Announcements

The latest Dhamma updates of Damsara are given in Announcements. Please click on the links to reach the respective web pages at Damsara.

ඛජ්‌ජනීය සූත්‍රය – Khajjaniya Sutta, ඉරුදින ධර්ම දේශනාව. Uploaded on 22 May 2022. 

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 64 (ප්‍රඥාව 09 – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 17) 21-05-2022  Uploaded on 22 May 2022: මෙදින ධර්ම දේශනාවේදී ප්‍රඥා පාරමිතාවේ ප්‍රත්‍යවේක්‍ෂා ක්‍රමය පැහැදිලි කරන ලදී. ආත්ම මුලික, මානුෂීය සහ අධ්‍යාත්මික පදනම කුමක්දැයි විස්තරයක් ද මෙම දේශනාවේ ඇතුලත් වේ.  එමෙන්ම ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ සඳහන් කල වර්ෂ 2020 දී අනුරාධපුරයේ දී සිදුකල “මනුෂ්‍යත්වයෙන් ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයක් කරා” වැඩසටහනේ වීඩියෝව සහ mp3 හඬපටයට යොමුවක් ද මෙම වෙබ් පිටුවේ ඇතුලත් වේ.

Maha Vedalla Sutta – මහා වෙදල්ල සූත්‍රය – 2022. Uploaded on 21 May 2022.  මහා වෙදල්ල සූත්‍රය මූලික කරගත් ධර්ම දේශනා මාලාවක් සහ ධර්ම සාකච්ඡාවන් පෙළක් අන්තර්ජාල zoom තාක්‍ෂණය ඔස්සේ අති පූජනීය එල්ලාවල විජිතානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2022 පෙබරවාරි මාසයේ පොහොය දිනයේදී ආරම්භ කෙරිණි. මෙම වැඩසටහන මාසික දහම් වැඩසටහනකි.  අති පූජනීය එල්ලාවල විජිතානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ සක්මන් භාවනාව ප්‍රගුණ කිරීමෙන් පමණක් විපස්සනාව වඩන ආකාරය පිළිබඳව පුහුණු කරන්නාවූ විරල ගනයේ කර්මස්ථානාචාර්යයන් වහන්සේ නමකි.

Khajjaniya Sutta (Sutta Teachings in English)  Uploaded on 19 May 2022. Khajjaniya Sutta is a profound teaching on the confusion and suffering that follows from clinging to speculative views rooted in ignorance of Four Noble Truths.

සුගත පද විවරණ – වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම 07 (16-05-2022) Uploaded on 17 May 2022. මෙවර සාකච්ඡාවේදී රාගය අප තුල වඤ්චක ධර්මයක් ලෙස සියුම් ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය ඉතා මනා ලෙස විමසීමට ලක් කෙරේ. දහම් මග දියුණු කරන්නන් මේ පිළිබඳව කෙතරම් සති සම්පජඤ්ඤයකින් සිටීම වැදගත් වේද යන්න මෙයින් හොඳාකාරව පැහැදිලි වේ.

සොඳුරු හුදකලාව හුදකලාව – ලොමසකඞ්ගිය භද්දෙකරත්ත සූත්‍රය. (15-05-2022)  Uploaded on 16 May 2022. මෙම ධර්ම දේශනය නිවන්මග පුහුණු කරන අයට බොහෝ ප්‍රයෝගික වටිනාකමක් ඇති දේශනයකි.  වර්ෂ 2022 වෙසක් පොහෝ දින අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් සිදුකල මෙම දේශනාවේදී පහත සඳහන් මුලික කරුණු මනාව පැහැදිලි කෙරේ. 1. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල නිවන් මගට අවශ්‍ය හුදකලා බව කුමක්ද? 2. අතීතය සහ අනාගතය ගැන සිත නොපවත්වනවා යන්නෙහි තේරුම කුමක්දැයි අපගේ එදිනෙද ජීවිත තුලින් ගත් උදාහරණ වලින් මානාව පැහැදිලි කිරීම. 3. වර්තමානයේ සිත පැවැත්විය යුත්තේ කෙසේද? 4. මරණානුස්සතිය නියම ආකාරයෙන් වැඩිය යුත්තේ කෙසේද?සහ, 5. නිවන් මගට අවශ්‍ය සතිය සහ  සම්පජඤ්ඤය වැඩිය යුතු ආකාරය යනාදී වටිනා කරුණු රැසක් පැහැදිලි කෙරේ.

New Brief Dhamma Clip in Sinhala ” වැරැද්දට හෝ අසාධාරණයට කේන්තිය ඇතිවීම පුරුදුකල අය භාවනාවට යොමුවූ විට…Uploaded on 13 May 2022.

Upaya Sutta – Sutta Teachings in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 14 May 2022.

සුගත පද විවරණ (Sugatha Pada Viwarana) Ep: 06 (08-05-2022) Uploaded on 09 May 2022: මෙවර සාකච්ඡාවේදී දානය දීමේ දී අප තුල සියුම් ලෙස ඇතිවන වඤ්චක ධර්මයන් ක්‍රියා කරනා ආකාරය ඉතා වටිනා සහ ප්‍රයෝජනවත් වෙන ආකාරයට විමසීමට ලක් කෙරේ. බෞද්ධ අප නිතර දෙන ”දානය” කෙතරම් දුරට ගැඹුරු විදර්ශනා භාවනාවක් වෙන චිත්තානුපස්සනාවට පවා සම්බන්ධ වෙන ආකාරය පවා මේ කරුණු තුලින් මනාව පැහැදිලි වේ.

An update to පොට්ඨපාද සූත්‍රය – Potthapada Sutta (Sunday Dhamma Sermon) of Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 08 May 2022.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාවඅංක: 63 – ප්‍රඥාව 08 (07-05-2022). Uploaded on 08 May 2022: මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදී ප්‍රඥාව ඇතිවීමට බාධක කරුණු මොනවාද යන වටිනා මාතෘකාව දේශනා කර සාකච්ඡාවට යොදා ගන්නා ලදී.

