සුගත පද විවරණ – ධර්ම විනිශ්චය 28 – මාර්ග ඵල ලැබීම) 16-04-2023

සුගත පද විවරණ – ධර්ම විනිශ්චය 28 – මාර්ග ඵල ලැබීම) 16-04-2023

මෙවර සුගත පද විවරණ, ධර්ම විනිශ්චය පිලිබඳ 28 වෙනි ධර්ම සාකච්ඡාව විනි. සාකච්ඡාව ආරම්භ වූයේ මාර්ග ඵල ලැබීමට සුදුසු කාල තිබේද සහ මේ කාලයේ මාර්ග ඵල ලැබිය හැකිද යන ඉතා වැදගත් කරුණු පැහැදිලි කිරීමෙනි.

දහම අවබෝධ කරගැනීමට අප වර්ථමානයේ දී මාර්ග ඵල ලාභී ස්වාමින් වහන්සේලා සොයා යෑම අවශ්‍ය වන්නේ ද යන කරුණත් මෙහිදී පැහැදිලි කෙරිණි. එමෙන්ම මාර්ග ඵල ලාභී ස්වාමින් වහන්සේලා හැඳින ගැනීමේ ඇති දුෂ්කරතා පැහැදිලි කරමින් අති පූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල මහා තෙරුන් වහන්සේ පිලිබඳව සුවිශේෂී අප්‍රකට කරුණු හෙලි දැක්වීමක් ද මෙහිදී සිදුවිණි.

සුගත පද විවරණ, අති පූජ්‍ය රේනුකානේ චන්දවිමල මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විිසින් රචිත යහපත් වූ ධර්ම ග්‍රන්ථ, ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සියැස රූපවාහිනිය තුලින් සියුම් ලෙස සතිපතා විවරණයට ලක් කරන දහම් සාකච්ඡා වැඩසටහන් මාලාවයි.

අති පූජ්‍ය රේනුකානේ චන්දවිමල මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විිසින් රචිත “ධර්ම විනිශ්චය” ග්‍රන්ථය ඇසුරු කරගනිමින් මෙම සුගත පද විවරණ දහම් මාලාව සිදු කෙරේ.

සුගත පද විවරණ – ධර්ම විනිශ්චය දහම් සාකච්ඡා මාලාවේ පසුගිය වැඩසටහන් ඇතුලත් වෙබ් පිටුවට මෙතැන click කර පිවිසෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.