඣඞ‍්ග බෝධි පාක්ෂික ධර්ම බෝධිරාජ කුමරු බෝසත් ප්‍රතිපදා බෝසත් වරුන් බෞද්ධයන් බෞද්ධයින් බෞධයන් භව ගමන භාවනා මගට භාවනා මගට නිවැරදිව ප්‍රවේශ වන ආකාරය භාවනාව. භික්ෂුණී සාසනය. භික්‌ඛුනී සංයුත්‌තයේ මජ්ඣිම නිකායේ මජ්‌ඣිම නිකාය මත් ද්‍රව්‍ මනුෂ්‍යත්වයෙන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කරා - ප්‍රථම ධර්ම දේශනය. මමත්වය මරණය මරණයට සූදානම් වීම සහ අකල් මරණ මරණයේදී මහානාම රජුන් මහා මංගල සූත්‍රයේ මානසික මානසික ආතතිය මාපුඤ්ඤභායි සූත්‍රය මියගිය මුලධර්ම මූල පන්නාසකය මූලපරියාය වර්ග මූලික න්‍යාය යහපත් ජීවිතයක් උදෙසා සිහිය යොමුකරන යෝනිසෝමනසිකාරය යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් රහත් බවට රෝහිතස්‌ස වර්ගය. ලොණ ඵල සූත්‍රය ලෝක ධර්මතා ලෝක ධර්මතාවයක් ලෞකික සම්මා දිට්ඨියේ වගකීමි යුතුකමි සහ සසර හිමිකම් වටිනා ධර්ම දේශනාව වර්තමාන කාලයේ ව්‍යාපාර විදර්ශනාව විපල්‌ලාස සූත්‍රය. විපස්සනා භාවනාව විරීයාරම්භ විශිෂ්ටතම විශේෂ ශක්තීන් වීඩියෝ පටය. වීර්ය වෙන්වීමේ දුකට වෙසක් පෝය දිනයේ වේදනානු පස්සනා සතිපට්ඨානය. ශබ්ද සංස්කරණය. ශබ්ද සංස්කරණය කල ශ්‍රාවකයන් ශ්‍රාවකයන්ගේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්ෂිප්ත සක්කාය දිට්ඨිය සක්කාය සූත්‍රය සක්මන් භාවනාව සජ්ඣායනා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා සතර සතිපටිඨානය සතර සතිපටිඨානයේ චිත්නුතාපස්සනාව සත්ජන සමජ සංවර්ධන පදනම සතිපට්ඨානය සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සතිපට්‌ඨාන සූත්‍රය. සතිමත්ව සතිය සතියක් සති සම්පජඤේඤය සතුට සතුට ගුණ දහම් වඩන්නට උපකාර වෙන හැටි සතුටින් සන්තුට්ඨ සූත්‍රය සප්ත විශුද්ධි සප්පාය කථා. සබ්බ පාපස්ස අකරණං... සබ්බාසව සූත්‍රය සමථ ධ්‍යානයක් සමථ සහ විපස්සනා භාවනා සමනය සම්පිණ්ඩනය සම්මා දිට්ඨිය සම්මා දිට්ඨියෙහි සම්මා දිට්ඨි සූත්‍රයහි සම්මා සතිය. සම්මුඤ්ජනී තෙරුන්. සරල සහ ප්‍රායෝගික ස්ත්‍රී පුරුෂ ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදයක්. සාමිස සතුටින් සාර්ථක සාර්ථක කමටහනක් ලෙස සැදැහැවත් සැදැහැවත් ශ්‍රාවකයන් සෑම ගුණ ධර්මයක්ම සිඟාලෝවාද සූත්‍රය සිද්ධ කරන ආකාරය සියළුම බෞධයන් හට සිහිය යනු කුමක්ද සුගත පද විවරණ 2022 සුතමය ඥානය සුදුසුකම් මොනවාද සුරතලයට ඇතිකළ සුවිශේෂී ගුණයන් සුවිශේෂී ධර්ම දේශනාවකි සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්චාව අංක: 15 සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව - 02 සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව: අංක 01 සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා සෙනෙහස සොමා සූත්‍රය. සෝකසල්ලහරණ සූත්‍රය හඬපටය හඬ පටය හයවන සහ හත්වන උපාසක ගුණයන්