සතිය ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් ලෙස පුහුණු කිරීම. (06-11-2021)

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ.

සතිය ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් ලෙස පුහුණු කිරීම යන මෙම ධර්ම දේශනාව ඉතාම වැදගත්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල සතිය නිවන් දැකීම පිණිස දියුණු කරන ආකාරය මෙම දේශනාවේ මනාව ඉදිරිපත්කර ඇති නිසා වෙනි.

සතිය පිළිබඳව බොහෝ උනන්දුවක් ඇති මෙම කාලයේ ඒ පිළිබඳව විවිධ විග්‍රහයන් පවතින නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කල සතිය ගැන පැහැදිලි වැටහීමක් ඇතිකර ගැනීම අපට ඉතා වටිනා වේ.

මෙම දේශනාවේදී නිවන් මග වැඩීම සඳහා සතිය වැඩි දියුණු කල යුත්තේ විවේකය, විරාගය, නිරෝධය සහ නිවන කරා නැමුණු සද්ධින්ද්‍රිය වැදීමෙන් බව මානව පැහැදිලි කෙරේ.

“සතිය ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් ලෙස පුහුණු කිරීම” ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬ පටිය මෙම යොමුවෙන් ලබාගන්න.

“සතිය ඉන්ද්‍රිය ධර්මයක් ලෙස පුහුණු කිරීම” ධර්ම දේශනාවේ වීඩියෝ පටය මෙතනින් නරඹන්න.

මෙම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ ත්‍රිපිටකයේ, සංයුත්‌ත නිකායේ, සළායතන වර්ගයේ, අසඞ්ඛත සංයුක්තයේ එන සතින්ද්‍රිය සූත්‍රයයි. එම සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙතනින් කියවන්න. එය මෙම යොමුවේ ඇති අසංඛත සූත්‍ර වල 23 වෙනි සූත්‍රයයි: සතින්ද්‍රිය සූත්‍රය.

මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව අති පුජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 ඔක්තෝබර් මස 06 දින සියස රූපවාහිනියෙන් සිදුකරන ලදී.  මෙම මහඟු ධර්ම දානය, මාතර හිත්තටියේ පදිංචි වෛද්‍ය නිලුකා මදරසිංහ මිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් පරලොව සැපත් අතුල මදරසිංහ පියාණන් සහ මියගිය සියළු ඥාතීන් හට පිං පිණිස සිදුකරන ලදී.


ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මෑත කාලයේ සිදුකල මෙවැනි දායකත්ව ධර්ම දේශනා ධර්ම දේශනා ඇතුලත් වෙබ් පිටුවට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකල සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චා සංචිතයට මෙතනින් පිවිසෙන්න. ශ්‍රාවකයන්ගේ පහසුව පිණිස මෙම ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වෙන වෙනම ඉදිරිපත් කර ඇත.

ගෞරවනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේගේ Dhamma Yathra දහම් සංසදයට එක්වන ආකාරය සඳහා මෙතන click කරන්න.

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.