මානසික ආතතිය දුරුකරගෙන ගුණදහම් දියුණුකර ගැනීම (16-05-2021)

මේ කාලයේ බොහෝ දෙනෙකු මානසික ආතතිය නිසා පීඩා විඳිති. අප නිතර සිතන ආකාරය අනුව මානසික ආතතිය ඇතිවන හැටි, දහමට අනුව සිතේ ආවේග පාලනය සිදුකල යුතු ආකාරය, පණ්ඩිතයන් සතු වටිනා ගුණ ධර්මයන් දෙක වන නොපැමිණි බර නොගැනීම සහ පැමිණි බර දරා ගැනීම යන වටිනා දහම් කරුණු මෙහි පැහැදිලි කෙරේ.

එදිනෙදා ගිහි ජීවිතයේදී මානසික ආතතිය දුරුකරගෙන ගුණදහම් දියුණුකර ගැනීම සිදුකරන්නේ කෙසේද යන වටිනා කාරණය පාදක කරමින් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මෙම දේශනාව වර්ෂ 2021 මාර්තු මස 16 දින සිදුකරන ලදී.

ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬපටය මෙතනින් ලබාගන්න: https://bit.ly/3ygDLLK


You may also like

Page 2 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.