An update to Pottapada Sutta in English (Sutta Teachings by Ven. Panadure Chandaratana Thero). Uploaded on 07 May 2022.

Sugatha Pada Viwarana – සුගත පද විවරණ 2022. Uploaded on 07 May 2022: අති පූජ්‍ය රේනුකානේ චන්දවිමල මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විිසින් රචිත යහපත් වූ ධර්ම ග්‍රන්ථ, ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සියුම් ලෙස විවරණයට ලක් කරන නව දහම් සාකච්ඡා වැඩසටහන් මාලාවයි. මෙහි ආරම්භක විවරණයට ලක් කිරීම සඳහා අති පූජ්‍ය රේනුකානේ චන්දවිමල මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විිසින් රචිත සුවිශේෂ ධර්ම ග්‍රන්ථයක් වන “වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම” ග්‍රන්ථය ආචාර්ය පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් තෝරා ගන්නා ලදී.

Upanisa Sutta (In English) at Kalalgoda Vipassana Center, conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero.  Uploaded on 03 May 2022.

A new Brief Dhamma Discussion (In English) – Developing Bojjhanga through Cittanupassana.  Uploaded on 03 May 2022.  (Ven. Panadure Chandaratana Thero,  the Deputy Abbot of Mitirigala Nissaranavanaya Forest Monastery, Sri Lanka explains the application of simple awareness and the development of that through different stages. The Thero explains as to how wisdom has to work at these levels. Very useful advice given to a Yogi who practices Walking Meditation.)

An update to Pottapada Sutta in English (Sutta Teachings by Ven. Panadure Chandaratana Thero). Uploaded on 02 May 2022.

Ven. Kukulpane Sudassi Thero – සුගත පද විවරණ (Sugatha Pada Wiwarana) Ep: 05 (01-05-2022). Uploaded on 02 May 2022:  මෙවර දහම් සාකච්ඡාවේදී, ධර්ම දේශනා කාමතාවයෙන් වංචක ලෝභය ඉතා සියුම් ආකාරයෙන් පැවිදි පක්‍ෂය කෙරේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය පැහැදිලි කෙරිණි. මෙම සාකච්ඡාව ගිහි පැවිදි දෙපක්‍ෂයටම වැදගත් වන්නේ දානය සහ කරුණාව පිළිබඳව ද වඤ්චක ධර්මයන් ක්‍රියා කරනා ආකාරය ඉතා සියුම් ලෙස විග්‍රහ කෙරෙන නිසාවෙනි.
අති පූජ්‍ය රේනුකානේ චන්දවිමල මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේ විිසින් රචිත යහපත් වූ ධර්ම ග්‍රන්ථ, ආචාර්ය පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සියුම් ලෙස විවරණයට ලක් කරන සුගත පද විවරණ නව දහම් සාකච්ඡා වැඩසටහනේ පස් වන දහම් සාකච්ඡාවයි.

An update to පොට්ඨපාද සූත්‍රය – Potthapada Sutta (Sunday Dhamma Sermon) of Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 01 May 2022.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාවඅංක: 62 (ප්‍රඥාව 07 – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 15) 30-04-2022.  Uploaded on 01 May 2022: මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදීද අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ හත්වන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන “මේ ධර්මය, ප්‍රඥාවන්තයා හට ය, මේ ධර්මය, අඥානයා හට නොවේ.” යන කරුණ පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කරන ලදී. එමෙන්ම මෙදින ධර්ම දේශනාවේදී ප්‍රඥාව ඇති කරගැනීමට උපකාරක හේතු 20 පිළිබඳව පසුගිය සති වලදී ඉතිරිව පැවති කරුණු මෙවර පැහැදිලි කර අවසන් කරන ලදී.

Donations to Damsara during April 2022.  Uploaded on 01 May 2022.


An update to පොට්ඨපාද සූත්‍රය – Potthapada Sutta (Sunday Dhamma Sermon) of Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 25 April 2022.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 61 (ප්‍රඥාව 06 – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 14) 23-04-2022.  Uploaded on 24 April 2022.  මෙදින ධර්ම දේශනාවේ දී ප්‍රඥාව ඇති කරගැනීමට උපකාරක හේතු මොනවාද යන්න සම්බන්ධයෙන් පසුගිය සතියේ ආරම්භ කල කරුණු වල ඉතිරි කොටස් පැහැදිලි කරන ලදී. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ථමාන තත්වයට ගැලපෙන ආකාරයේ ඉතා වටිනා දේශනාවක් සහ සාකච්ඡාවක් මෙදින සිදුවිණි.

An update to Potthapada Sutta (Sutta Teachings in English) of Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 22 April 2022.

An update to පොට්ඨපාද සූත්‍රය – Potthapada Sutta (Sunday Dhamma Sermon) of Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 10 April 2022.

Potthapada Sutta – March 2022 (Sutta Teachings in English).  Uploaded on 07 April 2022.

Salayatana-vibhanga Sutta (Sutta teaching in English) completed. Uploaded on 06 April 2022.

පොට්ඨපාද සූත්‍රය – Potthapada Sutta, new Sunday Dhamma Sermon series conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 03 April 2022.

Donations to Damsara – March 2022.  Uploaded on 01 April 2022.

සළායතනවිභඞ්ග සූත්‍රය (Sunday Dhamma Sermon) by Ven. Panadure Chandaratana Thero completed.  Final Upload on 29 March 2022.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව අංක: 60 (26-03-2022). Uploaded on 27 March 2022.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදීද අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ හත්වන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන “මේ ධර්මය, ප්‍රඥාවන්තයා හට ය, මේ ධර්මය, අඥානයා හට නොවේ.” යන කරුණ පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කරන ලදී. එමෙන්ම මෙදින ධර්ම දේශනාවේදී ප්‍රඥාව ඇති කරගැනීමට උපකාරක හේතු මොනවාද යන්න පිළිබඳව යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම ආරම්භ කරන ලදී.

