මනුෂ්‍යත්වයෙන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කරා – ප්‍රථම ධර්ම දේශනය

මෙම ‘මනුෂ්‍යත්වයෙන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කරා – ප්‍රථම ධර්ම දේශනය’, සුවිශේෂි ධර්ම දේශනා මාලාවක ආරම්භය වේ. ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය අවධි කරගැනීම සඳහා අපගේ දැක්ම, චින්තනය සහ ආකල්ප කෙසේ සකසා ගතයුතුද කියන කාරණය මුල්කොටගෙන ශ්‍රී ලංකාව පුරාම සිදුකරන්නට යන ධර්ම දේශනා මාලාවක ආරම්භක මෙම දේශනාව රත්නපුර සමන් දේවාලය අභියස පවත්වන ලදී.

සත්ජන සමජ සංවර්ධන පදනම මගින් සංවිධානය කරන ලද “මනුෂ්‍යත්වයෙන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කරා” යන මෙම ධර්ම දේශනා වලියේ දේශකයන් වහන්සේ පූජනීය ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේයි.

මෙහි දී අප සැදැහැවත් ශ්‍රාවකයන් ගේ පහසුව පිණිස, ශබ්ද සංස්කරණය කරන ලද හඬ පටයට යොමුවද පහතින් ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

🙏🙏🙏 එම ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල වටිනා සම්පුර්ණ දේශනාවේ හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://bit.ly/362sP88

🙏🙏🙏 එම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ පච්‌චය සූත්‍රයයි = ත්‍රිපිටකය » සූත්‍ර පිටකය » සංයුත්‌ත නිකාය » නිදාන වර්ගය » අභිසමය සංයුක්තය » අහාර වර්ගය »පච්‌චය සූත්‍රය


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.