අප්‍රමාදය නිසා ඥානාලෝකය බැබලීම. (19-09-2020)

‘අප්‍රමාදය නිසා ඥානාලෝකය බැබලීම’ පිලිබඳ මෙම ධර්ම දේශනාව ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2020 ‍සැප්තැම්බර් මාසයේ 19වෙනි දින දායකත්ව ධර්ම දේශනාවක් ලෙස සිදුකරන ලදී.

යම් අයෙකු මුලදී ප්‍රමාදයට පත්වුවත් පසුව අප්‍රමාදීව කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් ප්‍රමාදය නැති වී ඥානාලෝකයෙන් බැබලීමට හැකිවන බව ධම්මපදයේ ගාථාවක් ඇසුරු කොටගෙන මෙම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කෙරුණි. මෙහි දී අප සැදැහැවත් ශ්‍රාවකයන් ගේ පහසුව පිණිස, ශබ්ද හඬ පටය, ත්‍රිපිටකයේ මෙම ධර්ම දේශනාවට පාදක වු ධම්මපදයේ ගාථාව සහ වීඩියෝ පටයට යොමුවන්ද ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.

1. 🙏🙏🙏 එම එම ශබ්ද සංස්කරණය මගින් හඬ දියුණු කල වටිනා සම්පුර්ණ දේශනාවේ හඬ පටය මෙතන click කර සවන් දෙන්න/ බාගත කරන්න: https://damsara.org/damsara_dhamma/Most_Ven._Kukulpane_Sudassi_Thero/01.Appramadaya_nisa_Gnanalokaya_babaleema_19-09-2020.mp3

2. 🙏🙏🙏 එම ධර්ම දේශනාවට පාදක වූයේ ධම්මපදයේ සම්මුඤ්ජනී තෙරුන් පිළිබඳ කථා පුවතයි. එම ගාථාව සහ කථා පුවත කියැවීමට පහත දැක්වෙන link එක මත click කරන්න: https://pitaka.lk/dhammapada/katha-141.html

 


You may also like

Page 2 of 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.