භද්‍ර මරණයක් සඳහා සිත සකසා ගැනීම. (26-02-2022). Uploaded on 22 March 2022.  භද්‍ර මරණයක් සඳහා සිත සකසා ගැනීම යන මෙම ධර්ම දේශනය ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලෝකයේ වර්තමාන තත්වයට ඉතාම සුදුසු වන්නේ; 1. වර්තමානයේ අප ගතකරන කැළඹුණු, ගැටෙනකාරී තත්වයෙන් මියගිය හොත් දුගතියක උප්පතියක් ඇති කිරීමට හේතු වන හැටි, 2. දැනට බෞද්ධ සමාජයේ මුල්බැසගෙන ඇති වැරදි විශ්වාස දෙකක් පිළිබඳව කෙරෙන නිවැරදි කිරීම, 3. අපගේ මරණය ඕනෑම අවස්ථාවක සිදුවිය හැකි බැවින් අපගේ සිත කැළඹෙන තත්වයෙන් ඉවත් කරගැනීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කිරීම සහ එය සිදුකරන ආකාරය, 4. සහ සංඛාරුප්පත්ති සූත්‍රය අනුව පෘතග්ජනයන් විසින් ඇතිකරගත යුතු මරණින් පසු සුදුසු උප්පත්තියක් සඳහා ඇතිකරගත යුතු අධිෂ්ඨානය, යනාදී කාලීන කරුණු පිළිබඳව මානාව ගලපා පහදා දෙන බැවිනි.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 59 (19-03-2022). Uploaded on 20 March 2022.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදීද අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ හත්වන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන “මේ ධර්මය, ප්‍රඥාවන්තයා හට ය, මේ ධර්මය, අඥානයා හට නොවේ.” යන කරුණ පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කරන ලදී. එමෙන්ම මෙදින ධර්ම දේශනාවේදී පටිසම්භිදා මග්ග පාළියේ සඳහන් ප්‍රඥාව දියුණු කිරීමට කෙනෙකු තුල තිබිය යුතු අත්‍යාවශ්‍ය ගති ලක්‍ෂණ සහ සුදුසුකම් මොනවාද යන්න පිළිබඳව දේශනා කරන ලදී.

ගිහි ජීවිතයේ සිට සෝවාන් මගට. (05-03-2022).  Uploaded on 10 March 2022.  ගිහි ජීවිතයේ සිට සෝවාන් මගට යන මෙම ධර්ම දේශනාව සුවිශේෂ කරුණක් නිසා ගිහියන්ට වැදගත් වේ. එනම් ගිහියන් ඇතැම් දෙනා විශ්වාස කරන පරිදි ‘සෝවාන් වීමට නම් මහණ විය යුතුය’ යන සාවද්‍ය කරුණ පිළිබඳව පැති කිහිපයකින් සිදු කෙරෙන පහදා දීම නිසාවෙනි. එකම නිවන් මග සාක්‍ෂාත් කරගැනීමට ගිහි සහ පැවිදි ප්‍රතිපදා දෙකේ අතර ඇති වෙනස සහ එම ප්‍රතිපදාවන් හොඳින් වටහා නොගැනීම නිසා සිදුවිය හැකි, සෝවාන් මග ඇහිරෙන විකෘති මොනවාද යන්න ප්‍රායෝගිකව මෙහිදී මනාව පැහැදිලි කෙරේ. එපමණක් නොව දහසක් ආකාරයට නිවන සාක්‍ෂාත් කරනවා යන්නත් මෙහි දී පැහැදිලි කෙරේ. එමෙන්ම සෝවාන් ඵලය සාක්‍ෂාත් කරගැනීමට වර්ධනය කලයුතු සත්පුරුෂ සංසේවනය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝමනසිකාරය සහ ධම්මානුධම්මපටිපදාව පිළිබඳව ද මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 58 (12-03-2022). Uploaded on 13 March 2022.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදීද අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ හත්වන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන “මේ ධර්මය, ප්‍රඥාවන්තයාහටය, මේ ධර්මය, අඥානයහට නොවේ.” යන කරුණ පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කරන ලදී.  මෙදින ධර්ම දේශනාවේදී ප්‍රඥාව දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය ගුණාංග සහ ප්‍රඥාව ක්‍රියාත්මක කරන, වැඩෙන පියවර පිළිබඳව දේශනා කරන ලදී.

සළායතනවිභඞ්ග සූත්‍රය. Sunday Dhamma Sermon of Ven. Panadure Chandaratana Thero.  Uploaded on 08 March 2022.

Sunakkhatta Sutta in English Completed. Uploaded on 07 March 2022: The series of residential meditation retreats in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero (the Deputy Abbot of Mitirigala Nissaranavanaya) at Kalalgoda Vipassana Center was completed recently.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාවඅංක: 57 (ප්‍රඥාව 02 – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 10) 05-03-2022. Uploaded on 06 March 2022. මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේදීද අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ හත්වන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන “මේ ධර්මය, ප්‍රඥාවන්තයා හටය, මේ ධර්මය, අඥානයන් හට නොවේ.” යන කරුණ පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කරන ලදී. අද දින දේශනාවෙන් ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතු කාරනා කවරේද යන්න පැහැදිලි කරන ලදී.

මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රය. (23-02-2022) Uploaded on 05 March 2022.

Donations to Damsara – February 2022.  Uploaded on 02 March 2022.

