ප්‍රඥා පාරමිතාවේ ප්‍රතිපත්ති මාර්ගය 03 – Saturday Dhamma Discussion – 67 (11-06-2022)

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 67 (ප්‍රඥාව12 – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 20) 11-06-2022

ප්‍රඥා පාරමිතාවේ ප්‍රතිපත්ති මාර්ගය 03 – Saturday Dhamma Discussion – 67 was conducted on 11 June 2022 by Most Ven. Kukulpane Sudassi Thero. Saturday Dhamma Discussion – 67 is audio edited to remove unwanted noises and pauses and is presented below as separate questions and answers to provide better listening.

“ප්‍රායෝගික ජීවිතයෙහි ධර්මය ප්‍රගුණ කරන ආකාරය” යන තේමාව මුල්කරගෙන අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකරන සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්ඡා පෙලේ හැට හත්වන ධර්ම දේශනාව සහ සාකච්ඡාව වර්ෂ 2022 ජූනි මස 11 වන දින සිදුකරන ලදී.

මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදීද අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ හත්වන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන “මේ ධර්මය, ප්‍රඥාවන්තයා හට ය, මේ ධර්මය, අඥානයා හට නොවේ.” යන කරුණ පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කරන ලදී. 

මෙවර දේශනාවේදී සප්ත විශුද්ධින් සම්පුර්ණයෙන් පැහැදිලි කර, ප්‍රඥා පාරමිතාවේ ප්‍රතිපත්ති මාර්ගය පිලිබඳ කොටස අවසන් කරන ලදී.  මෙම දේශනාවේදී විශුද්ධි ඥාන සරල එදිනෙදා උදහාරණයන් තුලින් පැහැදිලි කෙරේ.

ත්‍රිපිටකයේ එම අනුරුද්ධ සූත්‍රය මෙතනින් කියවන්න: අනුරුද්‌ධ සූත්‍රය.


  1. සප්ත විශුද්ධින් වල ඉතිරි කොටස් පැහැදිලි කරන්න. *** (මෙම දේශනාවේදී විශුද්ධි ඥාන සරල එදිනෙදා උදහාරණයන් තුලින් පැහැදිලි කෙරේ.) 
  2. සමාධි භාවනා නිතිපතා කිරීමේදී ඇතිවන සුවයට කැමැතිවීම නිවන් ගමනට බාධාවක් විය හැකිද? *** (මෙහිදී සමාධි සුවය විඳීම, ”දුකේ හේතුව පිරිසිඳ දැක ගැනීම” නැතිව සිදු කිරීමෙන් ඇතිවිය හැකි බවත් විදර්ශනා භාවනාවේ සුඤ්ඤත [සත්ත්ව පුද්ගල ආත්මයන්ගෙන් තොර වශයෙන් පවතින සමාධිය], අනිමිත්ත [අනිච්චානුපස්සනාවෙන් සාමාධිය ලබාගත් පුද්ගලයාගේ සිතෙහි ඇති ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග සමාධිය එනම් “නිත්‍ය නිමිත්තක් නොමැත” වශයෙන් පවතින සමාධිය] සහ අප්පණිහිත [දුක්ඛානුපස්සනාවෙන් සාමාධිය ලබාගත් පුද්ගලයාගේ සිතෙහි ඇති ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග සමාධිය එනම් ප්‍රාර්ථනාවන්ගෙන් තොර වශයෙන් පවතින සමාධිය] යන විපස්සනා සමාධි සහ විමෝක්‍ෂ මුඛයන් පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කෙරේ.)
  3. සංඛාර උපේක්ඛා ඥානයේදී අනුලෝම ඥානය නිමේශයකට හෝ විඳින්නට හැකිද? ***
  4. පින්කමක් කිරීමේදී මෙහෙයවන්නා සහ මෙහෙයවීමට ලක්වන්නා යන දෙදෙනා ගෙන් කෙලෙස් දුරුකිරීම වඩා හොඳින් සිදුවන්නේ කා තුලද? ***
  5. උදයව්‍ය ඥානය ඇතිකරගත හැක්කේ සංඛාර උපේක්ඛා ඥානය උපදවා ගත් අයෙකුටද?
  6. බුද්ධ පුජාවක් තැබීමේදී ජීවමාන සඥාවක් ඇතිකර ගත යුතුද?
  7. පුද්ගලයකුට පින් දීමේදී ඒ අයගේ නම කීම වැදගත් වේද?
  8. සෝවාන් මාර්ගස්ථ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් දැක්විය හැක්කේ කවරෙක්ද? ***
  9. අවසානය. (මහියංගනය සම්බන්ධ පිංකම පිළිබඳවද මෙහි කරුණු පැහැදිලි කෙරිණි.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.