ලෙඩ හොඳ කරන Born Again අභියෝගයක්ද?

අති පූජනීය කොත්මලේ කුමාරකාශ්‍යප ස්වාමින්වහන්සේ වර්ථමානයේ ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වන Born Again ආගමික කල්ලිය ගැන වැදගත් හෙළිදරවු කිරීමක් මෙම විනාඩි 09 කෙටි වීඩියෝවෙන් සිදුකරන සේක.

එම ආගමික කල්ලිය ලෙඩුන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පාලක පංතිය හසුකර ගන්නා ආකාරය සහ මේ තත්වයේදී ගිහි පැවිදි බෞධයන් ක්‍රියා කල යුත්තේ කුමන ආකාරයෙන්ද යන කරුණු මෙහිදී සාකච්චා කෙරේ.