මහාසුඤ්ඤත සූත්‍රය, Sunday Dhamma Sermon series conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero is completed.  Final upload on 28 February 2022.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 56 ( ප්‍රඥාව – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 09) 26-02-2022. Uploaded on 27 February 2022.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ හත්වන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන “මේ ධර්මය, ප්‍රඥාවන්තයාහටය, මේ ධර්මය, අඥානයහට නොවේ.” යන කරුණ පැහැදිලි කරන ලදී.
මෙම මහා පුරුෂ විතර්‍කයට “ප්‍රඥාවේ ගති ලක්ෂණ සහ ප්‍රඥාව දියුණු කරන ක්‍රම” යන තේමාවෙන් ප්‍රවිෂ්ට වෙන ලදී.

Maha-suññata Sutta, the Sutta Teachings in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero was concluded on 23 February 2022.  Uploaded on 23 Feb 2022.

මහාසුඤ්ඤත සූත්‍රය, ඉරුදින ධර්ම දේශනාව (පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ). Uploaded on 21 February 2022. 

කුසලාකුසල සිත් හඳුනාගැනීම සහ සිත පාලනය. (13-02-2020)  Uploaded on 16 February 2022:  අප දහම් දැනුමෙන් පමණක් දැන ගන්නා කුසලය සහ අකුසලය පිලිබඳ දැනුම කුසලාකුසල සිත් හඳුනා ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවන බව අප බොහෝ දෙනා නොදන්නා කාරණයකි. එවන් කුසලාකුසල සිත් හඳුනා ගෙන සිත පාලනය කිරීමට අත්‍යාවශ්‍ය සතිය, ප්‍රඥාව සහ නිවැරදි දැකීම යනු කුමක්ද සහ එය පුහුණු කිරීමේ වැදගත් කම මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ. එමෙන්ම දරුවෙකුට සතිමත් බව ඉගැන්වීමට ප්‍රථම එම දරුවා මව් කුසට පැමිණීමටත් පෙරාතුවම කුසලයේ සිත පිහිටන අයුරින් දෙමාපියන් හැසිරිය යුතු ආකාරයත් සහ ඉතා කුඩා කාලයේදීම කුසලය සහ අකුසලය කුමක් දැයි ප්‍රායෝගිකව කියාදීමේ ඇති වැදගත් කමත් මෙහිදී පැහැදිලි කෙරේ.

වෘද්ධ සමයේ සිත දියුණු කරගන්නේ කෙසේද? (12-02-2022).  Uploaded on 14 February 2022.  වෘද්ධ සමයේ සිත දියුණු කරගන්නේ කෙසේද යන මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාව අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් තමන් වහන්සේගේ මෑණියන්ගේ 85 වෙනි ජන්ම දිනය නිමිත්තෙන් සිදුකරන ලදී.  මෙම දේශනාව කරුණු කිහිපයක් නිසා අප සැමට ඉතා වැදගත් වේ.
බුදුරජාණන්වහන්සේ විසින් දෙමාපියන්ගේ යුතුකම් වල ප්‍රධාන යුතුකම් වන දරුවන් ගුණ දහමට යොමුකිරීමත්, වැරැද්දෙන් සහ පාපයෙන් මුදවීමත් යන ප්‍රවේශයෙන් ඇරඹෙන මෙම දේශනාව බහුපුත්‍රිකා රහත් තෙරණියගේ පුවත තුලින් ඉතා ප්‍රායෝගික සහ වටිනා දහම් ප්‍රවේශයකට අපව යොමු කරවයි. වයස්ගත වනවිට අප සන්තානයේ දියුණු කරගත යුතු කරුණු මොනවාද සහ ඒ තුලින් අපට දෙලොවටම වැඩදායක ලෙස ඇතිවන ප්‍රතිඵල පිළිබඳව මෙහි මානව පැහැදිලි කෙරේ.

මහාසුඤ්ඤත සූත්‍රය, ඉරුදින ධර්ම දේශනාව (පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ). Uploaded on 13 February 2022. 

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 54 ( එළඹ සිටි සිහිය – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 07) 12-02-2022.  Uploaded on 13 February 2022.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ පස්වන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන “මේ ධර්මය සතර සතිපට්ඨාන වසයෙන් එළැඹ සිටි සිහි ඇත්තහුට ය” යන කරුණ පැහැදිලි කරන ලදී.  මෙම මහා පුරුෂ විතර්‍කයට ‘දෛනික ජීවිතය නිවැරදි සතියෙන් ඵලදායි කරගනිමු’ යන තේමාවෙන් ප්‍රවිෂ්ට වෙන ලදී.

An update to Maha-suññata Sutta – January 2022 (Sutta Teachings in English) by Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 10 February 2022.

චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව – (07-02-2022).  Uploaded on 09 February 2022.  චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව පිලිබඳ වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අති පූජනීය ආචාර්ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2022 පෙබරවාරි 07 දින සියත රූපවාහිනියෙන් සිදුකරන ලදී.  සමථ භාවනාවෙන් විපස්සනාව වෙනස් වන ආකාරය සහ විපස්සනාවේ ඇති වැදගත්කම මෙහිදී අසන්නාට විස්තර කෙරේ.  එමෙන්ම මෙම ක්‍රමය මහා විපස්සනා භාවනාව යනුවෙන් දැක්වෙන්නේ කවර හේතුන් නිසාද සහ එය වඩනා ආකාරයද මෙහි හඳුන්වා දේ.  අති පූජනීය රේරුකානේ චන්දවිමල මහා ස්වාමින්වහන්සේ විසින් රචිත චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව පොතේ PDF පිටපතක්ද මෙම වෙබ් පිටුවෙන් බාගත කරගත හැක.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 53 ( වීර්‍ය්‍යය – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 06) 05-02-2022. Uploaded on 06 February 2022: මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ සිව්වන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන ”වීර්‍ය්‍යය”, එනම් පටන්ගන්නා ලද කායික, චෛතසික වීර්‍ය්‍යය ඇත්තා යන කරුණ පැහැදිලි කරන ලදී.  කුසල වීර්යය සහ අකුසල වීර්යය යන මාතෘකාව තුලින් මෙම මහා පුරුෂ විතර්‍කයට ප්‍රවේශ වෙන ලදී.

