ධර්ම විනිශ්චය 32 – මහාමායා දේවිය. 14-05-2023

සුගත පද විවරණ (ධර්ම විනිශ්චය 32 – මහාමායා දේවිය) 14-05-2023

මෙවර සුගත පද විවරණ, සිද්ධාර්ථ කුමාර උප්පත්තියෙන් දින හතක දී සිදු වුණු මහාමායා දේවියගේ කළුරිය කිරීම පැහැදිලි කිරීමෙන් ආරම්භ විය. 

සිදුහත් කුමරු බිලිඳකු ලෙස වප්මගුල් දිනයේ අහසේ වැඩ සිටියා ද?, සිදුහත් කුමරු මහණ වීමට සිටියා නම් යශෝදරාව සමග විවාහ වූයේ ඇයි ද යනාදී බොහෝ කරුණු මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි.  වර්ථමානයේ මතභේදයන්ට තුඩු දී ඇති ඇතැම් කරුණු ගැන අප නිවැරදිව දැන ගැනීම වැදගත්වේ. 

සුගත පද විවරණ, අති පූජ්‍ය රේනුකානේ චන්දවිමල මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විිසින් රචිත යහපත් වූ ධර්ම ග්‍රන්ථ, ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සියුම් ලෙස සතිපතා විවරණයට ලක් කරන දහම් සාකච්ඡා වැඩසටහන් මාලාවයි.

අති පූජ්‍ය රේනුකානේ චන්දවිමල මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විිසින් රචිත “ධර්ම විනිශ්චය” ග්‍රන්ථය ඇසුරු කරගනිමින් මෙම සුගත පද විවරණ දහම් මාලාව සිදු කෙරේ.

සුගත පද විවරණ – ධර්ම විනිශ්චය දහම් සාකච්ඡා මාලාවේ පසුගිය වැඩසටහන් ඇතුලත් වෙබ් පිටුවට මෙතැන click කර පිවිසෙන්න.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.