නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස කුසල් සිත් වැඩි දියුණු කරන ආකාරය. (27-10-2021)

අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ.

මෙය ඉතා වැදගත් මාතෘකාවක් වන්නේ අප සිදුකරන ඕනෑම කුසලයකින් නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස හේතු නොවන නිසාවෙනි.  එබැවින් සියළුම බෞද්ධයන් නිවනට උපකාර වෙන ලෙසට කුසල් සිදුකරන ආකාරය පිළිබඳව දැනගැනීම බෙහෙවින් වටිනා වේ.

පැහැදිලි ඉලක්කයක් ඇතිව කුසල් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය, නිවන සඳහා උත්සහ කිරීමේදී ඇති අගතිගාමී පිළිවෙත්, නිවන ඉලක්ක කරගෙන භාවනා සහ කුසල් කරන විට ඇතිවිය යුතු අනිවාර්ය ලක්ෂණ තුන, හේතු සහ ප්‍රත්‍ය පැහැදිලිව වටහා ගැනීමේ වැදගත්කම යනාදී වටිනා කරුණු මෙහි පැහැදිලි කෙරේ.  එමෙන්ම නිවන ඉලක්ක කරගෙන සිදුකරන පාරමී කුසල් වල තිබිය යුතු ගුණාංගයන් සහ කෙලෙස් වලින් නිදහස් වූ ස්වභාවය මෙම දේශනාවේ හොඳින් විස්තර කෙරේ.

“නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස කුසල් සිත් වැඩි දියුණු කරන ආකාරය” ධර්ම දේශනාවේ ශබ්ද සංස්කරණය කල හඬ පටිය මෙම යොමුවෙන් ලබාගන්න.

“නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස කුසල් සිත් වැඩි දියුණු කරන ආකාරය” ධර්ම දේශනාවේ වීඩියෝ පටය මෙතනින් නරඹන්න.

මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව අති පුජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 ඔක්තෝබර් මස 27 දින සියස රූපවාහිනියෙන් සිදුකරන ලදී.  මෙම මහඟු ධර්ම දානය, වර්ෂ 2020 ඔක්තෝබර් මස 30 දින පරලොව සැපත් ආර්. එම්. ගුණසේකර ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා ඇතුළු මියගිය ඥාතීන් හට පිං පිණිස ටී. එම්. රන්මැණිකේ බිරිඳ සහ දූදරුවන් විසින් සිදුකරන ලදී.


ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් මෑත කාලයේ සිදුකල මෙවැනි දායකත්ව ධර්ම දේශනා ධර්ම දේශනා ඇතුලත් වෙබ් පිටුවට මෙතනින් පිවිසෙන්න.

ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකල සෙනසුරාදා සජීවී ධර්ම සාකච්චා සංචිතයට මෙතනින් පිවිසෙන්න. ශ්‍රාවකයන්ගේ පහසුව පිණිස මෙම ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු වෙන වෙනම ඉදිරිපත් කර ඇත.

ගෞරවනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේගේ Dhamma Yathra දහම් සංසදයට එක්වන ආකාරය සඳහා මෙතන click කරන්න.