An update to Maha-suññata Sutta – January 2022 (Sutta Teachings in English) by Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 04 February 2022.

Donations to Damsara during January 2022. Uploaded on 01 February 2022.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 52 ( සැබෑ විවේකය – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 05) Uploaded on 31 January 2022: මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ තෙවන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන සඞ්ගණිකාරාමය පිළිබඳව පැහැදිලි කරන ලදී. සඞ්ගණිකාරාමය යනු පිරිසෙහි හා ක්ලේශ ධර්මයන්හි ඇලී ගැලී වාසය කිරීමයි. කාර්ය බහුල බව, උදාසීන බව සහ සැබෑ විවේකය යනු කුමක්ද යන්න තුලින් කාය, චිත්ත සහ උපධි විවේකයන් පැහැදිලි කරන ලදී.  ගරු ස්වාමින්වහන්සේ අන්තර්ජාලය හරහා වැඩ සටහන සිදුකිරීමේදී අන්තර්ජාල දුබලතා නිසා ඇතිවූ සියළු බිඳ වැටීම් මෙම MP3 හඬ පටවල නිවැරදි කර තිබේ.  ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව පහත සඳහන් වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත. එමෙන්ම විශේෂයෙන් වැදගත් වූ ප්‍රශ්න තරු ලකුණු යොදා විස්තර සහිතව එහි ඇතුලත් කර ඇත.

මහාසුඤ්ඤත සූත්‍රය, ඉරුදින ධර්ම දේශනාව (පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ). Uploaded on 30 January 2022. මෙම ධර්ම දේශනාවේ ඇති විශේෂ වටිනාකමක් වනුයේ සක්මන් භාවනාව දියුණු වීමේ එක් එක් අවස්ථා මනා කොට පහදා දෙමින් එම අවස්ථා නිවන් මග දියුණුවීම සමග මනාකොට සසඳා තිබීම වේ.

A brief Video Clipකල යුතු සහ නොකළ යුතු කථා. (27-01-2022)” Uploaded on 27 January 2022. කල යුතු සහ නොකළ යුතු කථා පිළිබඳව අප බොහෝ දෙනෙකුට පැහැදිළි අවබෝධයක් නොමැත. සතියෙන් සහ සම්පජඤ්ඤයෙන් තොරව අපි කථා කරනවා පමණක් නොව අන්‍යයන්ගේ කථා වලට සවන් දීමද කරන්නෙමු. එනිසා අප එදිනෙදා ජීවිතයේදී නොයෙකුත් කෙලෙස් වඩමින්, ගැටුම් ඇතිකර ගනිමින් ජීවිත ගත කරන්නෙමු. විනාඩි 09ක් වූ මෙම වටිනා දහම් ඛණ්ඩය අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2013 දී අනුරුද්ධ සූත්‍රය ඇසුරින් සිදුකල දීර්ඝ දේශනා මාලාවේ 18 වෙනි දේශනාවෙන් උපුටාගන්නා ලදී.  මෙම දහම් ඛණ්ඩය ඇතුලත් සම්පුර්ණ දේශනාව වන “18.අනුරුද්ධ සූත්‍රය – සඞ්ගණිකාරාමය – කාමච්ඡන්දය දුරු කිරීම – සප්පාය කථා.”
ධර්ම දේශනාවට සවන් දීම සඳහා අනුරුද්ධ සූත්‍රය ඇතුලත් වෙබ් පිටුවට පිවිසීමට මෙම වෙබ් යොමුව මත click කරන්න: https://bit.ly/30IGp0M

An update to Maha-suññata Sutta – January 2022 (Sutta Teachings in English) by Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 26 January 2022.

Sunakkhatta Sutta – January 2022 in English at Kalalgoda Vipassana Center. Uploaded on 24 January 2022. This popular program was conducted on 23 January 2022 after more than 01 years lapse. The Ven. Thero used to conduct a monthly 3 days residential retreat in English at this meditation center located near Thalawathugoda. This Center has residential facilities for about 40 retreants. These retreats will vastly benefit the yogis who wish to attend residential retreats conducted in English, close to Colombo.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 51 (සාමිස සහ නිරාමිස සතුටඅනුරුද්ධ සූත්‍රය: 04) 22-01-2022.  Uploaded on January 2022.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී, අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ දෙවන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන ලද දෙයින් සතුටු වීම පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කරන ලදී. මෙහිදී සාමිස සතුටේ සීමාවන් ඇති බව සහ ප්‍රඥාවෙන් එය හසුරුවා ගැනීම යන කරුණු පැහැදිළි කරන ලදී. නිරාමිස සතුට පිළිබඳව ඒ පදනම තුලින් ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නා ලදී.

චූළසුඤ්ඤත සූත්‍රය – 23-01-2022, පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සිදුකල ඉරුදින ධර්ම දේශනාව. Uploaded on 23 January 2022.

කාමච්ඡන්දය දුරු කිරීම – අසුභ නිමිත්ත සහ අසුභ භාවනාව.(දම්සර දහම් පඬුරු අංක:01). Uploaded on 21 January 2022.  කාමච්ඡන්දය දුරු කිරීම සඳහා බොහෝ කාලයක් භාවනාව පුරුදු පුහුණු කල යෝගාවචරයන් හට පවා වැරදෙන, පැටලෙන වටිනා කරුණු රැසක් මෙම දහම් පඬුරෙන් අප ඉදිරිපත් කරනෙමු.  අප මෙම කෙටි දහම් ඛණ්ඩයන් ඉදිරිපත් කරන්නේ අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2013 දී සිදුකල දීර්ඝ දේශනා මාලාවකින් උපුටා ගත් ඉතා වටිනා ධර්ම දේශනාවකිනි.  අප යෝගාවචරයන් බොහෝ දෙනා අසුභ භාවනාව ලෙස පිළිකුල් භාවනාව කිරීම එබඳු එක කාරණාවකි.

