සුගතෝවාදය. (14-06-2022)

Image by SatyaPrem from Pixabay

සුගතෝවාදය පිළිබඳව අති පුජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මෙවර පොසොන් පොහොය දිනයේදී සියස රූපවාහිනිය තුලින් සිදුකල මෙම ධර්ම දේශනාව සියළුම බෞධයන් හට බොහෝ වැදගත් වන්නේ පහත දැක්වෙන කරුණු නිසාවෙනි.

 1. සෑම දිනයකම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් භික්ෂුන් වහන්සේලා හට දුන් එකම අවවාදය (සුගත අවවාදය) එනම් සුගතෝවාදය කුමක්ද සහ එය එතරම් වැදගත් වන්නේ මන්දැයි මෙම දේශනාවෙන් හොඳින් පැහැදිලි කෙරේ.
 2. සුගතෝවාදය දිනපතාම නැවත නැවතත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මතක් කලේ මන්ද?
 3. දෙවියන් මනුලොව සුගතිය ලෙස සැලකුවත් මිනිසුන්ව ඉපදුනු අයට ඒ මිනිස් ශක්තිය අවදි කරගැනීමට අපහසු වන්නේ මන්ද යන්න පැහැදිලි කිරීම.
 4. බුදුවරයෙකුගේ පහළවීම ඉතාමත් විරල සිදුවීමක් වන්නේ මක්නිසාද යන්න පැහැදිලි කිරීම.
 5. අප්‍රමාදී බව යන්න කුමක්ද යන්න ප්‍රායෝගික ආකාරයෙන් පැහැදිලි කිරීම යනාදී වටිනා කරුණු රැසක් ඇතුලත්වේ.

ගෞරවනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ මෑතකදී සිදුකල මෙවැනි ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට පහත යොමු මත click කරන්න;

 1. Dayaka Dhamma Talks – 06 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 06
 2. Dayaka Dhamma Talks – 05 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 05
 3. Dayaka Dhamma Talks – 04 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 04
 4. Dayaka Dhamma Talks – 03 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 03
 5. Dayaka Dhamma Talks – 02 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 02
 6. Dayaka Dhamma Talks – 01 දායකත්ව ධර්ම දේශනා – 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.