භික්ෂුණී සාසනය. (20-09-2020)

භික්ෂුණී සාසනය පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව භික්ෂුණී සාසනයේ පහළවීම, පැවතීම සහ අහෝසිවීම තුල වර්තමාන කාන්තාවගේ ස්වභාවය පිළිබඳව වර්ෂ 2020 සැප්තැම්බර් මස 20 වෙනි දින පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකල කාලෝචිත දායකත්ව ධර්ම දේශනාවකි.

නිවන් අවභෝදය සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදයක් නොමැති බව පැහැදිළි කෙරෙන ත්‍රිපිටකයේ ගාථා රත්නයන් දෙකක් ඇසුරු කොට මෙම ධර්ම දේශනාව පවත්වන ලදී.

මෙහි දී අප සැදැහැවත් ශ්‍රාවකයන් ගේ පහසුව පිණිස ශබ්ද හඬ පටය සහ ත්‍රිපිටකයේ මෙම ධර්ම දේශනාවට පාදක වු භික්‌ඛුනී සංයුත්‌තයේ ගාථාව ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

1. 🙏🙏🙏 එම ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල වටිනා සම්පුර්ණ දේශනාවේ හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://damsara.org/damsara_dhamma/Most_Ven._Kukulpane_Sudassi_Thero/2.Bhikkni_Sasanaya-20-09-2020.mp3

2. 🙏🙏🙏 එම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ භික්‌ඛුනී සංයුත්‌තයේ සෝමා භික්ෂුණීන් වහන්සේගේ කථා පුවතයි. සංයුත්‌ත නිකාය:සගාථා වර්ගය:භික්‌ඛුනී සංයුත්‌තය:සොමා සූත්‍රය: https://pitaka.lk/main?n=21142


You may also like

Page 1 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.