Updates to Brief Dhamma Clips in Sinhala (From 330-333). Uploaded on 21 January 2022.

Maha-suññata Sutta – January 2022 (Sutta Teachings in English) by Ven. Panadure Chandaratana Thero. Uploaded on 20 January 2022. Maha-suññata Sutta was selected by Ven. Panadure Chandaratana Thero as the next Sutta for Sutta Teachings in English on 19 January 2022. Maha-suññata Sutta provides many valuable lessons on practical issues surrounding the attempt to develop an internal meditative dwelling of emptiness, to maintain it, and to see it through to Awakening.

පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල ඉරිදා සූත්‍ර දේශනා මාලාවේ ආනාපානසති සූත්‍රය – Anapanasati Sutta ජනවාරි 16 දින අවසාන විය.  අවසාන දේශනාවේදී ධම්මානුපස්සනාව තුලින් විජ‍්ජා විමුත‍්තිය දක්වා දියුණු කිරීම පැහැදිලි කරන ලදී. Final Uploaded on 17 January 2022. 

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 50 (ලද දෙයින් සතුටු වීම – අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 03) 15-01-2022. Uploaded on 16 January 2022.: මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී, අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ දෙවන මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන ලද දෙයින් සතුටු වීම පිළිබඳව පැහැදිලි කරන ලදී. මෙහිදී සාමිස සතුට මූලික කරගෙන ලද දෙයින් සතුටු වීම පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අණන සූත්‍රය ආදී දේශනා අනුව පැහැදිලි කරන ලදී. නිරාමිස සතුට පිළිබඳව ඊළඟ සතියේදී සාකච්චා කෙරෙනු ඇත.

කල්‍යාණමිත්‍ර සම්පත්තියේ වටිනාකම. (01-01-2022). Uploaded on 13 January 2022: කල්‍යාණමිත්‍ර සම්පත්තියේ වටිනාකම පැහැදිලි කෙරෙන මෙම ධර්ම දේශනාව අපට වැදගත් වන්නේ කුමන හේතුන් නිසාද යන්න පළමුවෙන් පැහැදිලි කිරීම වැදගත් වේ. සමාජයේ ජීවත්වෙන සෑම දෙනෙකුටම වාගේ නිතර ඇසුරු කරන, අදහස් හුවමාරු කරගන්නා මිතුරන් එක්කෙනෙකුන් හෝ කිහිප දෙනෙක් සිටී. ඒ අයගේ ඇසුර නිසා කාලය ගතවීමෙන් අපගේ සිතුම් පැතුම්, ක්‍රියා සහ ආවේග හැඩ ගැසීම හොඳ අතට හෝ නරක අතට හෝ වෙනස් වීම අපට නොදැනීම සිදුවේ.  එම වෙනස්වීම් යාන්ත්‍රණය හඳුනා ගැනීමත්, කල්‍යාණමිත්‍රයා යනු කවරේද, එම ඇසුර සම්පත්තියක් ලෙස දක්වන්නේ මොන හේතුන් නිසාද යන කරනා බුදු දහමට අනුව මනා ලෙස මෙම දේශනාවෙන් පැහැදිළි කෙරේ. මෙම ධර්ම දේශනාව අපට ඉතා වටිනා වන්නේ ඒ නිසා වෙනි.

අනාපානසති සූත්‍රය- පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ. Uploaded on 09 January 2022. මෙවර (09-01-2022) ධර්ම දේශනාවේදී  ධම්මානුපස්සනාව තුලින් සප්ත බොජ්ඣංග වැඩෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන ලදී. අද දින ධර්ම සාකච්චාවේදීද ඉතා වටිනා කරුණු සාකච්චා කෙරිණි.

සාමිස සතුට සහ එහි ඇති ආදීනව. Uploaded on 07 January 2022: සතුට ජීවිතයේ පරම ධනය ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කලා. එසේ විඳිය හැකි සතුට සාමිස සහ නිරාමිස යනුවෙන් දෙයාකාරයකින් ධර්මයේ දැක්වේ. සාමිස සතුට යනු ඉන්ද්‍රිය පිනවීම තුලින් ලබන්නා වූ සතුටයි. එය තෘෂ්ණාව මුල් කොට ගෙන, තෘෂ්ණාව පදනම් කොට ගෙන පවතී. නිරාමිස සතුට යනු තෘෂ්ණාවෙන් සහ කෙලෙස් වලින් වෙන් වූ විට ඇතිවන මානසික සහ කායික සුවයකි.
සාමිස සතුට අන්‍යයන්ට සහ තමන්ට මෙලොව පරලොව දෙකට අවැඩක් නොවන පරිදි පවත්වා ගැනීම ගිහියන්ට කැප සහ සුදුසු බව ගිහි ප්‍රතිපදාව පැහැදිලි කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කල සේක.
එමෙන්ම එසේ සාමිස සතුට විඳීමේ දී එහි ඇති දුබල කම් සහ ආදීනවයන් ගැන මනා වැටහීමක් ඇතිව කටයුතු කිරීම අපට බොහෝ වැදගත් වන්නේ ඇයිද යන්න මෙම වටිනා ධර්ම දේශනාවෙන් පැහැදිලි කෙරේ.
මෙම දේශනාව, අති පූජනීය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2013 දී අනුරුද්ධ සූත්‍රය ඇසුරෙන් සිදුකල දිගු දේශනා මාලාවකින් උපුටා ගන්න ලදී.
එම දේශනා මාලාවට සම්බන්ධ මෙම වෙබ් පිටුවෙන් මෙයට පෙර සිදුකල දේශනා බාගත කරගත/සවන් දීමට හැක: https://bit.ly/30IGp0M

Anapanasati Sutta in English Taught by Ven. Panadure Chandaratana Thero Completed. Final Upload on 05 January 2022.

