ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම සාර්ථක කමටහනක් ලෙස. (16-05-2021)

ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම සාර්ථක කමටහනක් ලෙස යොදාගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඉතාම වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 මැයි මස 16 දින සිදුකරන ලදී.

අප කොතරම් උත්සාහයෙන් අප ප්‍රියකරන පුද්ගලයන් අප වෙත හැමදා රඳවා ගැනීමට උත්සහ කලත් එය එසේ සිදු නොවේ. ඇතැම්විට ඒ අය කාලයත් සමග වෙනස් වී ප්‍රිය බවින් අඩුවේ. එසේ නැතහොත් මරණය නිසා ඔවුන් අපගෙන් හෝ අප ඔවුන්ගෙන් හෝ වෙන්වීම අනිවාර්ය වශයෙන් සිදු වේ.

මේ බව ගිහි පැවිදි, ස්ත්‍රී පුරුෂ සියලු දෙනා නිරන්තරයෙන් සිහියේ තබාගන ඒ තුලින් ලෝක ධර්මතාවය තෙරුම් ගන්නේ කෙසේද සහ එය කමටහනක් ලෙස දියුණු කරන්නේ කෙසේද යන ආකාරය නොයෙක් පැතිවලින් මෙම දේශනාවේ පැහැදිලි කෙරේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල අභිණ්හපච්චවෙක්ඛන සූත්‍රය ඇසුරුකොට මෙම වටිනා දේශනාව සිදුකෙරිණි.

එම වටිනා සූත්‍රය ත්‍රිපිටකයෙන් මෙම යොමුවෙන් කියවන්න: https://pitaka.lk/main?n=30157

මෙම ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬ පටය මෙතනින් ලබාගන්න: https://bit.ly/3eZN22V

You may also like

Page 1 of 9

Share this with others as a gift of Dhamma!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.