වත්ථුපම සූත්‍රය – Vatthupama Sutta

වත්ථුපම සූත්‍රය – Vatthupama Sutta මීතිරිගල නිස්සරණ වණසේනාසන වාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ 22 වන සූත්‍රය ලෙස වර්ෂ 2022 නොවැම්බර් මස 20 වන දින ආරම්භ කරන ලදී.

මෙම සූත්‍රයේදී උපක්ලේශ 16 ක් පිළිබඳව විස්තර කෙරේ.  මෙම සුත්‍රයේ දී දැක්වෙන උපක්ලේශ 16 විශේෂයෙන් රග, ද්වේශ සහ මෝහ විහිදී යන විට ඇතිවන සියුම් ක්ලේශයන් වේ.  මෙම කෙලෙස් පිලිබඳ විස්තරය සමථ සහ විපස්සනා මාර්ගයන් වඩනා සියළු යෝගාවචරයන් හට මහෝපකාරී වේ.

මෙම දේශනා මාලාවේ හතරවන සහ අවසාන දේශනාවෙන් අරිහත් මාර්ගයෙන් නැතිවන උපක්ලේශ පිළිබඳව විස්තර කෙරේ.  එමෙන්ම සියුම් උපක්ලේශයන් දැක ගැනීමේදී සහ දුරු කිරීමේදී කාය, චිත්ත සහ උපධි විවේකයේ ඇති වැදගත් කම මෙහිදී අවධාරණය කෙරිණි.  එමෙන්ම එදින ධර්ම සාකච්ඡාවේදී වටිනා දහම් කරුණු රැසක් හෙලි දැක්විනි.


මෙම දේශනා මාලාවේ තෙවන ධර්ම දේශනයෙන් සෝවාන්, සකෘදාගාමී සහ අරිහත් මාර්ගයන්ගෙන් නැතිවන උපක්ලේශ තවදුරටත් විස්තර කෙරේ.  එමෙන්ම මෙහිදී විස්තර කෙරෙන එම උපක්ලේශයන් අප බොහෝ දෙනා හට එතරම් ප්‍රකට නොවන නිසා මෙම දේශනාව, පුහුණුවේ යෙදෙන යෝගාවචරයන් හට ප්‍රායෝගික වටිනාකමකින් යුතු වේ. 

එමෙන්ම සෝවාන් මාර්ග ලාභියෙකුගේ සාමාන්‍ය මානසික පැවැත්ම සහ ශරීරයේ ඇතිවන සුවදායක ස්වභාවයට මෙහි දී විස්තර කෙරේ. 


මෙම දේශනා මාලාවේ දෙවන ධර්ම දේශනය සුවිශේෂී දේශනාවක් වන්නේ පහත දැක්වෙන හේතු නිසාවෙනි;

 1. පිරිසිදු වස්ත්‍රයක් ලෙස අපගේ සිත ද එදිනෙදා ජීවිතයේදී පවත්වා ගැනීමෙන් ඇති වන ප්‍රතිලාභයන් සහ ඒ සඳහා දියුණු කරගත යුතු ප්‍රතිපදා මාර්ගය පැහැදිලි කර දීම.
 2. මකු බව, පලාසය, ඉස්සා, මච්චරිය, මායා, සාටෙයිය වැනි සියුම් කෙලෙස් අපගේ සිත් වල නිතර ඇති විය හැකි ආකාරයන් සහ ඒවා ඒ ඇතිවන මොහොතේම හඳුනා ගැනීමේ අත්‍යවශ්‍ය බව ප්‍රායෝගික උදාහරණයන් තුලින් පෙන්වා දීම.
 3. පිරිසිදු සිතක් පවත්වා ගැනීමේ දැඩි ඕනෑකමේ අවශ්‍යතාවය සහ ඒ සඳහා ඇතිකර ගතයුතු කුසල වීර්යයේ වැදගත්කම වර්තමානයේ බොහෝ බෞද්ධයන් වටහා ගෙන නොමැති බව මෙහිදී ඉස්මතු කෙරේ. ඔවුන් විශාල ලෙස මුදල් සහ කාලය වැය කරමින් ‘පින් කම්’ කලත් සියලු බුදුරජාණන් වහන්සේලා පළමුව දැක්වූ ‘අකුසලයෙන් සිත මුදවා ගැනීම’ අතපසු කරන බව මෙහිදී මනා කොට පැහැදිලි කෙරිණි.
 4. සෝවාන් මාර්ග ඵල ලාභියෙකුගේ තුල ඇති අනිවාර්ය ලක්ෂණයක් ලෙස මකු බව, ඉස්සා, මච්චරිය, මායා, සාටෙයිය වැනි කෙලෙස් නැති වන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කිරීම.

වත්ථුපම සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතනින් කියවන්න: වත්ථුපම සූත්‍රය.


 1. ධර්ම දේශනාව 01 – වත්ථුපම සූත්‍රය. (20-11-2022)
 2. ධර්ම සාකච්ඡාව 01 – වත්ථුපම සූත්‍රය. (20-11-2022)
 3. ධර්ම දේශනාව 02 – වත්ථුපම සූත්‍රය. (27-11-2022)
 4. ධර්ම සාකච්ඡාව 02 – වත්ථුපම සූත්‍රය. (27-11-2022)
 5. ධර්ම දේශනාව 03 – වත්ථුපම සූත්‍රය. (04-12-2022)
 6. ධර්ම සාකච්ඡාව 03 – වත්ථුපම සූත්‍රය. (04-12-2022)
 7. ධර්ම දේශනාව 04 – වත්ථුපම සූත්‍රය. (18-12-2022)
 8. ධර්ම සාකච්ඡාව 04 – වත්ථුපම සූත්‍රය. (18-12-2022)

වත්ථුපම සූත්‍රය සම්බන්ධ දේශනා මාලාව මෙතැකින් නිම වේ.

පසුගිය ඉරිදා දහම් වැඩසටහන් ඇති වෙබ් පිටුවට මෙතැනින් පිවිසෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.