Donations to Damsara during December 2021. Uploaded on 01 January 2022.

Updates to Sutta Teaching series in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero – Anapanasati Sutta. Uploaded on 30 December 2021.

අනාපානසති සූත්‍රය- පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ. Uploaded on 27 December 2021. මෙවර (26-12-2021) ධර්ම දේශනාවේදී  වේදනානුපස්සනාව සහ චිත්තානුපස්සනාව තුලින් සප්ත බොජ්ඣංග වැඩෙන ආකාරය පැහැදිලි කරන ලදී. එදින ධර්ම සාකච්චාවේද වටිනා ප්‍රායෝගික කරුණු ඇතුලත් වේ. 

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 49 (අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 02) 25-12-2021. Uploaded on 26 December 2021: මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාවේ දී, අනුරුද්ධ සූත්‍රයේ පළවෙනි මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන අල්පේච්ඡතාවය පිළිබඳව වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කරන ලදී.

Sutta Teaching series in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero – Anapanasati Sutta. Uploaded on 26 December 2021.

සතිපට්ඨාන සූත්‍රය එදිනෙදා ජීවිතයට. (19-12-2021) Uploaded on 25 December 2021: සතිපට්ඨාන සූත්‍රය එදිනෙදා ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්නා ආකාරය ගැන ඉගෙන ගැනීම ඉතා අවශ්‍ය වන්නේ එය බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් නිවන් දැකීම පිණිස ඇති ඒකායන මාර්ගය වන නිසාවෙනි. විපස්සනා භාවනාවට යොමුවූ බෞද්ධයන් සතිපට්ඨානය භාවනාවක් ලෙසට ප්‍රගුණ කලත් ඒ බොහෝ දෙනා හට එය එදිනදා ජීවිතයට ගලපා, සම්බන්ධ කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳව අවබෝධයක් නොමැත.

සතිපට්ඨානය දියුණු කිරීම තුලින් අවසාන අරමුණ වෙන නිවන සාක්ෂාත් කරගැනීමට ප්‍රථම අපගේ ජීවිතයේ දුක් දොම්නස් දුරුකර ගැනීමට සහ ශෝකය පරිදේවය දුරුකර ගැනීමට හැකිවන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර තියෙනවා. එබැවින් මෙම ධර්ම දේශනාව කිහිප විටක් ශ්‍රවණය කර එහි දැක්වෙන ක්‍රමවේදයන් දියුණු කිරීම තුලින් අපගේ ජීවිතයට බෙහෙවින් ප්‍රායෝගික වන හැකියාවන් සහ වටිනාකම් ලබා ගතහැකි වනු ඇත.

එදිනෙදා ජීවිතයට භාවනාව උපයෝගී කර ගැනීම. (17-12-2021) Uploaded on 22 December 2021: එදිනෙදා ජීවිතයට භාවනාව උපයෝගී කර ගැනීම යන මෙම ධර්ම දේශනාව වර්ථමාන කාලයට ඉතා යෝග්‍ය ධර්ම දේශනාවකි. එකම ඉරියව්වක සිට භාවනාව පුහුණු කිරීම යන ක්‍රමවේදය මේ කාලයේ බොහෝ දෙනා භාවනා කරන පිළිවෙලයි. එනමුත් නිවැරදිව භාවනාව යනු සිත දියුණු කිරීමයි.සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ඇතිවන සිදුවීම් තුලදී අපගේ සිත, කය සහ වචනය හසුරුවන ආකාරය භාවනාවේ දියුණුවේ මාපකයක් බව බොහෝ දෙනෙකුට මග හැරෙන කරුණකි.
උදාහරණයක් ලෙස මේ දිනවල නිරන්තරයෙන් වැඩිවන භාණ්ඩ සහ සේවා මිල ගැන අපගේ සිත් තුල ද්වේශයක් සහ දොම්නසක් ඇතිවන්නේ නම් එහි මුල් හේතුන් සොයා දැනගෙන ඒ සඳහා කලයුතු ක්‍රියා මාර්ගය මෙම වටිනා දේශනාවෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ. එවන් අවස්ථා වලදී මෛත්‍රී කිරීමේ නිෂ්ඵලත්වය මෙහි පැහැදිලි කෙරේ. එමෙන්ම විශේෂයෙන් එදිනෙද ජීවිතයේදී භාවනාමය මනසක් ඇතිකර ගැනීම සඳහා අපට පුහුණු කරගත හැකි සරල ක්‍රමවේදයක්ද මෙම දේශනාවෙන් පෙන්වා දේ.

අනාපානසති සූත්‍රය- පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ. Uploaded on 19 December 2021.

දම්සර Dhamma Newsletter – No. 136. Uploaded on 18 December 2021.

Updates to Brief Dhamma Clips in Sinhala (From 324 to 329). Uploaded on 18 December 2021.

Sutta Teaching series in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero – Anapanasati Sutta. Uploaded on 18 December 2021.

අනාපානසති සූත්‍රය- පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ. Uploaded on 13 December 2021. මීතිරිගල නිස්සරණ වනවාසී පූජනීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමින්වහන්සේ විසින් වර්ෂ 2021 දෙසැම්බර් 12 වෙනි ඉරු දින අනාපානසති සූත්‍රය අනුව සිදුකරන ලද ධර්ම දේශනාව ඉතා විශිෂ්ට වේ.
එම දේශනාව අනාපාන සතිය වඩන ගිහි පැවිදි සියළු යෝගාවචරයන් හට බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වේ.
එම දේශනාවේ මුල් කොටසින් අනාපාන සති භාවනාව තුලින් කායානුපස්සනාව සහ වේදනානුපස්සනාව වඩන ආකාරය සහ අනාපානසති සූත්‍රයේ දැක්වෙන ඒවායේ නොයෙකුත් අවස්ථා ක්‍රමිකව පසුකරන ආකාරය පැහැදිලිවත්, ප්‍රායෝගිකවත් පහදා දේ.
ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේ විසින් දෙවනුව යෝගාවචරයාට චිත්තානුපස්සනා සහ ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානයන් වැඩීම පිළිබඳව අනාපානසති සූත්‍රයේ සඳහන් එම අවස්ථා ඇසුරුකර ගනිමින් ඉතා වටිනා පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකෙරේ.
මෙම දේශනාව තුල අනාපානසතිය වඩන යෝගාවචරයන් හට නැවත නැවතත් ශ්‍රවණය කිරීමට සුදුසු වටිනා කරුණු රැසක් සංක්‍ෂිප්තව ගොනුකොට ඇත.
එමෙන්ම එදින සිදුකල ධර්ම සාකච්චාවේද වටිනා කමටහන් පිරිසිදු කිරීම් බොහොමයක් ඇතුලත් වේ.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 48 (අනුරුද්ධ සූත්‍රය: 01) 11-12-2021. Uploaded on 12 December 2021: මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව, නව සාකච්ඡා මාලාවක ආරම්භය ලෙස අනුරුද්ධ සූත්‍රය පාදක කරගෙන සිදුකරනු ලැබීනි. මෙහිදී පළවෙනි මහා පුරුෂ විතර්‍කය වන අල්පේච්ඡතාවය පැහැදිලි කරන ලදී. ගෞරවණීය ස්වාමින්වහන්සේ සිදුකල සම්පුර්ණ දේශනාව සහ පැන/පිළිතුරු, අසන්නන්ගේ පහසුව පිණිස ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වශයෙන් වෙන්කර, ශබ්ද සංස්කරණය කොට mp3 හඬ පටයන් ආකාරයෙන් වැඩි විස්තර සහිතව ඉහත වෙබ් පිටුවේ පළකර ඇත. එමෙන්ම විශේෂයෙන් වැදගත් වූ ප්‍රශ්න තරු ලකුණු යොදා එහි ඇතුලත් කර ඇත. එමෙන්ම පසුගිය සියළු වැඩසටහන් වලට පිවිසීමට යොමුවක්ද එහි ඇතුලත් කර ඇත.

Sutta Teaching series in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero – Anapanasati Sutta. Uploaded on 09 December 2021.

Distant Meditation Retreat conducted for Houston Buddhist Vihara, USA by Most Ven. Ellawala Vijithananda Thero. Uploaded on 08 December 2021. අති පූජනීය එල්ලාවල විජිතානන්ද ස්වාමින්වහන්සේ සක්මන් භාවනාව ප්‍රගුණ කිරීමෙන් පමණක් විපස්සනාව වඩන ආකාරය පිළිබඳව පුහුණු කරන්නාවූ විරල ගනයේ කර්මස්ථානාචාර්යයන් වහන්සේ නමකි. සක්මන් භාවනාව, සතිය සහ ප්‍රඥාව වර්ධනය කිරීමට මහෝපකාරී වන කර්මස්ථානයකි. එමෙන්ම ගෞරවනීය ස්වාමින්වන්සේ කාර්ය බහුල ගෘහ ජීවිත ගත කරන අයට නිවෙස් තුලදීම දියුණු කල හැකි ආකාරයට මෙම මග පෙන්වීම සිදුකිරීම විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.

සෙනසුරාදා ධර්ම සාකච්ඡාව – අංක: 47 (චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම – සාරාංශය) 04-12-2021. Uploaded on 06 December 2021.  මෙවර ධර්ම සාකච්ඡාව චිත්තොපක්ලෙශ ධර්ම වල මෙතෙක් සිදුකල දේශනා වල සාරාංශයක් ලෙස සිදුකරනු ලැබීනි. එමෙන්ම ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ඇතිවන ප්‍රශ්න සහ ගැටළු බොහෝ ගණනක් මෙම දිනයේදී සාකච්ඡා කරන ලදී.

An update to Sunday Dhamma Sermon conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero. ආනාපානසති සූත්‍රය – Anapanasati Sutta. Uploaded on 05 December 2021. අද දින දේශනාවේදී අනාපාන සතිය තුලින් වේදනානුපස්සනාව වඩන ආකාරය පැහැදිලි කෙරිණි.

New Sutta Teaching series in English conducted by Ven. Panadure Chandaratana Thero – Anapanasati Sutta. Uploaded on 02 December 2021.

Madhupindika Sutta (In English) Final upload on 02 December 2021: This series conducted in English by Ven. Panadure Chandaratana Thero, the Deputy Abbot of Mitirigala Nissaranavanaya Forest Monastery was completed. This sutta teachings series expanded focusing on Papancha (Conceptual Proliferation) using various other supportive suttas.

Donations to Damsara during November 2021. Uploaded on 01 December 2021.

Share this with others as a gift of Dhamma!

6 thoughts on “Announcements

  • Dear Christie,
   They made this request based on a legal request originated from ‘Katukurunde Gnanananda Sadaham Senasun Bharaya’.
   You can listen to the ongoing series at nissarana.lk

   With Metta,

   Aruna

 1. For the first time i went to Mithirigala Nissarana Forest Monastery on 4th Feb 2017. Well organized one day retreat and really loved the silent surrounding and the trees ans breeze that catch anybody’s heart, surely. Ideal place to meditate and the Kindhearted Ven. Theros and other gentlemen are really helpful at newcomers. Everyone should go there at least once in a lifetime. Hope to continue with one day program and other Retreats..

  THERUWAN SARANAYI !!!

Leave a Reply to christie silva Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.